Hạch toán đặt cọc tiền thuê nhà

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Nhận tiền để cọc gồm phải xuất hóa đối chọi không? giải pháp hạch toán nhận tiền đặt cọc, hạch toán tiền đặt cọc theo vừa lòng đồng, đặt cọc mướn văn phòng, thuê nhà, tải xe xe hơi ... Nếu mất tiền đặt cọc do phạm luật hợp đồng đã đạt được đưa vào giá thành hợp lý. Kế toán tài chính Thiên ưng xin giải đáp các vướng mắc đó.

Bạn đang xem: Hạch toán đặt cọc tiền thuê nhà

Chú ý: Đây là khoản tiền ĐẶT CỌC để bảo vệ thực hiện hòa hợp đồng, chứ chưa phải là khoản trả trước cho tất cả những người bán nhé.

- nếu như là khoản TRẢ TRƯỚC thì chúng ta phải Hạch toán qua nợ công nhé (131, 331)

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Thừa nhận tiền để cọc gồm phải xuất hóa đơn:

“Trường vừa lòng tổ chức đáp ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, support tài chính, thuế; đánh giá giá; khảo sát, kiến tạo kỹ thuật; hỗ trợ tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; dìm tiền đặt cọc hoặc trợ thời ứng để đảm bảo an toàn thực hiện hợp đồng (tại thời khắc nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa tiến hành hợp đồng) thì tổ chức đáp ứng dịch vụ không cần xuất hóa 1-1 GTGT so với khoản tiền để cọc hoặc lâm thời ứng để đảm bảo an toàn thực hiện hợp đồng này.

Bộ Tài chính vấn đáp Hội kiểm toán viên hành nghề vn biết để hướng dẫn các hội viên, các doanh nghiệp biết để thực hiện.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KẾT LUẬN:- nhận tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện phù hợp đồng thì KHÔNG phải tạo hóa đơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Giải pháp hạch toán tiền đặt cọc:

a. Giải pháp hạch toán tiền để cọc (Bên đặt):

- lúc để tiền đặt cọc:

Nợ TK 244 (Nếu theo Thông tứ 200)

Nợ TK 1386 (Nếu theo Thông bốn 133)

gồm TK 111, 112

- Khi dấn lại tiền để cọc

Nợ TK 111, 112

có TK 244 (Nếu theo Thông tứ 200)

tất cả TK 1386 (Nếu theo Thông tứ 133)

- trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng đông đảo cam kết, bị dn nhận tiền đặt cọc phạt vi phạm luật hợp đồng trừ vào khoản tiền để cọc:

Nợ TK 811 - giá cả khác (số tiền bị trừ)

bao gồm TK 244 (Nếu theo Thông tứ 200)

có TK 1386 (Nếu theo Thông tứ 133)

- ngôi trường hợp thực hiện khoản tiền để cọc nhằm thanh toán cho tất cả những người bán:

Nợ TK 331 - bắt buộc trả cho người bán

có TK 244 (Nếu theo Thông tư 200)

bao gồm TK 1386 (Nếu theo Thông bốn 133)

b. Biện pháp hạch toán nhận tiền đặt cọc (Bên nhận):

- Khi nhấn tiền để cọc:

Nợ TK 111, 112

tất cả TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

tất cả TK 3386 (Nếu theo Thông tứ 133)

- lúc trả lại tiền để cọc:

Nợ TK 344 (Nếu theo Thông tứ 200)

Nợ TK 3386 (Nếu theo Thông tư 133)

gồm TK 111, 112.

Xem thêm: Để Làm Mềm Nước Cứng Vĩnh Cửu Ta Dùng Dung Dịch, Unilever ViệT Nam

- trường hợp dn đặt tiền để cọc vi phạm hợp đồng tài chính đã ký kết, bị phát theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng kinh tế. Khi cảm nhận khoản tiền vạc do vi phạm hợp đồng tài chính đã ký kết: trường hợp khấu trừ vào tiền dìm đặt cọc:

Nợ TK 344 (Nếu theo Thông tư 200)

Nợ TK 3386 (Nếu theo Thông tứ 133)

bao gồm TK 711 - thu nhập cá nhân khác.

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tiền đặt cọc bị mất do phạm luật hợp đồng dành được đưa vào chi phí:

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC

“Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh tương quan đến chuyển động sản xuất, sale của doanh nghiệp.

b) Khoản chi gồm đủ hoá đơn, hội chứng từ phù hợp pháp theo phương tiện của pháp luật.

c) Khoản đưa ra nếu tất cả hoá đơn mua sắm và chọn lựa hoá, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi giao dịch thanh toán phải có chứng từ giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt.”

Theo khoản 2 điều 4 Thông tứ 96/2015/TT-BTC

“2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính gồm những: vi phạm luật giao thông, vi phạm cơ chế đăng ký kết kinh doanh, vi phạm cơ chế kế toán thống kê, vi phi pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo dụng cụ của Luật quản lý thuế và các khoản phát về vi phạm hành chủ yếu khác theo phương tiện của pháp luật.”

=> không hề kể đến việc Khoản tiền phạt do vi phạm luật hợp đồng ghê tế.

Xem thêm: Soạn Sử 11 Bài 17 Ngắn Gọn, Lịch Sử 11 Bài 17 (Ngắn Nhất)

Như vậy: Khoản tiền đặt cọc bị mất do vi phạm luật hợp đồng tài chính => Đây là một trong khoản tiền vạc do phạm luật hợp đồng kinh tế nên được đưa vào giá cả được trừ khi tính thuế TNDN.

DN bắt buộc đảm bảo: đúng theo đồng mua bán (Trên hòa hợp đồng phải thể hiện tại rõ đấy là khoản tiền đặt cọc để bảo vệ thực hiện vừa lòng đồng cùng trường hòa hợp nào thì sẽ bị mất khoản này), triệu chứng từ thanh toán, các hồ sơ không giống (nếu có)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------