HÀM ĐẾM LOẠI BỎ TRÙNG TRONG EXCEL

     
Excel đến chuyensuamayphotocopy.vn 365 Excel mang đến chuyensuamayphotocopy.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn muốn tìm xem gồm bao nhiêu cực hiếm duy tốt nhất tồn trên trong một phạm vi bao gồm chứa quý giá trùng lặp. Ví dụ, nếu một cột chứa:

Các quý giá 5, 6, 7 với 6, công dụng là cha giá trị tuyệt nhất — 5 , 6 cùng 7.

Bạn đang xem: Hàm đếm loại bỏ trùng trong excel

Các quý hiếm "Bradley", "Doyle", "Doyle", "Doyle", hiệu quả là hai quý giá duy độc nhất — "Bradley" cùng "Doyle".

Có một vài phương pháp để đếm các giá trị duy nhất trong số các cực hiếm trùng lặp.


Bạn rất có thể sử dụng hộp thoại Bộ lọc cải thiện để trích xuất các giá trị duy nhất xuất phát điểm từ một cột tài liệu và dán nó vào một địa điểm mới. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng hàm ROWS nhằm đếm số lượng các mục vào phạm vi mới.

Chọn dải ô hoặc bảo đảm an toàn ô hiện nay hoạt phía bên trong bảng.

Đảm bảo phạm vi ô tất cả đầu đề cột.

Trên tab Dữ liệu, trong đội Sắp xếp và Lọc, hãy bấm Nâng cao.

Hộp thoại bộ lọc nâng cấp xuất hiện.

Bấm Sao chép vào vị trí khác.

Trong vỏ hộp Sao chép vào, hãy nhập một tham chiếu ô.

Ngoài ra, bấm Thu gọn vỏ hộp

*
để trong thời điểm tạm thời ẩn vỏ hộp thoại, lựa chọn 1 ô trên trang tính, rồi nhấn vào Bung rộng hộp
*
.

Chọn hộp kiểm Chỉ bạn dạng ghi duy nhất, rồi bấm OK.

Các quý hiếm duy duy nhất từ dải ô đã lựa chọn được sao chép sang địa điểm mới bước đầu bằng ô các bạn đã chỉ định và hướng dẫn trong hộp Sao chép vào.

Trong ô trống dưới ô sau cùng trong phạm vi, hãy nhập hàm ROWS. áp dụng phạm vi cực hiếm duy nhất mà bạn vừa sao chép làm đối số, không tính đầu đề cột. Ví dụ, giả dụ phạm vi quý hiếm duy độc nhất là B2:B45, bạn nhập =ROWS(B2:B45).

Xem thêm: Trong Những Loại Đất Giữ Nước Và Chất Dinh Dưỡng Tốt Nhất, Loại Đất Trồng Nào Giữ Nước Tốt Nhất Vì Sao


Sử dụng kết hợp các hàm IF,SUM,FREQUENCY, MATCHLEN để tiến hành tác vụ này:

Gán quý giá 1 cho từng điều kiện đúng bằng cách dùng hàm IF.

Cộng tổng bằng cách sử dụng hàm SUM.

Đếm con số giá trị duy nhất bằng phương pháp dùng hàm FREQUENCY. Hàm FREQUENCY bỏ qua quý hiếm văn phiên bản và số không. Đối với lần xuất hiện trước tiên của một giá bán trị cầm thể, hàm này trả về một số bằng số lần xuất hiện của giá trị đó. Với mỗi lần mở ra của cùng một giá trị đó sau giá trị đầu tiên, hàm này trả về số không.

Trả về vị trí của một quý hiếm văn bản trong một phạm vi bằng cách dùng hàm MATCH. lúc đó giá trị trả về sẽ tiến hành sử dụng có tác dụng đối số mang lại hàm FREQUENCY để rất có thể đánh giá các giá trị văn bạn dạng tương ứng.

Tìm các ô trống bằng cách dùng hàm LEN. các ô trống có độ dài bởi 0.


*

Hàm FREQUENCY tính toán tần suất xuất hiện của những giá trị vào một phạm vi giá bán trị, rồi trả về một mảng số dọc. Ví dụ, sử dụng hàm FREQUENCY nhằm đếm số điểm kiểm soát nằm trong những phạm vi điểm số. Vì hàm này trả về một mảng, nó cần được nhập vào dưới dạng bí quyết mảng.

Hàm MATCH search một mục đã khẳng định trong một phạm vi ô, rồi trả về vị trí tương đối của mục đó trong phạm vi này. Ví dụ, ví như phạm vi A1:A3 chứa giá trị 5, 25 và 38, công thức =MATCH(25,A1:A3,0) sẽ trả về số 2, do 25 là mục đồ vật hai vào phạm vi.

Hàm LEN trả về số cam kết tự vào một chuỗi văn bản.

Hàm SUM sẽ cùng tất cả các số mà bạn hướng đẫn làm tham đối. Từng tham đối hoàn toàn có thể là một phạm vi, một tham chiếu ô, một mảng, một hằng số, một công thức hoặc hiệu quả từ một hàm khác. Ví dụ, SUM(A1:A5) cộng toàn bộ các số có trong những ô trường đoản cú A1 cho A5.

Hàm IF trả về một quý hiếm nếu điều kiện mà chúng ta chỉ rõ định trị là TRUE, với trả về quý giá khác nếu đk đó định trị là FALSE.

Xem thêm: Dòng Biển Nào Sau Đây Là Dòng Biển Lạnh ? Dòng Biển Nào Sau Đây Là Dòng Biển Lạnh


Bạn đề xuất thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.