Hàm Đếm Ô Màu Trong Excel

     
thông tin support học thức Tin VP bảo mật Mạng Máy cỗ ứng dụng


Bạn đang xem: Hàm đếm ô màu trong excel

 

 

*

 

Bạn hy vọng đếm xem bao gồm bao nhiêu ô color Đỏ , tiếp nối cộng các giá trị trong số ô này lại với nhau . Để thao tác làm việc này bạn phải tạo Macro , phương thức như sau .

Bẩm tổ hợp phím Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic vào Excel .

Chọn thực đơn Insert > Module ; bạn dán nội dung bên dưới vào mục trống

 

Function ColorFunction(rColor As Range, rRange As Range, Optional SUM As Boolean)

Dim rCell As Range

Dim lCol As Long

Dim vResult

lCol = rColor.Interior.ColorIndex

If SUM = True Then

For Each rCell In rRange

If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then

vResult = WorksheetFunction.SUM(rCell, vResult)

End If

Next rCell

Else

For Each rCell In rRange

If rCell.Interior.ColorIndex = lCol Then

vResult = 1 + vResult

End If

Next rCell

End If

ColorFunction = vResult

End Function

 

*

 

Quay trở về Excel .

Để đếm số cột màu Đỏ các bạn gõ công thức

=colorfunction(A3,A2:A19,0) , cho công dụng là 10

 

*

 

Để tính tổng nội dung trong các ô màu sắc Đỏ bạn gõ công thúc

=colorfunction(A3,A2:A19,1) , cho công dụng là 222

 

*


Họ và tên *
Email của khách hàng *
tin nhắn *

Các tin khác

Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại Excel : Tìm giá trị khủng nhất với rất nhiều điều kiện Excel : Chèn số trang vào một trong những ô cùng một loạt hầu như ô trong các số ấy có cất cả lỗi Excel không tự động tính toán sau khi biến đổi số liệu Excel : Xóa số đông số 0 ngơi nghỉ đầu ô Excel : lặp lại số liên tiếp Excel : tìm kiếm kiếm các giá trị trả về theo hàng ngang Excel : Gỡ bỏ những kí tự đặc biệt quan trọng không phải vần âm Xóa toàn bộ công thức chỉ giữ lại giá trị trong toàn bộ các Sheet

Hỗ trợ trực tuyến
Xem thêm: Trang Phục Leblanc Tầm Gửi Ra Mắt Năm Nào? Leblanc Tầm Gửi

đường dây nóng

04.35141.375


Hỗ trợ kỹ thuật

1088

*


*
*
*

Tin xem các nhất


Đang trực tuyến
Xem thêm: Top 5 Cách Xem Ngày Sản Xuất Iphone, Hỏi Cách Xem Thời Gian Xuất Xưởng Của Iphone

*