Hàm Dmax Có Điều Kiện Trong Excel

     

Hàm DMAX vào Excel dùng làm tìm kiếm giá trị lớn số 1 có đk kèm theo vào một cột hay như là 1 hàng của một dánh sách, hay là một bảng dữ liệu nào đó. Người tiêu dùng sẽ tìm giá bán trị lớn số 1 trong một trường dữ liệu Field thuộc bảng tính tài liệu Database, nhằm mục đích thỏa mãn một điều kiện cho trước Criterial mà người tiêu dùng chọn. Nội dung bài viết sau đây vẫn hướng dẫn chúng ta cách thực hiện hàm DMAX vào Excel.

Bạn đang xem: Hàm dmax có điều kiện trong excel

*

1. Cấu tạo hàm DMAX

Cú pháp hàm: =DMAX(database; field; criteria)

Trong đó:

database: đối số bắt buộc, list hay cơ sở dữ liệu có liên quan bao gồm cả các Tiêu đề cột.field: đối số bắt buộc, ngôi trường (cột) phải lấy giá bán trị phệ nhất. Các bạn có thể nhập trực tiếp tiêu đề cột trong dấu ngoặc kép hay là 1 số biểu hiện vị trí cột trong database hoặc cũng có thể nhập ô đựng tiêu đề cột nên sử dụng.criteria: đối số bắt buộc, là phạm vi ô đựng điều kiện. Các chúng ta cũng có thể chọn bất kỳ miễn sao phạm vi kia chứa ít nhất một tiêu đề cột và ô bên dưới tiêu đề cột chứa điều kiện cho cột.

Lưu ý:

Nên đặt phạm vi đk criteria trên trang tính để khi thêm dữ liệu thì phạm vi chứa đk không vắt đổi.Mặc dù phạm vi đk có thể được định vị ở bất kỳ đâu bên trên trang tính. Nhưng mà phạm vi điều kiện cần tách bóc rời không chèn lên list hay cơ sở tài liệu cần xử lý.

Xem thêm: Bài Văn Viết Thư Kể Về Tình Hình Học Tập Của Em (17 Mẫu), Viết Thư Cho Bạn Kể Về Tình Hình Học Tập Của Em

criteria cần phải chứa ít nhất Tiêu đề cột cùng một ô chứa đk dưới title cột.

2. Cách áp dụng hàm DMAX

Ví dụ ta gồm bảng dữ liệu như bảng dưới với yêu cầu tìm chi phí hàng lớn số 1 của nhiều loại hàng là Đá

*

Đầu tiên ta cần tạo điều kiện loại hàng là Đá

*

Tiếp theo ta áp dụng công thức DMAX:

=DMAX(A1:F11;F1;D14:D15)

Trong đó:

A1:F11 là bảng dữ liệuF1 là cột TIỀN HÀNG, cột nên tìm quý hiếm cao nhất.D14:D15 là vùng đk criteria.

Xem thêm: Nghị Luận Đoạn 3 Tây Tiến Với Dàn Ý Ngắn Gọn Nhất, Phân Tích Khổ 3 Tây Tiến Với Dàn Ý Ngắn Gọn Nhất

Kết quả ta đã thu được tiền hàng cao nhất của Đá như sau:

*

Hoặc cũng với công thức trên, ta rất có thể thay field thành số 6 là địa điểm của cột TIỀN HÀNG vào bảng.

=DMAX(A1:F11;6;D14:D15)

Ta cũng thu được kết quả tương tự như trên

*

Như vậy, nội dung bài viết trên đang hướng dẫn các bạn sử dụng hàm DMAX để tìm giá chỉ trị phệ nhất thỏa mãn điều kiện đến trước trong Excel. Chúc các bạn thành công!