Hàm Stdev Trong Excel Là Gì

     
Excel mang lại chuyensuamayphotocopy.vn 365 Excel mang lại chuyensuamayphotocopy.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Tính toán độ lệch chuẩn dựa bên trên toàn bộ tổng thể được cung cấp ở dạng đối số (bỏ qua giá trị lô-gic và văn bản).

Bạn đang xem: Hàm stdev trong excel là gì

Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Cú pháp

STDEV.P(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV.P có các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 254 tương ứng với tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng chũm thế cho các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV.P giả định rằng các đối số của nó là toàn bộ tổng thể. Nếu dữ liệu của bạn đại diện đến mẫu tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEV.

Xem thêm: Bài 10 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 10 Trang 11 Toán 9 Tập 1

Đối với cỡ mẫu lớn, STDEV.S và STDEV.P trả về giá trị gần bằng nhau.

Độ lệch chuẩn được tính toán bằng cách dùng phương pháp "n".

Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

Các giá trị logic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các số vào mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là văn bản tốt giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu bạn muốn bao gồm các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị văn bản của số vào tham chiếu như một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVPA.

STDEV.P dùng công thức sau đây:

*

trong kia x là trung độ mẫu mã AVERAGE(number1,number2,...) cùng n là kích thước mẫu.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dấn F2 và kế tiếp nhấn Enter. Ví như cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gắn Card Màn Hình Rời Cho Pc Cực Chuẩn, Cách Để Lắp Đặt Card Đồ Họa

Dữ liệu

Độ bền

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Công thức

Mô tả

Kết quả

=STDEV.P(A3:A12)

Độ lệch chuẩn của số lượng giới hạn bền, giả định là chỉ sản xuất 10 công cụ.

kimsa88
cf68