Hàm trích xuất dữ liệu trong excel

     

Microsoft Excel khôn xiết tuyệt khi làm cho việc với cả số và văn bản, tuy thế nếu thực hiện cả nhì trong cùng một ô, chúng ta cũng có thể gặp một vài khó khăn. Suôn sẻ thay, chúng ta cũng có thể trích xuất số hoặc văn bản từ những ô để làm việc với dữ liệu của mình công dụng hơn. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bí quyết trích xuất 1 phần của chuỗi văn bạn dạng từ ô vào excel. Hãy cùng mình khám phá phía bên dưới nhé!


Ví dụ 1: Trích xuất chuỗi nhỏ từ trái, thân hoặc phải bằng phương pháp sử dụng công thức

Tải file thực hành thực tế tại đây.

Bạn đang xem: Hàm trích xuất dữ liệu trong excel

Ví dụ: Ta bao gồm bảng dữ liệu bên dưới:

Giả sử, ta mong muốn trích xuất 3 kí từ đầu tài liệu làm mã cột CODE.

Bạn gõ công thức sau: =LEFT(B3,3)

Giải thích: Left: Hàm dùng làm cắt chuỗi kí tự phía bên trái chuỗi văn bản. B3: Ô đựng chuỗi văn bản. 3: Số kí tự ý muốn lấy.

*

Tiếp theo, ta muốn trích xuất 3 kí tự thân ở dữ liệu làm mã ID1.

Bạn gõ bí quyết sau: =MID(B3,5,3)

Giải thích: MID: Hàm dùng làm cắt chuỗi kí tự chính giữa chuỗi văn bản. B3: Ô chứa chuỗi văn bản. 5: Vị trí ban đầu cần giảm chuỗi kí tự. 3: Số kí tự mong muốn lấy.

*

Tiếp theo, ta muốn trích xuất 3 kí tự mặt phải tài liệu làm mã ID2.

Bạn gõ công thức sau: =RIGHT(B3,3)

Giải thích: RIGHT: Hàm dùng làm cắt chuỗi kí từ bên phải chuỗi văn bản. B3: Ô đựng chuỗi văn bản. 3: Số kí tự muốn lấy.

*

Ví dụ 2: Trích xuất kí tự từ bỏ Email

Ví dụ: Ta bao gồm bảng dữ liệu như bên dưới:

Giả sử, ta mong trích xuất Tên vỏ hộp thư ra từ add email.

Xem thêm: Anh Lớp 9 Unit 1 A Closer Look 2 Unit 1: Local Environment, A Closer Look 2

Bạn gõ bí quyết sau: =LEFT(C3,SEARCH("
",C3,1)-1)

Giải thích: Left: Hàm dùng để làm cắt chuỗi kí tự phía bên trái chuỗi văn bản. C3: Ô cất chuỗi văn bản. SEARCH: Hàm nhằm tìm kiếm số kí tự muốn kéo ra từ chuỗi. Cùng với kí tự đề nghị tìm là "
"
và hy vọng lấy số kí từ bỏ trước kí tự "
"
ta trừ thêm 1.

Tiếp theo, ta muốn trích xuất ra Tên miền đầy đủ.

Các cách thực hiện:

Bước 1: bạn cần tính địa điểm của kí tự "
"
vào chuỗi bằng phương pháp gõ cách làm sau: =FIND("
",C3,1)

*

Bước 2: Tính tổng độ dài chuỗi kí tự trong ô, chúng ta gõ bí quyết sau: =LEN(C3).

*

Bước 3: Lập phương pháp tính độ nhiều năm kí trường đoản cú Tên miền = Tổng độ lâu năm kí từ bỏ chuỗi - địa điểm của kí từ bỏ "
"

Bước 4: Để trích xuất tên miền, các bạn nhập cách làm như sau: =RIGHT(C3,(LEN(C3)-FIND("
",C3,1)))

Giả sử, bạn có nhu cầu chỉ hiển thị Tên miền riêng của địa chỉ.

Các bước thực hiện:

Bước 1: kiếm tìm vị trí ban đầu kí tự thương hiệu miền riêng đầu tiên: =FIND("
",C3,1)+1

*

*

Bước 3: Lập bí quyết tính độ lâu năm kí từ bỏ Tên miền riêng = Vị trí bước đầu kí tự ".com" - Vị trí bắt đầu kí tự tên miền riêng đầu tiên.

*

Bước 4: Để trích xuất tên miền riêng, chúng ta gõ cách làm sau:

=MID(C3,FIND("
",C3,1)+1))

Giải thích: MID: Hàm dùng để cắt chuỗi kí tự ở giữa chuỗi văn bản. C3: Ô đựng chuỗi văn bản.

Xem thêm: Những Câu Ca Dao Về Tôn Sư Trọng Đạo, Ca Dao Tục Ngữ Về Tôn Sư Trọng Đạo

Ví dụ 3: Trích xuất thời hạn ngày, tháng, năm

Ví dụ: Ta bao gồm bảng tài liệu như bên dưới:

Để trích xuất ra cực hiếm trong cột Ngày, chúng ta nhập công thức sau: =DAY(A3)

Tiếp theo, nhằm trích xuất ra giá trị trong cột Tháng, chúng ta nhập bí quyết sau: =MONTH(A3)

Tuy nhiên, hàm MONTH chỉ hiển thị giá trị số tháng; nếu bạn có nhu cầu hiển thị tháng thực tế như tháng 2, tháng 3,... Bạn dùng hàm TEXT để thực hiện nhé!

Nhập phương pháp như sau: =TEXT(A3,"mmmm")

*

Tiếp theo, để trích xuất ra cực hiếm trong cột Năm, bạn nhập phương pháp sau: =YEAR(A3)

Tiếp theo, nhằm trích xuất ra cực hiếm trong cột Thứ, các bạn nhập phương pháp sau: =WEEKDAY(A3).

Mặt khác, để hiển thị thứ dạng thứ hạng Text, bạn gõ cách làm sau: =TEXT(A3,"dddd")

Vậy là mình đã hướng dẫn cho chúng ta cách trích xuất một phần của chuỗi văn bạn dạng từ một ô Excel. Hi vọng chúng ta thực hiện tại thành công!