Hoà tan hoàn toàn 12g hỗn hợp fe và cu

     
nhiều người đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12 gam tất cả hổn hợp fe cu

Hoà tan hoàn toàn 12 gam tất cả hổn hợp Fe cùng Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, chiếm được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ cất hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bởi 19. Cực hiếm của V là:
Bạn đang xem: Hoà tan hoàn toàn 12g hỗn hợp fe và cu

*

*

*Xem thêm: Trình Bày Cơ Chế Sinh Con Trai Con Gái Ở Người, Trình Bày Cơ Chế Sinh Con Trai, Con Gái Ở Người

Thi online trên phầm mềm chuyensuamayphotocopy.vn. Sở hữu ngay!

Đáp án B

Như vậy đề bài bác cho axit dư đề xuất 2 muối bột thu được là Fe3+ với Cu2+

Gọi x là số mol Fe và Cu ta có: 56x + 64 x = 12 ⇒ x = 0,1 mol


*Xem thêm: Ngữ Văn 10 Trình Bày Một Vấn Đề, Trình Bày Về Một Vấn Đề

*

Đặt x, y là số mol của NO cùng NO2 thì 30x + 46 y = 38 (x+ y)

⇒ x = y

ne dấn = 3x + y = 4x, ne mang đến = 0,5 ⇒ 4x = 0,5 . Vậy x= 0,125 mol

V = 0,125.2. 22.4= 5,6 lít

Nung 8,4 gam sắt trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa rã m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

Hòa tung hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:

Cho 1,12 gam bột Fe và 0,24 gam bột Mg tính năng với 250 ml dung dịchCuSO4 , khuấy nhẹ cho tới khi bội phản ứng thực hiện xong. Cân nặng kim loại có trong bình phản ứng là 1,88 gam. Tính mật độ mol của dung dịch trước bội nghịch ứng.

Cho đôi mươi gam bột fe vào dung dịch HNO3 với khuấy cho đến khi phản ứng dứt thu V lít khí NO (đkc) và còn 3,2 gam kim loại. Giá trị của V là:

Dẫn luồng khí teo dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng mang lại vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 g kết tủa. Vậy công thức của oxit sắt là: