HỖN HỢP X GỒM 2 MUỐI R2CO3 VÀ RHCO3

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Câu 1: tất cả hổn hợp X có hai muối R2CO3 với RHCO3. Phân chia 48 gam X thành cha phần bằng nhau:

- Phần một công dụng hoàn toàn với hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được 35.46 gam kết tủa.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 muối r2co3 và rhco3

- Phần hai chức năng hoàn toàn cùng với BaCl2 dư, chiếm được 7,88 gam kết tủa.

Phần ba chức năng tối đa với V ml hỗn hợp KOH 2M.

Tính V và khẳng định tên nhân tố R.

Câu 2: Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc ) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)
, thu được m gam kết tủa. Tính m.

Câu 3: Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe cùng b mol S trong khí trơ, công suất phản ứng bằng một nửa thu được tất cả hổn hợp khí Z có tỉ khối đối với H2 bởi 5. Tính tỉ trọng a:b.

Giải cụ thể giúp bản thân nha!


*

1.

Xem thêm: Mẫu Bài Thu Hoạch Lớp Bồi Dưỡng Lãnh Đạo Cấp Phòng File Word

Gọi số mol từng phần của R2CO3 và RHCO3 thứu tự là x; y

Phần I:

nBaCO3=(frac35,46197)= 0,18 mol

R2CO3+ Ba(OH)2→ 2ROH + BaCO3↓

x _________________________x

2RHCO3+ Ba(OH)2→ 2ROH+ Ba(HCO3)2

y_________________________0,5y

Ba(HCO3)2+ Ba(OH)2→ 2BaCO3↓+ 2H2O

0,5y _________________y

⇒ x+ y= 0,18(1)

Phần II:

nBaCO3=(frac7,88197)= 0,04 mol

R2CO3+ BaCl2→ 2RCl+ BaCO3↓

x ____________________ x

⇒ x= 0,04 (2)

Từ (1),(2)⇒ x= 0,04; y= 0,14

Ta có pt:

0,04.(2R+60)+ 0,14. (R+61)= (frac483=16)

⇒ R= 23 xuất xắc R là Natri (Na)

Phần III:

2NaHCO3+ 2KOH→ Na2CO3+ K2CO3+ H2O

0,14_________0,14_____________________________

(Rightarrow V_KOH=frac0,142=0,07l=70ml)


Đúng 0
bình luận (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú
*

Nung rét m gam láo hợp tất cả Al,Fe3O4 trong điều kiện không tồn tại không khí.Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn,thu được hỗn hợp rắn X.Cho X tính năng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp Y,chất rắn Z cùng 3,36 lít khí H2 đktc.Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y,thu được 39g kết tủa.tính m


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0
*

Chia m gam hỗn hợp X bao gồm Al và Fe thành 2 phần không bởi nhau:

- Phần 1: hòa tan trọn vẹn hỗn hợp X bởi dung dịch HCl thì thu được 1,344 lít khí H2

- Phần 2: mang đến 0,15 mol hỗn hợp X công dụng hết với hỗn hợp KOH thì thu được 2,016 lít khí H2(các khí ở đktc)

Tính giá trị của m?

Giúp mình đi mấy bn ơi

*


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0

Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp MgCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol 1:1) bởi dd HCl dư. Lượng khí CO2 ra đời hấp thụ trọn vẹn bằng 200ml dd NaOH 2,5M thu được dung dịch A. Thêm BaCl2 dư vào dd A thu đc 39,4g kết tủa. Tra cứu R và tính yếu tắc % theo khối lượng của MgCO3 cùng RCO3 trong lếu hợp


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Những loại hợp chất vô cơ
1
0

Cho 11,2 g sắt tính năng với 9,6g lưu huỳnh. Phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp A. Hòa tan hỗn hợp A bởi m gam dd H2SO4 đặc, rét thì chiếm được V lít khí B và dung dịch C.

1. Tính m với V

2. Mang đến dung dịch C tác dụng vừa đầy đủ dung dịch Ba(OH)2 . Thanh lọc kết tủa, nung khối lượng đến không đổi được chất rắn D. Tính trọng lượng D?


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0

Nhiệt phân hoàn toàn 166 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 thu được V lít (đktc) khí CO2. Cho toàn cục lượng khí CO2 hấp thụ vào dung dịch chứa 1,5 mol NaOH thu được dung dịch X. Thêm dung dịch BaCl2 vào hỗn hợp X thấy chế tạo ra thành 118,2 gam kết tủa.Xác định thành phần xác suất theo cân nặng của từng muối ban đầu


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
1
0

cho 4,48g các thành phần hỗn hợp X bao gồm Ba, Al cùng mg tính năng hoàn toàn với H2O dư thì chiếm được 1,792 lit khí H2. Mặt khác khi mang đến 4,48 g các thành phần hỗn hợp X tính năng với hỗn hợp NaOH dư thì chiếm được 2,464 lít khí H2 ( các khí làm việc dktc). Tính thành phần xác suất khối kluowngj mỗi sắt kẽm kim loại có trong hỗn hợp X


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0

Cho một luồng khí co dư đi qua m gam tất cả hổn hợp A bao gồm CuO, Fe3O4 nung nóng, thu được chất rắn B và hỗn hợp khí D. đến hỗn hợp D qua hỗn hợp nước vôi trong thấy xuất hiện p gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước thanh lọc cho tác dụng với dung dịch NaOH dư lại thấy mở ra thêm p. Gam kết tủa nữa. Gỉa thiết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

a) Viết các ptpư và xác minh các chất tất cả trong B cùng D.

b) Tính khối lượng chất rắn B theo m, p

c) Cho chất rắn B vào dd AgNO3  đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hóa học rắn E gồm 2 kim loại và dd Z. Xác định các chất có trong E với Z, viết những ptpư xảy ra.


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp hóa học vô cơ
1
0

Nung nóng m gam láo hợp bao gồm Al,Fe2O3 trong môi trường không có không khí.Sau lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn,thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y.Chia Y thành 2 phần cân nhau

Phần 1 tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư có mặt 3,08 lít khí H2 đktc.

Xem thêm: Con Gái Học Khối A Nên Thi Ngành Gì ? Các Ngành Hot Khối A Dành Cho Nữ

Phần 2 tác dụng với hỗn hợp NaOH dư hiện ra 0,84 lít khí H2 đktc.

Tính m


Lớp 9 hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
2
0

Lấy 93,9 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe3O4 và Al. Nung tất cả hổn hợp trong môi trường không tồn tại không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, ta được hỗn hợp Y. Phân tách Y thành 2 phần có cân nặng khác nhau. Phần 1 tính năng với dung dịch NaOH dư cho 0,672 lít H2 (đktc). Phần 2 chức năng với hỗn hợp HC1 dư cho 18,816 lít H2 (đktc). Tính trọng lượng Al (gam) trong láo hợp lúc đầu biết hiệu suất các phản ứng là 100%. A. 20,43 B.5,32 C. 1,08 D. 1,62


Lớp 9 chất hóa học Chương I. Các loại hợp chất vô cơ
1
0

Lớp học tập trực con đường

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực đường

tiếng Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)