Hỗn hợp x gồm hidro propen propanal ancol anlylic

     

Cho m gam chất phệ tạo bởi axit stearic và axit oleic chức năng hết với hỗn hợp NaOH toàn diện thu được dung dịch X đựng 109,68 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối. Biết một nửa dung dịch X làm mất đi màu đầy đủ 0,12 mol Br2 vào CCl4. Quý giá của m là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm hidro propen propanal ancol anlylic

Cho các chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucôzơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton. Số chất hoàn toàn có thể tham gia làm phản ứng tráng gương là


Hỗn phù hợp A bao gồm hai amino axit no mạch hở, đồng đẳng kế tiếp, bao gồm chứa một nhóm amino và một đội chức axit vào phân tử. Mang 23,9 gam các thành phần hỗn hợp A cho chức năng với 100 ml dung dịch HCl 3,5M (có dư), được dung dịch D. Để tính năng hết các chất trong hỗn hợp D đề xuất dùng 650 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phương pháp hai chất trong tất cả hổn hợp A là:


Hòa tan trọn vẹn 6,44gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vùa dùng dung dịch H2SO4 loãng, chiếm được 2,688 lít hiđro (ở đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là


Cho những chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, fomanđehit, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch fructozơ, hỗn hợp mantozơ, hỗn hợp saccarozơ. Số hóa học và dung dịch hoàn toàn có thể làm mất màu dung dịch Br2 là:


Cho những polime sau: PE (1), PVC (2), cao su đặc buna (3), poli isopren (4), amilozơ (5), amilopectin (6), xenlulozơ (7), cao su đặc lưu hoá (8), vật liệu bằng nhựa rezit (9). Những polime có cấu trúc không phân nhánh là


Cho những chất sau: đivinyl, toluen, etilen, xiclopropan, stiren, vinylaxetilen, propilen, benzen. Số chất làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 ở ánh nắng mặt trời thường là:


Cho 8,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anđehit solo chức tất cả số mol bằng nhau tính năng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 dư nhận được 64,8 gam Ag. Vậy phương pháp của 2 anđehit là


Hòa rã Ba, Na bao gồm tỉ lệ mol 1:1 vào nước dư thu được hỗn hợp X và 0,672 lít H2 (đktc). Thêm m gam NaOH vào dung dịch X được dung dịch Y. Thêm 100ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,2M vào dung dịch Y nhận được kết tủa Z. Quý giá m để trọng lượng kết tủa Z bé nhất và trọng lượng kết tủa đó lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn 29,16 gam các thành phần hỗn hợp X gồm RCOOH, C2H3COOH, với (COOH)2 nhận được m gam H2O cùng 21,952 lít CO2 (đktc). Khía cạnh khác, 29,16 gam hỗn hợp X làm phản ứng trọn vẹn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít (đktc) khí CO2. Giá trị của m là


Cho 14,8 gam tất cả hổn hợp X bao gồm 2 ancol solo chức A và B (MA 3 trong NH3 thu được 86,4 gam Ag. B gồm số đồng phân ancol là


Cho những nhận định sau:

(a)-Saccarozơ với glucozơ đều có phản ứng tráng bạc

(b)-Có thể dùng chỉ Cu(OH)2 để nhận ra các lọ mất nhãn chứa Glixerol, Glucozơ, Fructozơ, Etanal

(c)-Trong sơ đồ gia dụng điều chế:

Vậy Z là axit xcetic

(d)-Ở dạng mạch hở, glucozơ bao gồm 5 nhóm -OH cạnh nhau

(e)-Trong phân tử amilopectin, những gốc α-glucozơ links với nhau bởi các liên kết glicozit thông qua nguyên tử Oxi.

(g)-Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(h)-Nhỏ hỗn hợp H2SO4 đặc vào vải gai bông, vải vóc bị black và thủng ngay bởi vì phản ứng H2SO4 lão hóa tinh bột

những nhận định đúng là


Câu 13:


Cho lỏng lẻo 450 ml dd HCl 1M vào 500 ml dung dịch X tất cả Na2CO3 cùng NaHCO3 thì chiếm được 5,6 lít khí (đktc) cùng dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì chiếm được 19,7 gam kết tủa. độ đậm đặc mol của Na2CO3 với NaHCO3 trong hỗn hợp X theo lần lượt là:
Xem thêm: Các Bài Toán Nâng Cao Lớp 1, 10 Bài Toán Nâng Cao Dành Cho Học Sinh Giỏi Lớp 1

Câu 14:


Bốn chất hữu cơ X, Y, Z, T có cùng CTPT C3H4O2 các đặc điểm : cả 4 chất tác dụng được với H2, trong các số ấy Y, Z chức năng theo phần trăm mol 1 : 2 , X, T theo phần trăm mol: 1 : 1. X, Y, Z tất cả phản ứng tráng gương. Y có thể điều chế propan-1,3- điol bởi phản ứng ôxi hoá. CTCT của X, Y, Z, T:


Câu 15:


Cho những hỗn đúng theo sau có tỉ lệ mol bằng nhau: (1) BaO và Al2O3; (2) K2O với Al2O3; (3) FeCl3 với Cu; (4) Na và Zn; (5) Na2O và Zn; (6) Na và ZnO. Tất cả bao nhiêu các thành phần hỗn hợp tan không còn trong nước?


Hỏi bài
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho những người Việt.

tài liệu theo lớp nội dung bài viết theo lớp
cơ chế

ra mắt về doanh nghiệp

cơ chế bảo mật

Điều khoản thương mại & dịch vụ


liên kết

khóa học bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tư liệu miễn mức giá

Thông tin điều khoản


tương tác với cửa hàng chúng tôi

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Câu 1A) Phát Biểu Nội Dung Của Quy Luật Phân Li, Phát Biểu Nội Dung Của Quy Luật Phân Li

gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền