KIẾN THỨC TOÁN LỚP 4 CẦN GHI NHỚ

     

Tổng hợp kỹ năng và kiến thức và bài bác tập Toán lớp 4 tổng hợp toàn bộ kiến thức quan lại trọng, cùng gần như dạng bài xích tập từ bỏ cơ bạn dạng tới nâng cao. Qua đó, giúp các em học viên lớp 4 tham khảo, luyện tập các đề từ bỏ luyện, đề thi học tập sinh giỏi thật nhuần nhuyễn.

Bạn đang xem: Kiến thức toán lớp 4 cần ghi nhớ

Bên cạnh đó, các em bao gồm thể tham khảo thêm dạng Toán về phân số lớp 4. Vậy mời những em cùng tham khảo nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới trên đây của chuyensuamayphotocopy.vn. Toàn quốc để ôn tập thật xuất sắc kiến thức.

Bài tập Toán lớp 4 cơ bạn dạng và nâng cao

A. PHẦN KIẾN THỨC

SỐ VÀ CHỮ SỐ

I. Kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ

1. Dùng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Có 10 số có 1 chữ số: (từ số 0 cho số 9)

Có 90 số tất cả 2 chữ số: (từ số 10 mang đến số 99)

Có 900 số bao gồm 3 chữ số: (từ số 100 cho 999)


Có 9000 số bao gồm 4 chữ số: (từ số 1000 cho 9999)......

3. Số từ nhiên nhỏ dại nhất là số 0. Không có số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.

4. Hai số tự nhiên thường xuyên hơn (kém) nhau 1 đơn vị.

5. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 điện thoại tư vấn là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục hơn (kém) nhau 2 solo vị.

6. Những số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 call là số lẻ. Nhì số lẻ thường xuyên hơn (kém) nhau 2 solo vị.

a. PHÉP CỘNG


1. A + b = b + a

2. (a + b) + c = a + (b + c)

3. 0 + a = a + 0 = a


4. (a - n) + (b + n) = a + b

5. (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

6. (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x 2


7. Nếu một số hạng được gấp lên n lần, đồng thời những số hạng còn sót lại được giữ nguyên thì tổng đó được tăng lên một số đúng bởi (n - 1) lần số hạng được vội vàng lên đó.

8. Nếu một số trong những hạng bị giảm sút n lần, đồng thời những số hạng còn lại được không thay đổi thì tổng đó bị giảm đi một số trong những đúng bằng (1 - n) số hạng bị giảm xuống đó.


9. Trong một tổng có con số các số hạng lẻ là lẻ thì tổng kia là một số lẻ.

10. Trong một tổng có con số các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một vài chẵn.

11. Tổng của các số chẵn là một số chẵn.

12. Tổng của một trong những lẻ và một vài chẵn là một vài lẻ.

13. Tổng của nhị số trường đoản cú nhiên liên tiếp là một trong những lẻ.

b. PHÉP TRỪ

1. A - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Ví như số bị trừ và số trừ thuộc tăng (hoặc giảm) n đơn vị thì hiệu của bọn chúng không đổi.

3. Trường hợp số bị trừ được vội lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một số trong những đúng bằng (n -1) lần số bị trừ. (n > 1).

4. Ví như số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội lên n lần thì hiệu bị giảm sút (n - 1) lần số trừ. (n > 1).

5. Ví như số bị trừ được tạo thêm n solo vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tạo thêm n 1-1 vị.

6. Nếu số bị trừ tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm xuống n đối kháng vị.

c. PHÉP NHÂN


1. A x b = b x a

2. A x (b x c) = (a x b) x c

3. A x 0 = 0 x a = 0


4. A x 1 = 1 x a = a

5. A x (b + c) = a x b + a x c

6. A x (b - c) = a x b - a x c


7. Trong một tích nếu một vượt số được cấp lên n lần đồng thời bao gồm một vượt số không giống bị sụt giảm n lần thì tích không nuốm đổi.

8. Trong một tích bao gồm một thừa số được gấp lên n lần, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích được vội lên n lần và ngược lại nếu vào một tích có một vượt số bị sụt giảm n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị giảm đi n lần. (n > 0)


9. Trong một tích, ví như một quá số được cấp lên n lần, bên cạnh đó một quá số được gấp lên m lần thì tích được cấp lên (m x n) lần. Ngược lại nếu trong một tích một thừa số bị giảm xuống m lần, một thừa số bị giảm sút n lần thì tích bị sụt giảm (m x n) lần. (m cùng n khác 0)

10. Trong một tích, ví như một quá số được tăng lên a đơn vị, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được tạo thêm a lần tích những thừa số còn lại.

11. Vào một tích, ví như có ít nhất một quá số chẵn thì tích kia chẵn.

12. Vào một tích, nếu có tối thiểu một vượt số tròn chục hoặc ít nhất một vượt số bao gồm tận thuộc là 5 với có tối thiểu một vượt số chẵn thì tích gồm tận thuộc là 0.

13. Trong một tích các thừa số hồ hết lẻ với có tối thiểu một thừa số có tận cùng là 5 thì tích gồm tận thuộc là 5.

d. PHÉP CHIA

1. A : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2. 0 : a = 0 (a > 0)

3. A : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. A : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5. Trong phép chia, nếu số bị chia tăng lên (giảm đi) n lần (n > 0) bên cạnh đó số chia không thay đổi thì yêu mến cũng tăng thêm (giảm đi) n lần.

6. Vào một phép chia, ví như tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đôi khi số bị chia không thay đổi thì thương giảm đi n lần cùng ngược lại.

7. Trong một phép chia, ví như cả số bị phân chia và số chia đều cùng vội vàng (giảm) n lần (n > 0) thì yêu đương không nắm đổi.

8. Vào một phép chia có dư, ví như số bị chia và số phân chia cùng được cấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng được gấp (giảm ) n lần.

e. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

1. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc 1-1 chỉ tất cả phép cùng và phép trừ (hoặc chỉ có phép nhân với phép chia) thì ta tiến hành các phép tính theo trang bị tự trường đoản cú trái thanh lịch phải.


Ví dụ: 542 + 123 - 79 482 x 2 : 4

= 665 - 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn, có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành các phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện các phép tính cùng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 x 2

= 9 - 8 = 1

DÃY SỐ

1. Đối cùng với số tự nhiên liên tiếp:

a) hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp ban đầu là số chẵn ngừng là số lẻ hoặc bắt đầu là số lẻ và kết thúc bằng số chẵn thì con số số chẵn bằng số lượng số lẻ.

b) dãy số tự nhiên liên tiếp bước đầu bằng số chẵn và ngừng bằng số chẵn thì con số số chẵn nhiều hơn thế nữa số lượng số lẻ là 1.

c) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bước đầu bằng số lẻ và kết thúc bằng số lẻ thì con số số lẻ nhiều hơn nữa số lượng số chẵn là 1.

2. Một số trong những quy luật của dãy số thường xuyên gặp:

a) từng số hạng (kể từ bỏ số hạng đồ vật 2) bằng số hạng đứng ngay lập tức trước nó cộng hoặc trừ một số tự nhiên d.

b) mỗi số hạng (kể trường đoản cú số hạng sản phẩm 2) ngay số hạng đứng tức tốc trước nó nhân hoặc chia một số trong những tự nhiên q (q > 1).

c) mỗi số hạng (kể tự số hạng thiết bị 3) bởi tổng nhị số hạng đứng ngay lập tức trước nó.

d) từng số hạng (kể trường đoản cú số hạng thứ 4) bằng tổng những số hạng đứng ngay tức khắc trước nó cộng với số thoải mái và tự nhiên d rồi cộng với số sản phẩm công nghệ tự của số hạng ấy.

e) từng số hạng đứng sau ngay số hạng đứng ngay tức thì trước nó nhân với số đồ vật tự của số hạng ấy.

f) từng số hạng bằng số thứ tự của chính nó nhân cùng với số sản phẩm công nghệ tự của số hạng đứng tức tốc sau nó

3. Hàng số biện pháp đều:

a) Tính con số số hạng của dãy số biện pháp đều:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

DẤU HIỆU chia HẾT

1. đa số số có tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết mang đến 2.

2. Các số có tân thuộc là 0 hoặc 5 thì phân chia hết mang lại 5.

3. Những số bao gồm tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3 thì phân tách hết mang lại 3.

4. Các số có tổng các chữ số phân tách hết đến 9 thì chia hết mang lại 9.

5. Các số có hai chữ số tận thuộc lập thành số phân chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.

6. Những số bao gồm hai chữ số tận thuộc lập thành số chia hết đến 25 thì chia hết cho 25

7. Các số bao gồm 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết đến 8 thì phân tách hết đến 8.


8. Các số gồm 3 chữ số tận cùng lập thành số chia hết cho 125 thì phân chia hết mang lại 125.

9. A chia hết mang lại m, b cũng phân chia hết mang lại m (m > 0) thì tổng a + b cùng hiệu a- b (a > b) cũng chia hết đến m.

10. Cho 1 tổng có một trong những hạng chia cho m dư r (m > 0), những số hạng sót lại chia hết mang đến m thì tổng chia cho m cũng dư r.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Câu Tục Ngữ : Ăn Ở Có ... Mười Phần Chẳng Thiệt, Ở Có Nhân, Mười Phần Chẳng Thiệt

11. A phân chia cho m dư r, b phân chia cho m dư r thì (a - b) chia hết mang đến m ( m > 0).

12. Trong một tích gồm một thừa số phân chia hết mang đến m thì tích đó chia hết đến m (m >0).

13. Ví như a phân tách hết mang lại m mặt khác a cũng chia hết cho n (m, n > 0). Đồng thời m cùng n chỉ cùng chia hết cho 1 thì a phân chia hết cho tích m x n.

Ví dụ: 18 phân tách hết đến 2 và 18 chia hết mang lại 9 (2 và 9 chỉ cùng chia hết mang lại 1) nên 18 phân tách hết mang đến tích 2 x 9.

14. Giả dụ a phân tách cho m dư m - 1 (m > 1) thì a + 1 chia hết mang đến m.

15. Nếu a phân chia cho m dư 1 thì a - 1 chia hết mang lại m (m > 1).

KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ CẤU TẠO SỐ

1. Sử dụng cấu tạo thập phân của số

1. 1. Phân tích làm rõ chữ số

ab = a x 10 + b

abc = a x 100 + b x 10 + c

Ví dụ: cho số tất cả 2 chữ số, nếu đem tổng những chữ số cộng với tích những chữ số của số đã cho thì bằng chính số đó. Search chữ số hàng đơn vị của số đang cho.

Bài giải

Bước 1 (tóm tắt bài xích toán)

Gọi số tất cả 2 chữ số cần tìm là (a > 0, a, b bước 2: so sánh số, làm xuất hiện thêm những thành phần kiểu như nhau ở phía bên trái và bên phải dấu bằng, rồi dễ dàng và đơn giản những thành phần tương tự nhau đó để sở hữu biểu thức dễ dàng nhất.

a x 10 + b = a + b + a x b

a x 10 = a + a x b (cùng giảm b)

a x 10 = a x (1 + b) (Một số nhân với cùng 1 tổng)

10 = 1 + b (cùng phân tách cho a)

Bước 3: Tìm giá bán trị:

b = 10 - 1

b = 9

Bước 4: (Thử lại, kết luận, đáp số)

Vậy chữ số hàng đơn vị chức năng của số đó là: 9.

Đáp số: 9

B. Những dạng Toán

1. DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài tập 1: Xe trước tiên chở được 25 tấn hàng xe sản phẩm công nghệ hai chở 35 tấn hàng. Xe cộ thứ bố chở bởi trung bình cộng 3 xe. Hỏi xe thiết bị 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 2: Xe đầu tiên chở được 25 tấn hàng xe thiết bị hai chở 35 tấn hàng. Xe cộ thứ tía chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10. Hỏi xe sản phẩm 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 3: Xe đầu tiên chở được 25 tấn hàng xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe pháo thứ ba chở nhát trung bình cộng 3 xe pháo là 10. Hỏi xe đồ vật 3 chở từng nào tấn hàng?

Bài tập 4: Xe thứ nhất chở được 40 tấn mặt hàng xe sản phẩm hai chở 50 tấn hàng. Xe cộ thứ cha chở bởi trung bình cùng 3 xe. Hỏi xe vật dụng 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài tập 5: Xe trước tiên chở được 40 tấn hàng. Xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe cộ thứ tía chở rộng trung bình cộng 3 xe cộ là 10. Hỏi xe sản phẩm 3 chở từng nào tấn hàng?

2. DẠNG TÌM hai SỐ lúc BIẾT TỔNG VÀ HIỆU


Bài 1: tra cứu 2 số chẵn liên tiếp có tông bởi 4010.

b) Tìm hai số tự nhiên có tổng bởi 2345 với giữa chúng gồm 24 số tự nhiên.

c) tìm kiếm 2 số chẵn tất cả tổng bằng 2006 với giữa chúng bao gồm 4 số chẵn

d) kiếm tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 với giữa chúng bao gồm 4 số lẻ

e) tìm 2 số lẻ gồm tổng bằng 2006 với giữa chúng có 4 số lẻ

g) tìm kiếm 2 số lẻ có tổng bởi 2006 cùng giữa chúng tất cả 4 số chẵn

Bài 2: Hai bạn bè Hùng với Cường gồm 60 viên bi. Anh hùng cho chúng ta 9 viên bi ;bố bỏ thêm Cường 9 viên bi thì từ bây giờ số bi của hai đồng đội bằng nhau. Hỏi lúc đầu hero nhiều rộng em Cường bao nhiêu viên bi.

a) có thể chấp nhận được chia 12:6. Hãy tra cứu một số làm thế nào cho khi rước số bị phân chia trừ đi số đó.

b) rước số chia cộng với số kia thì được 2 số mới thế nào cho hiệu của chúng bằng không

Bài 3: có thể chấp nhận được chia 49 : 7. Hãy kiếm tìm một số sao cho khi mang số bị phân tách trừ đi số đó ,lấy số phân tách cộng với số kia thì được 2 số mới bao gồm thương là 1.

Bài 4: cho các chữ số 4;5;6. Hãy lập toàn bộ các số có 3 chữ số mà lại mỗi số tất cả đủ 3 chữ số đang cho. Tính tổng những số đó.

Bài 5:

a. Bao gồm bao nhiêu số ỉe bao gồm 3 chữ số

b. Bao gồm bao nhiêu số gồm 3 chữ số các lẻ

3. DẠNG TÌM nhị SỐ khi BIẾT 2 HIỆU SỐ

Bài 1: hiện nay nay, Minh 10 tuổi, em Minh 6, còn chị em của Minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bà bầu bằng tổng cộng tuổi của nhì anh em.

Bài 2: Bể đầu tiên chứa 1200 lít nước. Bể thứ hai chứa 1000 lít nước. Khi bể không tồn tại nứớc tín đồ ta đến 2 vòi cùng chảy 1 thời gian vào 2 bể. Vòi trước tiên mỗi giờ tan được 200 lít. Vòi thứ 2 mỗi giờ rã được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước sót lại ở 2 bể bằng nhau.

Bài 3: cùng 1 thời điểm xe sản phẩm công nghệ và xe đạp cùng đi về phía tp xe thiết bị cách xe đạp 60km. Gia tốc xe trang bị là 40 km/h gia tốc xe đánh đấm là 25 km/h. Hỏi sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp.

Bài 4: Một nhỏ Chó Đuổi theo một con thỏ. Con chó cách bé thỏ 20m. Mỗi bước con thỏ nhẩy được 30cm, con chó nhảy đầm được 50 cm. Hỏi sau từng nào bước con chó bắt được nhỏ thỏ? Biết rằng nhỏ thỏ nhảy được 1 bước thì nhỏ chó cũng nhảy được một bước.

Bài 5: Hai chưng thợ mộc nhận bàn và ghế về đống. Bác thứ nhất nhận 60 bộ. Bác thứ hai nhận 45 bộ. Cứ một tuần bác thứ nhất đóng được 5 bộ, bác thứ hai đóng góp được 2 bộ. Hỏi sau bao thọ số ghế còn lại của 2 chưng bằng nhau.

4. DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1: người mẹ 49 tuổi ,tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi con từng nào tuổi?

Bài 2: mẹ 36 tuổi ,tuổi con bởi 1/6 tuổi người mẹ hỏi từng nào năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

Bài 3: bác bỏ An bao gồm một thửa ruộng. Bên trên thửa ruộng ấy chưng dành 50% diện tích nhằm trồng rau. 1/3 Để đào ao phần sót lại dành có tác dụng đường đi. Biết diện tích s làm lối đi là 30m2. Tính diện tích thửa ruộng.

Bài 4: trong mùa kiểm tra học kì vừa rồi ở khối 4 thầy giáo dìm thấy. 1/2 Số học viên đạt điểm giỏi ,1/3 số học sinh đạt điểm khá, 1/10 số học viên đạt trung bình sót lại là số học viên đạt điểm yếu. Tính số học viên đạt nhược điểm biết số học tập sinh giỏi là 45 em.

Nhận xét : Để kiếm được số học viên yếu thì nên cần tìm phân số chỉ số học viên yếu.

Cần biết số học viên của khối phụ thuộc vào số học sinh giỏi

Bài 5:

a) Một siêu thị nhận về một trong những hộp xà phòng. Người bán sản phẩm để lại 1/10 số hộp bè lũ ở quầy, còn sót lại đem để vào tủ quầy. Sau thời điểm bán 4 vỏ hộp ở quầy bạn đo phân biệt số vỏ hộp xà phòng cất đi vội 15 lần số vỏ hộp xà phòng còn sót lại ở quầy. Tính số hộp xà phòng siêu thị đã nhập.

Nhận xét : tại đây ta nhận biết số vỏ hộp xà phòng chứa đi không biến hóa vì vậy cần dính vào đó bằng phương pháp lấy số hộp xà chống cất đi làm mẫu số. Search phân số chỉ 4 hộp xà phòng.


b) Một cửa hàng nhận về một số trong những xe đạp. Người bán hàng để lại 1/6 số xe cộ đạp bè phái bán ,còn lại đem để vào kho. Sau khoản thời gian bán 5 xe đạp ở quầy bạn đo nhận ra số xe đạp điện cất đi vội vàng 10 lần số xe đạp còn lại ở quầy. Tính số xe đạp cửa hàng đã nhập.

c) trong dịp hưởng ứng phát rượu cồn trồng cây đầu năm mới ,số cây lớp 5a trồng bằng 3 phần tư số cây lớp 5b. Sau khi nhẩm tính thầy giáo phân biệt nếu lớp 5b trồng giảm xuống 5 cây thì số cây lúc này của lớp 5a sẽ bằng 6/7 số km của lớp 5b.

Sau khi giáo viên nói như vậy bạn Huy sẽ nhẩm tính tức thì được số cây cả hai lớp trồng được. Em gồm tính được như các bạn không ?

Bài 6: Một giá sách có 2 ngăn. Số sách ở ngăn dưới vội 3 lần số sách ở chống trên. Nếu đưa 2 quyển từ ngăn trên xuống chống dưới thì số sách ở phòng dưới đang gấp 4 lấn số sách ở chống trên. Tính số sách ngơi nghỉ mỗi ngăn.

Bài 7: hai kho có 360 tấn thóc. Nếu đem 1/3 số thóc sinh sống kho trước tiên và 2/ 5 số thóc ở kho thứ 2 thì số thóc còn sót lại ở 2 kho bởi nhau.

a. Tính số thóc lúc đầu mỗi kho.

b. Hỏi đã lấy ra ở từng kho từng nào tấn thóc.

Bài 8: nhì bể chứa 4500 lít nước. Bạn ta toá ở bể thứ nhất 2/5 bể. Túa ở bể trang bị hai là 1/4 bể thì só nước còn lại ở nhị bể bởi nhau. Hỏi mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước.

Bài 9 : nhì bể đựng 4500 lít nước. Bạn ta tháo ở bể trước tiên 500 lít. Tháo ở bể đồ vật hai là 1000 lít thì số nước sót lại ở nhì bể bởi nhau. Hỏi từng bể chứa từng nào lít nước.

(Tham khảo thêm Đề thi cùng phần bài xích tập mở rộng)

5. DẠNG TÌM nhị SỐ khi BIẾT TỔNG VÀ TỈ CỦA 2 SỐ ; HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA nhị SỐ

Bài 1: Một chiếc đồng hồ thời trang cứ khoảng 30 phút chạy cấp tốc 2 phút. Cơ hội 6 giờ sáng bạn ta rước lại giờ mà lại không chỉnh lại đồng hồ thời trang nên nó vẫn chạy nhanh. Hỏi khi đồng hồ chỉ 16giờ 40phút thì khi đó là mấy giờ đúng?

Phân tích

(Thời gian chỉ trên đồng hồ chính là tổng thời hạn chạy đúng với chạy nhanh-nên ta đưa vấn đề về dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ)

Bài 2: Một chiếc đồng hồ cứ khoảng 30 phút chạy chậm trễ 2 phút. Thời điểm 6 tiếng sáng bạn ta đem lại giờ mà lại không chỉnh lại đồng hồ nên nó vẫn chạy chậm. Hỏi khi đồng hồ chỉ 15giờ20 phút thì khi ấy là mấy giờ đồng hồ đúng?

Phân tích

(Thời gian chỉ trên đồng hồ đeo tay (15 giờ trăng tròn phút) đó là hiệu thời gian chạy đúng với chạy chậm-nên ta đưa câu hỏi về dạng toán tìm kiếm 2 số lúc biết hiệu và tỉ)

Bài 3 : Một trường tiểu học tất cả 560 học sinh và 25 thầy nuốm giáo. Biết cứ có 3 học sinh nam thì tất cả 4 học sinh nữ cùng cứ có 2 cô giáo thì gồm 3 cô giáo. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Bài 4: nhân dịp đầu xuân khối 4 trường tiểu học Nga Điền tổ chức trồng cây. Cả 3 lớp trồng được 230 cây. Tìm số cây mỗi lớp biết cứ lớp 4a trồng được 3 cây thì 4b trồng được 2 cây. Cứ lớp 4b trồng được 3 cây thì lớp 4c trồng được 4cây.

TỔNG VÀ HIỆU

Bài 1: nhì tấm vải lâu năm 124m. Hỏi từng tấm vải vóc dài bao nhiêu mét? hiểu được tấm vải vật dụng nhất dài thêm hơn tấm vải lắp thêm hai 18m.

Bài 2: hai rổ gồm 244 trái cam. Tra cứu số cam từng rổ. Biết rằng rổ trước tiên nhiều hơn rổ trang bị hai 18 trái cam.

Bài 3: Tổng nhị số bởi 1048. Biết số đầu tiên lớn hơn số thứ hai 360 đối kháng vị. Tìm hai số đó.

Bài 4: Tổng của nhì số là 742. Tìm hai số đó. Hiểu được nếu phân phối số trước tiên 142 đơn vị chức năng và giảm số trước tiên đi 78 đơn vị chức năng thì nhị số bởi nhau.

Bài 5: bà mẹ mang ra chợ buôn bán 412 trái vừa cam vừa táo. Tìm kiếm số quả mỗi loại biết rằng nếu phân phối số cam 126 quả và giảm số táo khuyết đi 60 trái thì số trái cam thông qua số quả táo.

Bài 6: Hình chữ nhật bao gồm chu vi 216m. Nếu sút chiều rộng 5m và sút chiều nhiều năm 21m thì được hình vuông. Tính diện tích hình vuông đó.

Bài 7: mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 115m. Nếu như tăng chiều rộng lớn thêm 13m và sút chiều dài đi 26m thì mảnh đất trở thành những hình vuông. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật.

(Tham khảo thêm Đề thi và phần bài tập mở rộng)

6. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

Bài 1 hiện nay tuổi em bởi 2/3 tuổi anh. Đến lúc tuổi em bằng tuổi anh bây giờ thì tổng số tuổi của hai đồng đội là 49 tuổi.

tính tuổi hiện giờ của từng người.

Bài 2 hiện giờ bố gấp 6 lần tuổi con. 4 năm nữa ba gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi hiên nay của mỗi người.

Bài 3 tổng thể tuổi của ông ,bố và con cháu là 120 tuổi. Tính tuổi mỗi người biết tuổi ông là từng nào năm thì cháu bấy nhiêu tháng với cháu từng nào ngày thì ba bấy nhiêu tuần

Bài 4 hiện giờ tuổi người mẹ gấp 4 lần tuỏi con. Năm năm nữa tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hiện giờ của mỗi người.

Bài 5: Tuổi của con bây chừ bằng 50% hiệu tuổi của tía và tuổi con. Tứ năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi lúc tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của ba và tuổi của nhỏ thì tuổi của mỗi cá nhân là từng nào ?


Bài giải: Hiệu số tuổi của tía và con không đổi. Trước đây 4 năm tuổi con bởi 1/3 hiệu này, cho nên vì thế 4 năm thiết yếu là: 1/2 - 1/3 = 1/6 (hiệu số tuổi của cha và con).

Số tuổi tía hơn nhỏ là: 4 : 1/6 = 24 (tuổi).

Xem thêm: Lãnh Thổ Quốc Gia Được Cấu Thành Những Vùng Nào, Lãnh Thổ Quốc Gia Là Gì

Khi tuổi con bởi 1/4 hiệu số tuổi của cha và con thì tuổi bé là: 24 x 1/4 = 6 (tuổi).