Kim Loại Nào Sau Đây Khó Bị Oxi Hóa Nhất

     

Cho 27,3 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg, Al, Zn sống dạng bột công dụng với khí oxi, chiếm được là 38,5 gam các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit. Để phối hợp hết Y yêu cầu vừa đầy đủ V lít dung dịch tất cả HCl 0,5M và H2SO4 0,15M. Giá trị của V là


Cho các polime: amilozơ, xelulozơ, xenlulozơ triaxetat, polienantoamit, amilopectin, teflon. Số polime dùng làm tơ, tua là


Khi thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong dung dịch axit H2SO4 loãng (hiệu suất bội phản ứng thủy phân đạt 80%), thu được dung dịch Y. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng bội bạc (bằng AgNO3 vào NH3) thu được tối đa m gam sắt kẽm kim loại Ag. Quý giá của m là


Cho các phát biểu sau:

(a) các polime sử dụng làm chất dẻo đầy đủ được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Kim loại nào sau đây khó bị oxi hóa nhất

(b) Bơ tự tạo được điều chế bởi phản ứng hiđro hóa chất mập lỏng tất cả trong dầu thực vật.

(c) Giấy viết, vải gai bông chứa đựng nhiều xenlulozơ.

(d) những peptit đều sở hữu phản ứng màu sắc biure.

(e) Amino axit thiên nhiên (hầu không còn là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các các loại protein của cơ thể sống.

(g) chất béo khối lượng nhẹ hơn nước, không tan vào nước tuy nhiên tan các trong dung môi hữu cơ.

Số tuyên bố đúng là


A. 5.


B.2.


C.3.


D.4.


Câu 5:


Cho 18,3 gam các thành phần hỗn hợp gồm bố và mãng cầu vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,5M, sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa với 4,48 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


A. 45,5.


B.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Phong Cách Hồ Chí Minh Văn 9 : Phong Cách Hồ Chí Minh

40,5.


C.50,8.


D. 42,9.


Câu 6:


Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol cùng dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat, natri panmitat cùng C17HyCOONa). Đốt cháy trọn vẹn a gam X đề nghị vừa đầy đủ 1,55 mol O2, chiếm được H2O cùng 1,1 mol CO2. Quý hiếm của m là


A. 17,96.


B.16,12.


C.19,56.


D.17,72.


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại chuyensuamayphotocopy.vn


*

link
thông tin chuyensuamayphotocopy.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


chuyensuamayphotocopy.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


chuyensuamayphotocopy.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 6 Unit 9 Looking Back Unit 9: Cities Of The World


Quên mật khẩu


Nhập add email chúng ta đăng ký để đưa lại password
đem lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


chuyensuamayphotocopy.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
chuyensuamayphotocopy.vn