LẤY GIÁ TRỊ 1 Ô TRONG EXCEL

     
Excel mang lại chuyensuamayphotocopy.vn 365 Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Giả sử bạn có nhu cầu tìm kiếm số lắp thêm nhánh điện thoại cảm ứng của nhân viên bằng cách sử dụng số huy hiệu của họ hoặc tỷ lệ đúng mực của khoản tiền hoả hồng cho một trong những tiền cung cấp hàng. Chúng ta tra cứu tài liệu để kiếm tìm dữ liệu ví dụ nhanh giường và hiệu quả trong list và để tự động xác minh rằng bạn đang sử dụng dữ liệu chính xác. Sau thời điểm tra cứu vãn dữ liệu, chúng ta cũng có thể thực hiện giám sát và đo lường hoặc hiển thị hiệu quả với các giá trị được trả về. Gồm một vài cách để tra cứu quý giá trong danh sách tài liệu và hiển thị kết quả.

Bạn đang xem: Lấy giá trị 1 ô trong excel

Bạn mong muốn làm gì?

Tra cứu cực hiếm theo theo hướng dọc trong danh sách bằng cách sử dụng công dụng khớp bao gồm xác

Để tiến hành tác vụ này, chúng ta có thể sử dụng hàm VLOOKUP hoặc kết hợp các hàm INDEX và MATCH.

Ví dụ về hàm VLOOKUP

*

*

Để hiểu thêm thông tin, hãy xem hàm VLOOKUP.

Ví dụ về INDEX và MATCH

*

Nói một cách 1-1 giản, giờ Anh có nghĩa là:

=INDEX(Tôi ước ao giá trị trả về tự C2:C10, giá trị đó sẽ MATCH(Kale, nằm tại mảng B2:B10, trong những số ấy giá trị trả về là giá chỉ trị trước tiên tương ứng với Kale))

Công thức search kiếm giá trị đầu tiên trong C2:C10 khớp ứng với Kale (trong B7) cùng trả về quý giá trong C7 (100), là giá trị trước tiên khớp với Kale.

Để hiểu biết thêm thông tin, hãy xem hàm INDEX cùng hàm MATCH.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc củ trong danh sách bằng cách sử dụng hiệu quả khớp tương đối

Để tiến hành điều này, hãy cần sử dụng hàm VLOOKUP.


Quan trọng:  Đảm bảo các giá trị trong số 1 tiên đã được thu xếp theo máy tự tăng dần.


*

Trong lấy ví dụ trên, hàm VLOOKUP kiếm tìm kiếm tên của học viên tất cả 6 tardies vào dải ô A2:B7. Không có mục nhập cho 6 tardies trong bảng, do vậy VLOOKUP tra cứu kiếm giá trị khớp tối đa tiếp theo nhỏ tuổi hơn 6 và tìm cực hiếm 5, links với tên Dave, và cho nên vì vậy trả về Dave.

Để hiểu biết thêm thông tin, hãy xem hàm VLOOKUP.

Đầu Trang

Tra cứu cực hiếm theo chiều dọc củ trong danh sách có form size không xác định bằng cách sử dụng hiệu quả khớp thiết yếu xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng những hàm OFFSET cùng MATCH.


Lưu ý: Dùng phương pháp này lúc dữ liệu của doanh nghiệp nằm trong phạm vi dữ liệu ngoài mà chúng ta làm mới mỗi ngày. Các bạn biết giá nằm trong cột B, nhưng chúng ta không biết máy chủ sẽ trả về từng nào hàng dữ liệu và cột đầu tiên không được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự bảng chữ cái.


*

C1 là ô bên trên bên trái của phạm vi (còn được call là ô bắt đầu).

MATCH("Oranges",C2:C7,0) kiếm tìm kiếm Oranges vào phạm vi C2:C7. Bạn tránh việc đưa ô bắt đầu vào dải ô.

1 là số cột ngơi nghỉ bên phải ô bắt đầu chứa cực hiếm trả về. Trong lấy một ví dụ của chúng tôi, cực hiếm trả về là từ cột D, Doanh số.

Xem thêm: Véctơ Cường Độ Điện Trường Tại Mỗi Điểm Có Chiều :, Vectơ Cường Độ Điện Trường Tại Mỗi Điểm Có Chiều:

Đầu Trang

Tra cứu cực hiếm theo chiều ngang trong danh sách bằng phương pháp sử dụng kết quả khớp bao gồm xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HLOOKUP. Hãy xem ví dụ dưới đây:

*

Hàm HLOOKUP tra cứu giúp cột doanh thu và trả về giá trị từ mặt hàng 5 vào dải ô đang xác định.

Để hiểu thêm thông tin, hãy coi hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tra cứu những giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng phương pháp sử dụng hiệu quả khớp tương đối

Để tiến hành tác vụ này, hãy sử dụng hàm HLOOKUP.


Quan trọng:  Đảm bảo những giá trị trong hàng đầu tiên đang được thu xếp theo sản phẩm tự tăng dần.


*

Trong ví dụ ở trên, hàm HLOOKUP tìm quý giá 11000 ở sản phẩm 3 trong dải ô đã xác định. Nó không tìm kiếm thấy 11000 và cho nên vì vậy tìm giá trị lớn nhất tiếp theo nhỏ dại hơn 1100 và trả về 10543.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tạo phương pháp tra cứu vãn với Trình chỉ dẫn Tra cứu vãn (Excel 2007 trang)


Lưu ý: Phần bổ trợ Trình trả lời Tra cứu vãn đã kết thúc hoạt rượu cồn trong Excel 2010. Công dụng này sẽ được sửa chữa thay thế bởi trình trả lời hàm và các hàm tra cứu với tham chiếu tất cả sẵn (tham khảo).


Trong Excel 2007, Trình lí giải Tra cứu sẽ khởi tạo công thức tra cứu dựa vào dữ liệu trang tính gồm nhãn cột với hàng. Trình lí giải Tra cứu khiến cho bạn tìm các giá trị khác trong một hàng khi bạn biết quý hiếm trong một cột với ngược lại. Trình trả lời Tra cứu áp dụng INDEX với MATCH trong số công thức cơ mà nó sản xuất ra.

Bấm vào một trong những ô trong phạm vi.

Trên tab Công thức, trong nhóm Giải pháp, bấm tra cứu.

Nếu lệnh Tra cứu ko sẵn dùng, thì bạn phải tải Trình gợi ý Tra cứu bổ trợ trình.

Cách cài đặt chương trình hỗ trợ Trình chỉ dẫn Tra cứu

Bấm vào Nút chuyensuamayphotocopy.vn Office

*
, nhấp chuột Tùy chọn Excel,rồi bấm vào danh mục Phần bổ trợ.

Xem thêm: Nghệ Thuật Câu Cá Mùa Thu Ật Sử Dụng Từ Ngữ Trong Câu Cá Mùa Thu

Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

Trong vỏ hộp thoại hỗ trợ sẵn dùng, chọn hộp kiểm lân cận Trình hướng dẫn Tra cứu, rồi bấm OK.