Lệnh Vẽ Đa Giác Trong Cad

     
Vẽ đa giác trong CAD – lệnh POLYGON

1. Cách gọi lệnh vẽ đa giác trong CAD:

Cách 1: Từ bàn phím gõ POLYGON (POL)Cách 2: Vào mục Draw trên thanh công cụ, chọn POLYGON
*

2. Sơ đồ thực hiện lệnh vẽ đa giác trong CAD
*
*

3.Các lựa chọn của lệnh vẽ đa giác trong CAD: 

1. Edge: Lựa chọn này dùng để định vị điểm đầu và điểm cuối của cạnh đầu tiên trong đa giác.

Bạn đang xem: Lệnh vẽ đa giác trong cad

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của đa giác – ENTERSpecify center of polygon or : E – ENTERSpecify first endpoint of edge: Kích chọn điểm đầu (Hình 3).Specify second endpoint of edge: Kích chọn điểm cuối (Hình 4).

2. Inscribed in circle: Đa giác nội tiếp đường tròn. Lựa chọn này dùng để vẽ đa giác khi biết trưóc bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác. (Xác định khoảng cách từ tâm đến đỉnh của đa giác).

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của đa giác – ENTERSpecify center of polygon or : Kích chọn tâm của đa giác (Hình V -92).

Xem thêm: Đời Sống Của Chim Bồ Câu - Nêu Đặc Điểm Đời Sống Và Sinh Sản Của Chim Bồ Câu

Enter an option : I – ENTERSpecify radius of circle: Nhập giá trị bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác – ENTER
*

3. Circumscribed about circle: Đa giác ngoại tiếp đường tròn. Lựa chọn này dùng để vẽ đa giác khi biết trưóc bán kính đường tròn nội tiếp đa giác (Hình V – 06). (Xác định khoảng cách từ tâm đến trung điểm một cạnh của đa giác).

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của đa giác – ENTERSpecify center of polygon or : Kích chọn tâm của đa giác (Hình V – 92).Enter an option : C – ENTERSpecify radius of circle: Nhập giá trị bán kính đường tròn nội tiếp đa giác – ENTER
*

-Ví dụ: Vẽ đa giác đều có 6 cạnh, bán kính đường tròn nội tiếp đa giác = 20.

Xem thêm: Mômen Của Lực Được Tính Theo Công Thức, Momen Lực Được Xác Định Bằng Công Thức

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : 6 – ENTERSpecify center of polygon or : Kích chọn điểm P (Hình 9).Enter an option : C – ENTER

Specify radius of circle: 20 – ENTER

*