LÝ THUYẾT ĐỊA 11 BÀI 5 TIẾT 2

     

Tóm tắt lý thuyết Địa lí 11 Bài 5: Lý thuyết Một số vấn đề khu vực và châu lục – Tiết 2: Mỹ La Tinh ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm Địa lí 11 Bài 5.

Bạn đang xem: Lý thuyết địa 11 bài 5 tiết 2


Lý thuyết Địa lí 11 Bài 5: Lý thuyết Một số vấn đề khu vực và châu lục – Tiết 2: Mỹ La Tinh

Bài giảng Địa lí 11 Bài 5: Lý thuyết Một số vấn đề khu vực và châu lục – Tiết 2: Mỹ La Tinh

I. Một số vấn đề tự nhiên, dân cư và xã hội

1. Tự nhiên

- Thuận lợi:

+ Nhiều loại kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.

+ Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới.

- Khó khăn: Khai thác nhiều.

*

Các cảnh quan và khoáng sản chính ở châu Mĩ

2. Dân cư và xã hội

GDP VÀ TỈ TRỌNG THU NHẬP CỦA CÁC NHÓM DÂN CƯ TẠI MỘT SỐ NƯỚC NĂM 2000, NĂM 2013 VÀ NĂM 2017

*

- Dân cư còn nghèo đói.

- Thu nhập giữa người giàu và nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

- Đô thị hóa tự phát => đời sống dân cư khó khăn => ảnh hưởng vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

*

Một số tộc người ở khu vực Mĩ Latinh

II. Một số vấn đề kinh tế

BIỂU ĐỒ TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA MĨ LA TINH QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %)

*

- Tốc độ phát triển kinh tế không đều, chậm thiếu ổn định.

- Nợ nước ngoài lớn.

- Nguyên nhân:

+ Tình hình chính trị thiếu ổn định.

+ Các thế lực bảo thủ cản trở.

+ Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế, xã hội độc lập, tự chủ.

+ Hiện nay, các quốc gia Mĩ Latinh đang cải cách.

THU NHẬP QUỐC DÂN (GNI) VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH NĂM 2017 (Đơn vị: tỉ USD)

*

Trắc nghiệm Địa lí 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực.

(Tiết 2). Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

1 – Câu hỏi nhận biết

Câu 1. Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là

A. quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.

B. khoáng sản phi kim loại, than đá, quặng sắt.

C. vật liệu xây dựng, than đá, quặng sắt.

D. đất chịu lửa, đá vôi, than đá, quặng sắt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mĩ La Tinh có nhiều tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.


Câu 2. Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La tinh chủ yếu mang lại lợi ích cho

A. Đại bộ phận dân cư.

B. Người da đen nhập cư.

C. Các nhà tư bản, các chủ trang trại.

D. Người dân bản địa (người Anh-điêng).

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các nước khu vực Mỹ La tinh chủ yếu là các nước có nền kinh tế kém phát triển, thiếu ổn định và nền kinh tế còn phụ thuộc vào các nước tư bản, đặc biệt là Hoa Kì. Chính vì vậy, việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Mỹ La tinh chủ yếu mang lại lợi ích cho các nhà tư bản và chủ trang trại.


Câu 3. Dân cư nhiều nước Mĩ La tinh còn nghèo đói không phải là do

A. tình hình chính trị không ổn định.

B. hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động.

C. phụ thuộc vào các công ti tư bản nước ngoài.

D. phần lớn người dân không có đất canh tác.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Dân cư nhiều nước Mĩ La tinh còn nghèo đói không phải là do hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động.


Câu 4. Nguyên nhân nào làm cho ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác?

A. Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để.

Xem thêm: Viết Phương Trình Cân Bằng Nhiệt, Phương Trình Cân Bằng Nhiệt

B. Không ban hành chính sách cải cách ruộng đất.

C. Người dân ít có nhu cầu sản xuất nông nghiệp.

D. Người dân tự nguyện bán đất cho các chủ trang trại.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Ở Mĩ La tinh, do cuộc cải cách ruộng đất không triệt để. Các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác. Dân nghèo không có ruộng phải kéo nhau ra thành phố kiếm việc làm dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát.


Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phát triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh?

A. Chính trị không ổn định.

B. Cạn kiệt dần tài nguyên.

C. Thiếu lực lượng lao động.

D. Thiên tai xảy ra nhiều.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Do chính trị không ổn định đã tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế và các nhà đầu tư, làm cho tốc độ phát triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh.


Câu 6. Trên 50% nguồn FDI đầu tư vào Mĩ La tinh là từ

A. Tây Ban Nha và Anh.

B. Hoa Kì và Tây Ban Nha.

C. Bồ Đào Nha và Nam Phi.

D. Nhật Bản và Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trên 50% nguồn FDI đầu tư vào Mĩ La tinh là từ Hoa Kì và Tây Ban Nha.


Câu 7. Quá trình cải cách kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh đang gặp phải sự phản ứng của

A. những người nông dân nghèo mất ruộng cày.

B. các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài khuyên giàu có.

C. một nhóm người không cùng chung mục đích.

D. các thế lực từ bên ngoài, nông dân nghèo.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Hiện nay, quá trình cải cách kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh đang gặp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài khuyên giàu có.


Câu 8.Các nước Mĩ La tinh hiện nay còn phụ thuộc nhiều nhất vào

A. Hoa Kì.

B. Tây Ba Nha.

C. Anh.

D. Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Hiện nay, nền kinh tế các nước Mĩ phát triển chậm, phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài nhất là Hoa Kì.


2 – Câu hỏi thông hiểu

Câu 9. Vì sao cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh?

A. Có diện tích rộng lớn nhất thế giới.

B. Có đường Xích đạo chạy qua gần giữa khu vực

C. Bao quanh là các biển và đại dương

D. Có đường chí tuyến Nam chạy qua

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mỹ La Tinh có vị trí và tự nhiên tương đối đặc biệt, là lục địa có đường xích đạo chạy qua giữa khu vực nên hai bên đường xích đạo có cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm rất tiêu biểu với diện tích lớn.


Câu 10. Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?

A. Vùng núi An-đét.

B. Đồng bằng A-ma-dôn.

C. Đồng bằng La Pla-ta.

D. Đồng bằng Pam-pa.

Xem thêm: Những Bài Nghị Luận Về Uống Nước Nhớ Nguồn ❤️️15 Mẫu Hay, Nghị Luận Xã Hội Uống Nước Nhớ Nguồn (10 Mẫu)

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở đồng bằng A-ma-dôn.


Lý thuyết Bài 5: Một số vấn đề khu vực và châu lục – Tiết 3: Tây Nam Á và Trung Á

Lý thuyết Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì – Tiết 1: Tự nhiên và dân cư

Lý thuyết Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì – Tiết 2: Kinh tế

Lý thuyết Bài 7: Liên minh Châu Âu (EU) – Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Lý thuyết Bài 7: Liên minh Châu Âu (EU) – Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển