Mẫu quyết định cử đi học trung cấp chính trị

     

Với nhóm ngũ chuyên viên kinh nghiệm và tay nghề cao cùng thời gian thực hiện đảm bảo, mức sử dụng ACC luôn đem về các dịch vụ pháp luật trọn gói, giá tốt một bí quyết tận trung ương cho quý khách. Trong những số đó có những vấn đề tương quan đến giấy tờ thủ tục hành chính, biên soạn thảo hồ nước sơ, cung ứng các mẫu sách vở và giấy tờ trong đó có mẫu đối chọi xin đi học trung cấp chính trị. Tham khảo nội dung bài viết dưới đây của cửa hàng chúng tôi để biết thêm cụ thể nhé!


*

Trung cấp bao gồm trị là khẳng định trình độ lý luận

1. Trung cấp bao gồm trị là gì?

Việc xác minh trình độ lý luận chủ yếu trị đối với cán bộ, đảng viên nhằm bảo sự thống độc nhất về tiêu chuẩn trình độ lý luận thiết yếu trị vào Đảng; làm cửa hàng xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, update kiến thức về lý luận thiết yếu trị với thực hiện cơ chế đối với cán bộ, đảng viên.Bạn vẫn xem: Công văn cử đi học lớp trung cấp chủ yếu trị

Nguyên tắc xác minh trình độ trung cấp bao gồm trị: Lấy văn bản chương trình sơ cấp, trung cấp, thời thượng lý luận chủ yếu trị hiện tại hành của hệ thống trường chủ yếu trị của Đảng (trung tâm tu dưỡng chính trị cấp huyện; trường bao gồm trị cấp tỉnh, học viện Chính trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, công tác lý luận chính trị (số môn, số tiết) đã có học của cán bộ, đảng viên.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định cử đi học trung cấp chính trị

2. Mẫu solo xin đến lớp trung cấp thiết yếu trị (Mẫu 01)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

ĐƠN XIN DỰ HỌC

Lớp: Trung cấp lý luận thiết yếu trị – hành chính

Kính gửi: – bgh trường chính trị ………………….

– phòng Đào tạo

Tên tôi là: ……………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng :…………………… ; Ngày xác định : ……………………

Chức vụ, đơn vị chức năng công tác :……………………..…………………………..

……………… ……………………………………………………………..

Căn cứ thông báo số …………/TB-TCT ngày ………/………/………….. Của Trường chủ yếu trị tp ……………………….. Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận bao gồm trị – hành thiết yếu (Chuyên viên, chuyên viên chính…………) khóa …………………….

Căn cứ theo tiêu chuẩn qui định, phiên bản thân tôi được đơn vị chức năng công tác là ……………………………………………………………………..xét cử tham gia khóa học này.

Nay, tôi làm 1-1 xin dự học lớp Trung cấp cho lý luận thiết yếu trị – hành chính (Chuyên viên, chuyên viên chính…) khóa………………………..năm ……………….

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Từ Đồng Nghĩa Trong Tiếng Việt, Khái Niệm Và Cách Phân Loại

Nếu được xét phê chuẩn đủ điều kiện nhập học, tôi xin hứa bảo đảm giờ giấc học tập tập với chấp hành tráng lệ các nội quy và quy chế của Trường.

Trân trọng cảm ơn!

……………, ngày ….. Mon …… năm ……….

fan làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu đơn xin đi học trung cấp bao gồm trị (Mẫu 02)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

—–o0o—–

ĐƠN XIN HỌC

Lớp Trung cấp lý luận bao gồm trị-hành chính, hệ không tập trung

Kính gửi: – Ban thường vụ Thành uỷ ………

– Trường thiết yếu trị tỉnh giấc ……..

Tên tôi là: ………………………………………………………… ………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………… ……………………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………….. ………………………………………….

Quê quán: …………………………………………………………. ………………………………………..

Ngày vào Đảng: ……………..; Ngày chủ yếu thức: …… ………………………………………

Chức vụ, Đơn vị công tác:………………………………. ………………………………………….

Xem thêm: Tứ Diện Đều Là Gì? Tính Chất Của Tứ Diện Đều Tứ Diện Đều Là Gì

Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm trang nội quy, quy định học tập của trường bao gồm trị thức giấc ….. đề ra./.

….….. Ngày ……… tháng ……..năm 20…

Xác nhấn của cơ quan cử tới trường Người làm đơn

Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn, là trong số những đơn vị hỗ trợ dịch vụ liên quan đến thủ tục, giấy tờ, mẫu mã văn phiên bản thông dụng thực tế trên hiện tại nay. Cùng với mẫu solo xin đến lớp trung cấp thiết yếu trị trọn gói, shop chúng tôi sẵn sàng giúp bạn trong mọi bước tiến của mình. Bởi vì thế, nếu bao gồm nhu cầu, hãy liên hệ với cửa hàng chúng tôi để thừa nhận dịch vụ rất tốt qua các thông tin được shop chúng tôi cung cấp mặt dưới: