Mô hình quan hệ là gì

     

Mô hình dữ liệu quan hệ bao có một hoặc những quan hệ (Relation). Thực thể cùng thuộc tính trong quy mô ERD thay đổi quan hệ và thuộc tính của quan tiền hệ. Mối kết hợp sẽ trở nên khoá ngoại.

Ví dụ: MON_HOC (MaMon, TenMon, SoTinChi)
Bạn đang xem: Mô hình quan hệ là gì

*

Mô hình tài liệu quan hệ –Qui ước cam kết hiệu

Quan hệ: dùng các ký từ bỏ in hoa Q, R, S.Quan hệ Q có tập trực thuộc tính A1,A2,..,An: Q(A1,A2,..,An)

Mô hình dữ liệu quan hệ – tư tưởng khoá trên những hệ quản lí trị CSDL

Khoá thiết yếu (Primary Key)

X được call là khoá thiết yếu của quan hệ giới tính Q nếu cực hiếm trên X phân biệt giữa những bộ.Mỗi quan hệ chỉ được khai báo một khoá chính

Khoá ngoại (Foreign Key)

Cho 2 dục tình Q với R. X được call là khoá nước ngoài của R ví như X là trực thuộc tính của R và X là khoá chính của Q.Tên ở trong tính bên trên khóa ngoại cùng khóa chính hoàn toàn có thể khác nhau


*

Quy tắc đổi khác ERD sang quy mô dữ liệu quan liêu hệ

Tập thực thể

Mỗi thực thể chuyển thành một quan hệ cùng tên và list thuộc tính.Thuộc tính khoá trở nên khoá chính của quan hệ nam nữ Ví dụ chuyển tập thực thể


*

Mối kết hợp 1 – 1

Thuộc tính khoá vị trí này làm khoá ngoại vị trí kia hoặc ngược lại. Dưới làví dụ gửi mối phối kết hợp 1 – 1


*

*Xem thêm: Sự Xuất Hiện Tư Hữu Gia Đình Phụ Hệ, Sự Xuất Hiện Tư Hữu, Gia Đình Phụ Hệ

Mối phối kết hợp N – N

Chuyển thànhquan hệ mới tất cả khoá thiết yếu gồm 2 nằm trong tính khoá của 2 quan lại hệ; nằm trong tính mối phối hợp (nếu có) phát triển thành thuộc tính của quan hệ giới tính mới.Ví dụ


Mối phối kết hợp 3 ngôi (Ba thực thể tham gia vào côn trùng kết hợp)

Chuyển thành quan hệ nam nữ mới, gồm khoá chủ yếu gồm 3 nằm trong tính khoá của 3 thực thể thâm nhập mối kết hợp. Thuộc tính mối phối kết hợp (nếu có) vươn lên là thuộc tính của quan hệ nam nữ mới.Ví dụ


Thuộc tính đa trị (Thuộc tính có rất nhiều giá trị cho một thể hiện)

Chuyển thành quan hệ mới có khoá chủ yếu gồm thuộc tính nhiều trị và thuộc tính khoá của thực thể. Sau khi đưa thành dục tình mới, ở trong tính đa trị sẽ bặt tăm khỏi thực thể cũ. Ví dụ


Yêu cầu: Xác định phiên bản số và tiến hành chuyển sang quy mô dữ liệu quan hệ

Tổng kết bài học mô hình dữ liệu quan tiền hệ

Mô hình tài liệu quan hệ và những thành phần của nó Quy tắc chuyển quy mô thực thể kết hợp sang quy mô dữ liệu quan lại hệ

Tập thực thểMối phối kết hợp 1 – 1Mối phối hợp 1 – NMối phối kết hợp N – NMối kết hợp 3 ngôiThuộc tính đa trị

Yêu cầu: gửi ERD sang quy mô dữ liệu quan liêu hệ

Bài thực hành số 2: nhờ vào mẫu hoá đơn bán sản phẩm hãy kiến tạo mô hình dữ liệu quan hệ


Trong đó:Số hoá đơn xác định được ngày chế tác lập;Mã khách hàng hàng xác minh được tên khách hàng hàng, địa chỉ;Mã hàng khẳng định được tên hàng hoá, đơn vị tính, 1-1 giá số lượng

Bài thực hành thực tế số 3: thi công mô hình dữ liệu quan hệ dựa vào mẫu phiếu mượn sách vào thư viện.


Trong đó:Số phiếu xác minh được ngày mượn;Mã sinh viên khẳng định được tên sinh viên, mã lớp;Mã sách khẳng định được tên sách, bên xuất bản, ghi chú


Đăng ký kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

e-mail (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại thông minh (Bắt buộc nhập)

các bạn cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài labEbookVề những khóa họcTư vấn về siêng môn, phía nghiệp, bài toán làm
Xem thêm: Tham Khảo Thực Đơn Hàng Ngày Tiết Kiệm Cho Gia Đình, 7 Thực Đơn Dưới 100 Ngàn Tiết Kiệm Cho Gia Đình

Đăng cam kết nhận TÀI LIỆU, KHÓA HỌC hoặc TƯ VẤN từ bỏ ADMIN

Họ với tên (Bắt buộc nhập)

e-mail (Bắt buộc nhập)

Số điện thoại cảm ứng thông minh (Bắt buộc nhập)

chúng ta cần cung cấp về (Bắt buộc chọn) ---Source code những bài labEbookVề các khóa họcTư vấn về siêng môn, phía nghiệp, việc làm