Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm

     

Một đồng hồ treo tường có kim phút lâu năm 10 cm và kim giờ lâu năm 8 cm. Mang lại rằng các kim cù đều. Tính gia tốc dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim.


Giải thích

Vận tốc góc (tốc độ góc) của từng kim * Kim giờ: * Kim phút: gia tốc dài của từng kim * Kim giờ: * Kim phút:


Vận tốc góc (tốc độ góc) của từng kim

* Kim giờ:

*

* Kim phút:

kimsa88
cf68