Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với co2 bằng 2

     

Câu 6098: Este X tạo bởi axit đối chọi chức và ancol đối chọi chức có tỉ khối hơi so với CO2 bởi 2. Khi đun cho nóng X với dung dịch NaOH tạo nên lượng muối có khối lượng lớn rộng lượng este đang phản ứng. Tên thường gọi của X là

A.

Bạn đang xem: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với co2 bằng 2

metyl axetat

B.

Xem thêm: Lý Thuyết Lịch Sử 9: Bài 7 Các Nước Mĩ La Tinh Mới Nhất Pdf, Lý Thuyết Sử 9: Bài 7

propyl axetat

C.

Xem thêm: Nêu Mục Đích Chế Biến Nông Sản Nào Đúng, Nêu Các Phương Pháp Chế Biến Nông Sản Cho Ví Dụ

metyl propionat

D. etyl axetat


Giải bỏ ra tiết:

- Este tạo do axit đơn chức và ancol đơn chức. điện thoại tư vấn công thức tổng quát của este là RCOOR’

M(este) = 44.2=88 => R + R" = 44

- Đun nóng este này cùng với NaOH muối hạt thu được là RCOONa cùng ancol R"OH

Muối tạo ra có khối lượng lớn rộng este ban đầu => M(muối) > M(este)

=> R" R" =15: CH3- là thỏa mãn

=> R =29: C2H5-

Este là: C2H5COOCH3: metyl propionat => C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát