Một Người Đi Xe Đạp Từ A Đến B Với Vận Tốc 12Km/H

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

B1:

Một fan đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h. Sau 3 giờ một xe lắp thêm cũng đi trường đoản cú A cho B với tốc độ 36km/h. Hỏi kể từ lúc xe máy ban đầu đi, sau bao thọ xe máy đuổi kịp xe đạp? Chỗ gặp gỡ nhau phương pháp A từng nào km?


*

Một bạn đi xe đạp điện từ A mang đến B với tốc độ 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi tự A cho B với gia tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ thời điểm xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?Chỗ gặp nhau biện pháp A bao xa???


*

Sau 3h xe đạp điện đi đc số km là:

(12 imes3=36left(km ight))

Sau từng giờ xe máy gần xe đạp là:

(36-12=24left(km ight))

Thời gian nhằm xe máy đuổi theo kịp xe sút là:

(36:24=1,5left(h ight))

Tới phía trên tính típ


Một fan đi xe đạp điện từA cho B với vận tốc 12km/h. Sau 3 giờ một xe đồ vật cũng đi từ bỏ A đến B với gia tốc 36km/h. Hỏi kể từ khi xe máy ban đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi theo kịp xe đấm đá ?


Quãng đường xe đạp điện đi trong 3h là:

12 . 3 = 36 (km)

Hiệu tốc độ của 2 xe cộ là:

36 - 12 = 24 (km)

Thời gian xe máy đuổi kịp xe sút là:

36 : 24 = 1,5 (giờ)

Đáp số: 1,5 giờ= 1 giờ 30 phút


một người đi xe đạp điện từ a mang lại b với tốc độ 12km/giờ sau 3 giờ một xe sản phẩm cũng đi từ bỏ a mang lại b với gia tốc 36km/ giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy ban đầu đi, sau bao thọ xe máy đuổi kịp xe đấm đá ?


Xe sản phẩm đi sau xe đạp:

12 x 3 = 36 (km)

36 - 12 = 24 (km).

Bạn đang xem: Một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 12km/h

Xe sản phẩm công nghệ sẽ đuổi kịp xe sút sau:

36 : 24 = 1,5 (giờ) hay như là một giờ 30 phút.

Xem thêm: Danh Ngôn Về Lòng Biết Ơn - Những Câu Nói Hay Về Lòng Biết Ơn Trong Cuộc Sống

Đáp số: 1 tiếng 30 phút.

Xem thêm: Giải Bài C1, C2, C3 Trang 25, 26 Sgk Vật Lý 9 Bài 9 Trang 25 26 27 Sgk Vật Lí 9


xe trang bị cách xe đạp số km là:

12 x 3 = 36 (km )

1 giờ xe vật dụng gần xe đánh đấm :

36 - 12 = 24 (km)

xe vật dụng gần xe đấm đá sau :

36 : 24 =1,5 (giờ)

:


Xe máy đi sau xe đạp là:

12x3=36 (km)

Sau mỗi giờ xe máy lại ngay sát xe đạp thêm là:

36-12=24 (km)

Thới gian xe cộ máy đuổi kịp xe đạp là:

36:24=1,5 (giờ) hoặc đổi ra 1 giờ 30 phút

Đáp số:1,5 tiếng hoặc 1 giờ đồng hồ 30 phút


Một tín đồ đi xe đạp từ a mang đến b với gia tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ a mang đến b với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi , sau bao thọ xe máy theo kịp xe đạp ?


Khoảng cách giữa xe lắp thêm và xe đạp điện là:

12x3=36(km)

Sau từng giờ xe đồ vật gần xe đạp điện số ki-lô-mét là:

36-12=24(km)

Thời gian xe pháo máy đuổi kịp xe sút là:

36:24=1,5(giờ)

Đáp số:1,5 giờ.


3 giờ đồng hồ xe thiết bị đi được số lượng kilomet là: 12 * 3 = 36 km

hiệu vận tốc của xe thứ và xe đạp là : 36 - 12 = 24 km/giờ

thời gian xe cộ máy đuổi theo kịp xe đấm đá là : 36 : 24 = 1,5 giờ 

đáp số : 1,5 giờ 

k bản thân nha 


Quãng đường xe đạp điện đi trong 3h là 

12x3=36 ( km )

Hiệu gia tốc của 2 xe cộ là: 

36-12=24 ( km )

Thời gian xe pháo máy đuổi kịp xe đạp là :

36:14= 1,5 (giờ )

Đổi : 1,5 tiếng = 1 tiếng 30 phút

Đ/S : 1 giờ đồng hồ 30 phút


Một tín đồ đi xe đạp điện từ A đến B với tốc độ 12km/giờ . Sau 3h một xe máy cũng đi từ bỏ A mang lại B với tốc độ 36km/giờ . Hỏi kể từ khi xe máy bắt đầu đi thì sau bao thọ xe máy đuổi theo kịp xe đạp ?

Sau 3 giờ xe đạp điện đó đi được số cây là:

12x3=36(km)

Sau mỗi giờ xe lắp thêm gần xe đạp là:

36-12=24(km)

Thời gian nhằm xe đạp đuổi theo kịp xe sản phẩm công nghệ là:

36:24=1,5(giờ)


một tín đồ đi xe đạp từ A mang đến B với gia tốc 12 km/giờ .Sau 3h một xe thiết bị cũng đi tự A mang đến B với tốc độ 36km/giờ .Hỏi kể từ khi xe máy bước đầu đi thì sau bao thọ xe máy đuổi kịp xe sút ? Chỗ gặp gỡ nhau giải pháp A bao xa 


Xe đạp đã đi được :

12 x 3 = 36(km)

Hiệu vận tốc 2 xe pháo :

36 - 12 = 24km/giờ

Xe máy đuổi kịp xe đánh đấm sau :

36 : 24 = 1,5(giờ)

Chỗ gặp nhau phương pháp A :

36 x 1,5 = 54(km)

Đ/s: chạm mặt nhau sau : 1,5 giờ ; cách A : 54km


một bạn đi xe đạp điện từ a mang đến b với gia tốc 12km/h. Sau 3h 1 xe sản phẩm cũng đi từ bỏ A đến B với gia tốc 36km/h. Hỏi kể từ thời điểm xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi theo kịp xe đạp?


Một fan đi xe đạp từ A mang lại B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3h một xe lắp thêm cũng đi từ A cho B với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ khi xe máy ban đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi theo kịp xe đấm đá ?


Quãng đường xe pháo đạp đi trong 3 giờ là :

12 x 3 = 36 ( km )

Hiệu vận tốc của nhì xe là :

36 - 12 = 24 ( km )

Thời gian xe máy đuổi kịp xe pháo đạp là :

36 : 24 = 1,5 ( giờ )

Đáp số : 1,5 giờ


Một bạn đi xe đạp từ A mang đến B với gia tốc 12km/giờ.sau 3 giờ một xe đồ vật cũng đi tự A mang đến B VỚI VẬN TỐC 36km/giờ .hỏi kể từ lúc xe máy bước đầu đi sau bao thọ xe máy theo kịp xe đạp


Một fan đi từ xe đạp điện từ A đến B với vân tốc 12km/giờ. Sau 3h một xe vật dụng cũng đi tự A cho B với gia tốc 36lm/giờ. Hỏi kể từ khi đi xe pháo máy bước đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi theo kịp xe đánh đấm ? Chỗ chạm mặt nhau giải pháp A bao xa ?