Cảm âm nơi ấy con tìm về

     

Cảm âm chỗ ấy con tìm đến | Tone thấp

Verse

Ngày con cất giờ khóc xin chào đờila la la la la fa faNgày bà mẹ đã nói thú vui trào dưng ngập trờido fa sol la sol la sol la fa faBằng yêu thương của cha đã dànhla la la sol la do2 faĐể trong mái ấm từng ngày qua con lớn lêndo fa sol la sol la sol la do2 la

Là lời ru chị em đưa mặt cánh võng, cho bé say giấc ngủdo2 do2 re2 do2 re2 re2 fa2 fa2, do2 do2 do2 re2 laLà lời phụ vương từng ngày ấm êm, mong làm thế nào cho con đề nghị ngườido2 do2 re2 do2 re2 fa2 re2, fa2 fa2 fa2 fa2 re2 do2Thời gian đem đi tuổi xuân của mẹ, và nhỏ lấy đi sức sống bà mẹ chado2 re2 fa2 re2 do2 re2 sol la, fa re2 fa2 re2 fa2 fa2 do2 sol2

Chorus

Cuộc đời con sẽ không quêndo2 re2 fa2 do2 fa2 fa2Tình ngọt ngào mẹ cha đã dành cho con người ơido2 re2 fa2 re2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 (re2)fa2Tình yêu thương bao la, theo như câu ca xưado2 re2 fa2 fa2, fa2 fa2 fa2 fa2 fa2Cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của ngườifa2 fa2 fa2 sol2 re2 do2 re2 do2 re2 do2

Đường tương lai, những chông gaido2 re2 fa2, do2 fa2 sol2Và các lúc gian nan, làm bé ngã quỵdo2 sol2 la2 sol2 sol2, fa2 fa2 fa2 fa2Để nhỏ nhớ rằng, nơi ấy một góc bình yênfa2 fa2 sol2 do2, fa2 sol2 fa2 sol2 fa2 sol2Luôn bao gồm mẹ cha chờ bé tìm vềsol2 sol2 fa2 sol2 fa2 sol2 fa2 fa2

Cảm âm khu vực ấy con tìm đến | Tone cao

Verse

Ngày nhỏ cất giờ khóc chào đờisi đê mê si say mê si sol solNgày mẹ đã nói nụ cười trào dâng ngập trờire sol la tê mê la đắm say la yêu thích sol solBằng thương yêu của phụ vương đã dànhsi đắm đuối si la mê man re2 solĐể vào mái ấm từng giờ qua nhỏ lớn lênre sol la tê mê la đê mê la say đắm re2 si

Là lời ru người mẹ đưa mặt cánh võng, cho con say giấc ngủre2 re2 mi2 re2 mi2 mi2 sol2 sol2, re2 re2 re2 mi2 siLà lời cha từng ngày nóng êm, mong làm thế nào cho con buộc phải ngườire2 re2 mi2 re2 mi2 sol2 mi2, sol2 sol2 sol2 sol2 mi2 re2Thời gian cướp đi tuổi xuân của mẹ, và nhỏ lấy đi mức độ sống mẹ chare2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2 la si, sol mi2 sol2 mi2 sol2 sol2 re2 la2

Chorus

Cuộc đời con sẽ không quênre2 mi2 sol2 re2 sol2 sol2Tình dịu dàng mẹ thân phụ đã dành riêng cho con bạn ơire2 mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2 mi2 mi2 re2 (mi2)sol2Tình yêu thương bao la, theo như câu ca xưare2 mi2 sol2 sol2, sol2 sol2 sol2 sol2 sol2Cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của ngườisol2 sol2 sol2 la2 mi2 re2 mi2 re2 mi2 re2

Đường tương lai những chông gaire2 mi2 sol2 re2 sol2 la2Và hồ hết lúc gian khổ làm con ngã quỵre2 la2 si2 la2 la2 sol2 sol2 sol2 sol2Để bé nhớ rằng chỗ ấy một góc bình yênsol2 sol2 la2 re2 sol2 la2 sol2 la2 sol2 la2Luôn bao gồm mẹ phụ vương chờ bé tìm vềla2 la2 sol2 la2 sol2 la2 sol2 sol2

với cảm âm vị trí ấy con tìm đến mà Sáo Trúc Hoa Long vừa phân tách sẻ, chúc các bạn yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm share là tốt, còn không hãy coment cho công ty chúng tôi biết dưới phần phản hồi nhé!