Phụ lục 1 phiếu giáo viên tự đánh giá

     

PHỤ LỤC 1 PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo) Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo Quế Phong ngôi trường : Tiểu học tập Văn Sáng hai năm học : 2010 - 2011 Họ và tên thầy giáo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn học tập được...
Bạn đang xem: Phụ lục 1 phiếu giáo viên tự đánh giá

*

PHỤ LỤC 1 PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày thứ 5 tháng 02 năm 2010 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra Quế PhongTrư ờng : Tiểu học tập Văn Sáng hai năm học : 2010 - 2011Họ và tên cô giáo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Môn học tập được phân công giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp . . . . . . . . . . 1. Đánh giá, xếp loại(Các trường đoản cú viết tắt trong bảng : a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với những yêu mong của từng lĩnh vực) thương hiệu minh các Lĩnh vực, yêu ước Điểm giành được của tiêu chuẩn chứng D Tổng A B C (Nếu có) điểm I. Nghành Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống1. Dìm thức tứ tưởng chính trị với nhiệm vụ của mộtcông dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dừng và bảovệ Tổ quốc2. Chấp hành chính sách, pháp luật ở trong nhà nước3. Chấp hành quy chế của ngành, hiện tượng của nhàtrường, kỉ giải pháp lao động4. Đạo đức, nhân biện pháp và lối sống lành mạnh, trong sángcủa bên giáo; ý thức đấu tranh chống các biểu lộ tiêucực; ý thức tìm mọi cách vươn lên trong nghề nghiệp; sự tínnhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cùng đồng.5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong tình dục đồngnghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh. II. Nghành nghề dịch vụ Kiến thức1. Kiến thức và kỹ năng cơ bản2. Kỹ năng và kiến thức về chổ chính giữa lí học sư phạm và trung tâm lí học lứa tuổi,giáo dục học tiểu học3. Kiến thức và kỹ năng về kiểm tra, tiến công giá tác dụng học tập, rènluyện của học tập sinh4. Kỹ năng phổ thông về thiết yếu trị, xã hội và nhân văn,kiến thức liên quan đ ến ứng dụng technology thông tin,ngo ại ngữ, tiếng dân tộc.5. Kiến thức địa phương về trách nhiệm chính trị, kinh tế,văn hoá, xóm hội của tỉnh, huyện, xã khu vực giáo viên công tác làm việc III. Lĩnh vực năng lực sư phạm1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theohướng đổi mới.2. Tổ chức triển khai và triển khai các vận động dạy học trên lớpnhằm phân phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáodục xung quanh giờ lên lớp4. Tiến hành thông tin hai phía trong cai quản lí chất lượnggiáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử tất cả văn hoá vàmang tính giáo dục.5. Xây d ựng, bảo vệ và áp dụng có tác dụng hồ sơ giáodục cùng giảng dạy. Nghành nghề dịch vụ Xếp một số loại Ghi chú ĐiểmI. Phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sốngII. Kiến thứcIII. Năng lực sư phạmXếp loại bình thường 2. đầy đủ điểm mạnh: -........................................................................- . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-....................................................................... 3. Phần nhiều điểm yếu:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-........................................................................ 4. Phía phát huy điểm mạnh, hạn chế và khắc phục điểm yếu:.................................................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày. . . . . Tháng. . . .năm 2011 (Chữ cam kết của giáo viên) PHỤ LỤC 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CỦA HIỆU TRƯỞNG (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo Quế PhongTrư ờng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học : . . . . . . . . . . .Tổ chuy ên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem thêm: Bài Tập Modal Verb Hay Gặp Nhất, Bài Tập Động Từ Khuyết Thiếu Có Đáp ÁnXem thêm: Top 4 Phần Mềm Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt Trên Iphone, Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt Trên Iphone

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Họ với tên cô giáo được review : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Môn học được phân công huấn luyện và giảng dạy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ........ 1. Đánh giá, xếp nhiều loại (Các tự viết tắt vào bảng : a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu mong của từng lĩnh vực) Ghi chú các Lĩnh vực, yêu cầu Điểm đạt được của tiêu chuẩn D Tổng A B C điểm I. Nghành nghề dịch vụ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống1. Nhận thức bốn tưởng chính trị với trọng trách của mộtcông dân, một công ty giáo so với nhiệm vụ xuất bản và bảovệ Tổ quốc2. Chấp hành chính sách, pháp luật của phòng nước3. Chấp hành quy định của ngành, phương pháp của nhàtrường, kỉ công cụ lao động4. Đạo đức, nhân giải pháp và lối sống lành mạnh, vào sángcủa công ty giáo; ý thức đấu tranh phòng các biểu thị tiêucực; ý thức phấn đấu vươn lên trong lĩnh vực nghiệp; sự tínnhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cùng đồng.5. Trung thực trong công tác; hòa hợp trong quan hệ giới tính đồngnghiệp; giao hàng nhân dân và học sinh. II. Lĩnh vực Kiến thức1. Kiến thức và kỹ năng cơ bản2. Kiến thức và kỹ năng về chổ chính giữa lí học tập sư phạm và vai trung phong lí học tập lứa tuổi,giáo dục học tiểu học3. Kỹ năng và kiến thức về kiểm tra, đánh giá tác dụng học tập, rènluyện của học tập sinh4. Kỹ năng và kiến thức phổ thông về bao gồm trị, xóm hội với nhân văn,kiến thức liên quan đ ến ứng dụng công nghệ thông tin,ngo ại ngữ, tiếng dân tộc.5. Kiến thức địa p hương về trách nhiệm chính trị, kinhtế,văn hoá, thôn hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác làm việc III. Lĩnh vực khả năng sư phạm1. Lập được chiến lược dạy học; biết cách soạn giáo án theohướng thay đổi mới.2. Tổ chức triển khai và tiến hành các hoạt động dạy học tập trên lớpnhằm phân phát huy tuấn kiệt động, sáng tạo của học sinh.3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức triển khai các vận động giáodục xung quanh giờ lên lớp4. Triển khai thông tin hai chiều trong quản lí lí chất lượnggiáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử bao gồm văn hoá vàmang tính giáo dục.5. Xây d ựng, bảo vệ và thực hiện có tác dụng hồ sơ giáodục và giảng dạy. Nghành nghề Xếp nhiều loại Ghi chú ĐiểmI. Phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sốngII. Loài kiến thứcIII. Kỹ năng sư phạmXếp các loại chung2. Những ưu điểm : - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.................................................................. 3. Những điểm yếu :-....................................................................-...................................................................-................................................................... 4. Phía phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... 5. Ý kiến bảo giữ của thầy giáo (do cô giáo tự ghi )..................................................................................................................... ..................................................................................... ……………….., ngày…….tháng……..năm 20… TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (Kí với ghi rõ chúng ta tên) PHỤ LỤC 3 PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày thứ 5 tháng 02 năm 2010 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)Phòng giáo dục và Đào sản xuất Quế PhongTrường : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học: . . . . . . . . . . .Tổ trình độ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .TT Họ với tên thầy giáo GV tự nhận xét Đánh giá bán của Tổ tổng thể Tổng số chú giải Xếp loại Xếp loại đ iểm điểm ……………….., ngày…….tháng……..năm 20… TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (Kí cùng ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 4 PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày thứ 5 tháng 02 năm 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo)Sở/Phòng GD-ĐT.................................Trường : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học........................... Xếp loại bao gồm GV từ Xếp loại của tổ Họ với tên giáo viênSTT ghi chú thức của Hiệu đánh giá chuyên môn trưởng* tổng thể giáo viên:* tổng số mỗi loại :- Xuất sắc:- Khá:- Trung bình:- yếu : Ngày . . . . . Mon . . . . .năm . . . . Hiệu trưởng (Ký tên và đóng dấu) PHỤ LỤC 5PHONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – thoải mái – niềm hạnh phúc TRƯỜNG: ….. BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Năm học : . . . . . . . .I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG1. Tổng số cô giáo được xếp loại2. Tổng hợp tác dụng xếp một số loại giáo viênKHối K ết quả xếp một số loại giáo viên Ghilớp chú loại khá nhiều loại trung bình nhiều loại kém loại xuất nhan sắc Số xác suất Số tỷ lệ Số tỷ lệ Số phần trăm lượng lượng lượng lượng (%) (%) (%) (%)3. Phân nhiều loại giáo viên không đạt chuẩn - loại kémKHối lĩnh vực xếp một số loại kém Ghi nghành nghề I: Phẩmlớp chú nghành nghề II: Kiến nghành III: Kĩ chất thiết yếu trị, đạo phạm luật khác thức n ăng sư phạm đức, lối sinh sống Số phần trăm Số phần trăm Số xác suất Số phần trăm lượng lượng lượng lượng (%) (%) (%) (%)I. TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN1. Tổng số thầy giáo được xếp loại2. Tổng hợp tác dụng xếp loại giáo viênKHối K ết quả xếp nhiều loại giáo viên Ghilớp chú một số loại khá loại trung bình các loại kém các loại xuất dung nhan Số tỷ lệ Số tỷ lệ Số phần trăm Số xác suất lượng lượng lượng lượng (%) (%) (%) (%)3. Phân các loại giáo viên chưa đạt chuẩn chỉnh - một số loại kémKHối nghành nghề xếp các loại kém Ghilớp chú nghành I: Phẩm nghành II: Kiến nghành III: Kĩ vi phạm khác chất chính trị, đạo thức n ăng sư phạm đức, lối sống Số tỷ lệ Số tỷ lệ Số phần trăm Số tỷ lệ lượng lượng lượng lượng (%) (%) (%) (%) HIỆU TRƯỞNG