PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN LIÊN KẾT PI

     

Lý thuyết về bảo toàn links pi

Tính hóa học cơ bản của hiđrocacbon ko no là thâm nhập phản cùng nhằm mục đích phá vỡ links pi.Bảo toàn link pi với thể đọc thuần tuý là việc bù lại phần (H_2) mất đi bằng (H_2) hoặc (Br_2) để ta với được hợp hóa học no (ankan).

Bạn đang xem: Phương pháp bảo toàn liên kết pi

Lúc ankan bị mất (H_2) nó sẽ trở thành những hợp hóa học ko no với cứ thiếu tính một phân tử (H_2) thì hòa hợp chất mới sẽ với link pi là một (k =1). 

Ví dụ:

Ankan không đủ Một phân tử (H_2) trở thành anken cùng với k = 1Ankan mất đi nhì phân tử (H_2) biến thành ankin, ankadien,… với k = 2.

Tín hiệu dìm diện việc sử dụng cách thức bảo toàn link pi như sau: 

Bài toán hiđrocacbon ko no thuộc (H_2) sau đó cùng hỗn hợp (Br_2)

(Xleftbeginmatrix H-C, khong, no H_2 endmatrixright. Oversett^circ, xtrightarrow Yleftbeginmatrix H-C, no H-C, khong, no H_2 endmatrixright. Oversetdd, Br_2rightarrow hh Z)

(rightarrow) Tính lượng (Br_2) đã phản ứng.

Cách xác minh số link pi

Số link pi của hợp hóa học hữu cơ mạch hở A, cách làm (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) nhờ vào mối tương quan giữa số mol (CO_2, H_2O) thu được thời gian đốt cháy A được tính theo bí quyết sau:A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, cháy mang đến (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A với số links pi là: (pi = k + 1)

***Lưu ý: Hợp chất (C_xH_yO_zN_tCl_u) cùng với số liên kết (pi_Max = frac2x – y – u + t + 22)

Phương pháp bảo toàn số mol links pi

Liên kết pi là liên kết kém vững bền, vì chưng vậy mà bọn chúng dễ bị đứt ra để chế tác thành links (sigma) với mọi nguyên tử khác. Lúc với chất xúc tác như Ni, Pt hoặc Pd làm việc nhiệt độ thích hợp hiđrocacbon ko no cùng hiđro vào liên kết pi.

Ta với sơ trang bị sau: 

*

Phương trình hóa học của phản bội ứng tổng quát

(C_nH_2n+2-2k + kH_2 oversetxt, t^circrightarrow C_nH_2n+2) (1) (k là số links pi vào phân tử)

Tùy vào năng suất của phản nghịch ứng mà tất cả hổn hợp Y với hiđrocacbon ko no dư hoặc cả hai còn dư.

Xem thêm: Tuổi Tý Hợp Màu Gì 2022 - Tuổi Bính Tý 1996 Hợp Màu Gì Năm 2022

Dựa vào phản nghịch ứng tổng quát (1) ta thấy,

Trong bội phản ứng cùng (H_2), số mol khí sau phản bội ứng luôn giảm ((n_Y Hai hỗn hợp X với Y đựng cùng số mol C và H nên:Lúc đốt cháy tất cả hổn hợp X hay tất cả hổn hợp Y hầu hết cho ta những tác dụng sau:

*

Do đó nạm vì đo lường và tính toán trên hỗn hợp Y (thường tinh vi hơn trên tất cả hổn hợp X) ta cùng với thể với tiêu dùng phản ứng đốt cháy các thành phần hỗn hợp X nhằm tính số mol đa số chất như: (n_O_2, pu, n_CO_2, N_H_2O)

Số mol hiđrocacbon vào X sẽ bằng với số mol hiđrocacbon vào Y

(n_hidrocacbon, X = n_hidrocacbon, Y) (5)

Ta với sơ vật dụng sau:

*

Phương trình hóa học của bội nghịch ứng:

(C_nH_2n + H_2 oversetxt, t^circrightarrow C_nH_2n+2)

Đặt (n_C_nH_2n = a; , n_H_2 = b)

Article post on: chuyensuamayphotocopy.vn


Nếu phản nghịch ứng thuộc (H_2) hoàn toàn thì:

(left.beginmatrix n_H_2, pu = n_C_nH_2n = n_C_nH_2n+2 = a, mol n_H_2, du = b – a endmatrixright Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 + n_H_2, du = b)

Vậy (n_H_2(X) = n_Y) (6)

Trường đúng theo 2: hết (H_2), dư anken

(left.beginmatrix n_H_2 = n_C_nH_2n+2 = b, mol n_C_nH_2n, du = a – b endmatrixright Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 + n_C_nH_2n, du = a)

Vậy: (n_anken, (X) = n_Y) (7)

Trường hòa hợp 3: Cả hai số đông hết

(n_H_2 = n_C_nH_2n = n_C_nH_2n+2 = a = b, (mol))

(Rightarrow n_Y = n_C_nH_2n+2 = a = b)

Vậy: (n_H_2(X) = n_anken, (X) = n_Y) (8)

Nếu như bội phản ứng cùng hidro ko hoàn toàn thì sẽ còn lại cả hai.

Nhận xét:

Dù làm phản ứng xảy ra trong trường hòa hợp nào thì ta luôn với:

(n_H_2, pu = n_anken, pu = n_X – n_Y) (9)

Ankin thuộc (H_2) thường tạo thành hai sản phẩm

(C_nH_2n-2 + 2H_2 oversetxt,t^circrightarrow C_nH_2n+2)

Article post on: chuyensuamayphotocopy.vn


(C_nH_2n-2 + H_2 oversetxt,t^circrightarrow C_nH_2n)

Nếu bội nghịch ứng ko hoàn toàn, hỗn hợp thu được bao gồm 4 chất: anken, ankan, ankin dư và hiđro dư.

Ta với sơ đồ:

*

Nhận xét:

(n_H_2, pu = n_X – n_Y neq n_ankin, pu)

Bài tập bảo toàn liên kết pi

Bài 1: đến (H_2) và Một anken với thể tích đều bằng nhau qua niken nung lạnh ta thu được các thành phần hỗn hợp A . Biết tỉ khối hơi của A với (H_2) là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là 75%. Tìm bí quyết phân tử của anken.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Không Di Chuyển Được Ô Trong Excel Đơn Giản, Di Chuyển Hoặc Cuộn Qua Trang Tính

Trong thuộc Một điều kiện thì tỉ lệ thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol.

Theo mang thiết ta chọn: (n_H_2 = n_C_nH_2n = 1, mol)

(C_nH_2n + H_2 rightarrow C_nH2n+2)

Theo phương trình, số mol khí giảm chính là số mol của (H_2)

H% = 75% (rightarrow n_H_2, pu= 0,75, mol)

(rightarrow) Số mol khí sau bội nghịch ứng là: 

Liên quan:

Article post on: chuyensuamayphotocopy.vn


(n_lúc, sau, pu = n_H_2, sau, pu + n_C_nH_2n, sau, pu – n_C_nH_2n+2 = 1 + 1 – 0,75 = 1,25, mol)

Vận dụng cùng với định nguyên tắc bảo toàn trọng lượng ta với: 

(m_A = m_H_2 + m_C_nH_2n = 2 + 14n)

(rightarrow M_A = fracm_An_A rightarrow 23.2,2 = fracm_A1,25 rightarrow m_A = 58 rightarrow 2 + 14n = 58 rightarrow n = 4)

Vậy anken là (C_4H_8)

Bài 2: Dẫn 1,68 lít tất cả hổn hợp khí X bao gồm Hai hidrocacbon vào trong bình đựng hỗn hợp brom (dư). Sau thời điểm pư xảy ra trọn vẹn , cùng với 4 gam brom sẽ pư và còn lại 1,12 lít khí. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì ra đời 2,8 lít khí (CO_2). CTPT của nhì hidrocacbon là gì? (biết những khí phần nhiều đo ở đk tiêu chuẩn)