PHÁT BIỂU NÀO SAU ĐÂY ĐÚNG?

     
Chất công dụng Cu(OH)2 ở đk thường

Dãy những chất nào sau đây đều phản bội ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây đúng?

Bạn đang xem: nguyên nhân saccarozo cùng tinh bột không phản ứng cùng với cu(oh)2, saccarozo tất cả nhiểu nhóm oh kề nhau mà

Câu B. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol cùng saccarozơ.Đáp án đúngCâu D. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.Giải phù hợp câu trả lời Click nhằm xem giải thích của đáp án(Bạn sẽ được dẫn tới trang quảng cáo với hiển thị trong khoảng 15 giây)(Quảng cáo để giúp đỡ chúng mình giữ lại website luôn luôn miễn phí tổn cho toàn bộ học sinh)Cảm ơn các bạn rất nhiều ^^!Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Liên quan tiền tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 => 2H2O + (C2H4(OHO))2

Phản ứng hóa học

Cho dãy các chất Gly-Ala-Gly-Gly, glucozo, Ala-Gly, protein, glixerol. Số chất trong dãy chức năng được với Cu(OH)2 là

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. 2Câu B. 4Câu C. 3Câu D. 5Nguồn nội dung

CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH - PHÚ YÊN

Liên quan liêu tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu Cu(OH)2 + 2C6H12O6 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu

Phản ứng hóa học

Trong những dung dịch sau: fructozơ, glixerol, saccarozo, ancol etylic và tinh bột. Số dungdịch rất có thể hòa tung được Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 4Câu B. 5Câu C. 3Câu D. 1Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Liên quan tiền tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu Cu(OH)2 + 2C6H12O6 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Chất tính năng Cu(OH)2

Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở đk thường

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. Etylen glicol, glixerol với ancol etylicCâu B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol cùng saccarozơCâu D. Glucozơ, glixerol cùng metyl axetat.Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Liên quan tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 => 2H2O + (C2H4(OHO))2

Chất tác dụng Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Dãy những chất nào dưới đây đều làm phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. Etylen glicol, glixerol cùng ancol etylic.Câu B. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol với saccarozơ.Câu D. Glucozơ, glixerol với metyl axetat.Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Liên quan lại tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 => 2H2O + (C2H4(OHO))2

Số phản bội ứng xảy ra ở điều kiện thường

Cho những phản ứng sau:(1) Cu + H2SO4 đặc, nguội (5) Cu + HNO3 đặc, nguội(2) Cu(OH)2 + glucozơ (6) axit axetic + NaOH(3) Gly-Gly-Gly + Cu(OH)2/NaOH (7) AgNO3 + FeCl3(4) Cu(NO3)2 + FeCl2 + HCl (8) Al + Cr2(SO4)3Số phản bội ứng xảy ra ở đk thường ?

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 5Câu B. 7Câu C. 8Câu D. 6Nguồn nội dung

CHUYÊN KHTN - ĐH HÀ NỘI

Liên quan tới phương trình

3AgNO3 + FeCl3 => 3AgCl + Fe(NO3)3 CH3COOH + NaOH => CH3COONa + H2O Cu + 2H2SO4 => 2H2O + SO2 + CuSO4 Cu + 4HNO3 => Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2 fe + 4HNO3 => 2H2O + NO + Fe(NO3)3 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu

Carbohidrat

Cho các phát biểu sau: (1) Glucozơ, fructozơ với mantozơ đều có khả năng tham gia bội phản ứng tráng bạc. (2) Saccarozơ, mantozơ, tinh bột cùng xemlulozơ số đông bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác. (3) Tinh bột với xenlulozơ đông đảo được chế tạo ra thành trong cây cỏ nhờ quá trình quang hợp. (4) Glucozơ, fructozơ cùng mantozơ đều có tác dụng hòa tan Cu(OH)2 thành hỗn hợp màu xanh.Phát biểu chính xác là

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. (1) và (4).Câu B. (1), (2) cùng (4)Câu C. (1), (2) cùng (3)Câu D. (1), (2), (3) với (4)Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Liên quan tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 5nH2O + 6nCO2 => 6nO2 + (C6H10O5)n nH2O + (C6H10O5)n => nC6H12O6 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH => 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

Chất tác dụng Cu(OH)2

Dãy những chất nào dưới đây đều làm phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Ôn Thi Đại học tập Cơ bản Câu A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylicCâu B. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol với saccarozơCâu D. Glucozơ, glixerol cùng metyl axetat.

Xem thêm: Nội Dung Bài Sang Năm Con Lên Bảy Lớp 5 Trang 150, Soạn Bài Sang Năm Con Lên Bảy

Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Liên quan tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 => 2H2O + (C2H4(OHO))2

Ứng dụng

Để khẳng định glucozơ trong nước tiểu của người bị căn bệnh đái tháo đường bạn ta dùng:

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. natri hidroxitCâu B. đồng (II) hidroxitCâu C. Axit axeticCâu D. đồng (II) oxitNguồn nội dung

CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Liên quan tiền tới phương trình

2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu

Phát biểu

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?

Ôn Thi Đại học Cơ bản Câu A. Enzin là đầy đủ chất hầu bị tiêu diệt có thực chất proteinCâu B. Cho glyxin công dụng với HNO2 gồm khí bay raCâu C. Phức đồng – saccarozo có công thức là (C12H21O11)2CuCâu D. Tetrapeptit thuộc loại polipeptitNguồn nội dung

CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH - PHÚ YÊN

Liên quan tiền tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 HNO2 + H2NCH2COOH => H2O + N2 + HOCH2COOH

Phản ứng hóa học

Trong những dung dịch sau: fructozơ, glixerol, saccarozo, ancol etylic cùng tinh bột. Số dungdịch có thể hòa tung được Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường là:

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. 4Câu B. 5Câu C. 3Câu D. 1Nguồn nội dung

THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG

Liên quan liêu tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu Cu(OH)2 + 2C6H12O6 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Phát biểu

Điều làm sao sau đây là sai khi nói tới saccarozơ và Gly-Val-Val?

Ôn Thi Đại học Cơ bạn dạng Câu A. Đều đến được phản nghịch ứng thủy phân.Câu B. Đều hòa hợp được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.Câu C. Trong phân tử hầu hết chứa links glicozitCâu D. Trong phân tử rất nhiều chứa 12 nguyên tử cacbon.Nguồn nội dung

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Liên quan tiền tới phương trình

H2O + C12H22O11 => C6H12O6 + C6H12O6 Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => 2H2O + (C12H22O11)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7

Chất tính năng Cu(OH)2

Dãy các chất nào dưới đây đều phản nghịch ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Ôn Thi Đại học Cơ phiên bản Câu A. Etylen glicol, glixerol cùng ancol etylicCâu B. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol và saccarozơCâu D. Glucozơ, glixerol cùng metyl axetat.Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Liên quan tiền tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 => 2H2O + (C2H4(OHO))2

Chất tác dụng Cu(OH)2

Dãy những chất nào dưới đây đều phản nghịch ứng được cùng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

Ôn Thi Đại học tập Cơ phiên bản Câu A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylicCâu B. Glixerol, glucozơ cùng etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol cùng saccarozơCâu D. Glucozơ, glixerol với metyl axetat.Nguồn nội dung

CHUYÊN BẠC LIÊU

Liên quan tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 => 2H2O + (C2H4(OHO))2

Chất chức năng Cu(OH)2 ở đk thường

Dãy những chất nào sau đây đều làm phản ứng được với Cu(OH)2 ở đk thường

Ôn Thi Đại học tập Cơ bạn dạng Câu A. Etylen glicol, glixerol cùng ancol etylic.Câu B. Glixerol, glucozơ và etyl axetat.Câu C. Glucozơ, glixerol cùng saccarozơ.

Xem thêm: Bài 54 Trang 48 Sgk Toán 7 Tập 2, Giải Bài 54 Trang 48

Câu D. Glucozơ, glixerol với metyl axetat.Nguồn nội dung

THPT CHUYÊN BẾN TRE

Liên quan liêu tới phương trình

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 => 2H2O + 2Cu 2C6H12O6 + Cu(OH)2 => 2H2O + (C6H11O6)2Cu Cu(OH)2 + 2C12H22O11 => H2O + 2Cu2O + C6H12O7 Cu(OH)2 + 2C2H4(OH)2 => 2H2O + (C2H4(OHO))2

Tham gia thảo luận

Với tất toàn bộ cơ thể dùng không giống đang thực hiện Từ Điển Phương Trình Hóa Học

Lưu Ý: chúng ta chỉ được bàn bạc liên quan các vấn đề liên quan tới bài toán học tập. Nói tục, chửi thề giỏi nói đông đảo điều vi phạm các nguyên tắc xã hội sẽ bị xóa