Skills unit 1 lớp 12 sách mới

     
Unit 1: Life stories – Skills – trang 11 Unit 1 SGK giờ anh 12 mới. Tổng hợp bài xích tập tất cả trong phần Skills – trang 11 Unit 1 SGK giờ anh 12 mới

READING

1 Discuss with a partner.

Bạn đang xem: Skills unit 1 lớp 12 sách mới

What vì the people in the pictures need? What can you bởi to help them?

Use the words under the pictures lớn answer the questions. 

Hướng dẫn:

Thảo luận với một bạn bạn.

những người trong các hình ảnh cần làm cho gì? rất nhiều gì chúng ta có thể để góp họ?

Sử dụng những từ ngữ dưới những hình hình ảnh để vấn đáp các câu hỏi.

What people need (Cái mọi fan cần)

What to bởi vì (Cái có thể làm)

These flood victims need food and shelter.

Những nàn nhân bè đảng lụt đề nghị thức ăn uống và chỗ trú ẩn.

We can donate money, rice, and old clothes.

Chúng ta có thể quyên góp tiền, gạo, và quần áo cũ.

These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment và a decent place lớn study.

Những học sinh đang theo học tại một lớp học tồi tàn. Họ cần những thiết bị học tập cùng một vị trí tử tế để học.

We can donate books và money.

Chúng ta rất có thể quyên góp sách và tiền

These young cancer patients need care & comfort.

Những người mắc bệnh ung thư trẻ em tuổi rất cần phải quan trọng điểm và quan tâm thoải mái

We can visit them, give them gifts, và organise different fun activities.

Chúng ta rất có thể đến thăm họ, tặng họ số đông món quà, và tổ chức các hoạt động chơi nhởi khác nhau.

 2 Read two people’s life stories & complete the table with facts about them.

Name

Larry Stewart

Le ThanhThuy

Born

  

Died

  

Nationality

  

Health problem

  

Dedicated life to…

  

Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948, he was brought up by his grandparents. In 1971, Larry found himself jobless và starving for several days. After a không tính tiền meal given by a restaurant’s owner, he vowed khổng lồ help others whenever he could.

Larry then moved khổng lồ Kansas City, where he was fortunate enough khổng lồ make money in cable television. He began helping the less fortunate in 1979, và stories of “Secret Santa’ started to emerge from the city. For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas khổng lồ the needy in public places – without ever revealing his identity. The more he gave, the more stories of his generosity spread across the United States. Secret Santa became famous, yet still anonymous.

He kept his identity hidden until 2006, when he was diagnosed with cancer, which later claimed his life. Since Larry Stewart’s death in 2007, his example has inspired others khổng lồ continue his mission of kindness và charitable work. 

Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho bỏ ra Minh thành phố utstanding Young Citizen’ in 2006, a ear before she passed away. As soon Thuy started high school in 2003, she was diagnosed with bone cancer và doctors decided lớn amputate her leg to save her life.

Thuy’s repeated hospitalisations over four years did not stop her from helping other patients. Her dream was to lớn initiate a fund to help young cancer patients. Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities khổng lồ relieve the young patients’ pain. Thuy’s meaningful work was welcomed & supported by the community. As a result, Thuy’s Dream Programme was launched & is currently managed by The Tuoi Tre.

The Tuoi Tre has continued to lớn hold annual events to support her programme. The most important one is the Sunflower Festival, where children & their families get together and have fun. Gifts are given khổng lồ the young patients, và the memory of Thuy is kept a ive by ner story about love và sharing.

Hướng dẫn:

Đọc những câu chuyện về cuộc sống hai con bạn và kết thúc bảng với sự thật về họ.

Name

Larry Stewart

Le Thanh Thuy

Born

1948

1988

Died

2007

2007

Nationality

American

Vietnamese

Health problem

cancer

bone cancer

Dedicated life to…

the needy

young cancer patients

Larry Stewart phát xuất từ mở đầu khiêm tốn. Có mặt ở Mississippi vào thời điểm năm 1948, ông đã có được nuôi to lên vày ông bà ngoại. Năm 1971, Larry thất nghiệp và túng thiếu trong vài ba ngày. Sau một bữa tiệc miễn phí vị chủ của một bên hàng, ông tuyên bố sẽ giúp đỡ đỡ bạn khác bất cứ khi nào có thể.

Larry tiếp nối chuyển đến tp Kansas, vị trí ông đã suôn sẻ kiếm chi phí trong truyền hình cáp. Ông ban đầu giúp đỡ những người kém may mắn trong năm 1979, cùng những mẩu chuyện của “Secret Santa” bước đầu phát triển thoát ra khỏi thành phố. Trong hơn 26 năm, ông đưa ra hàng vạn đô la mỗi thời gian Giáng sinh cho những người nghèo ở phần đa nơi công cộng – mà lại không khi nào tiết lộ tính danh của mình. Càng mang lại đi nhiều, những câu chuyện về sự hào phóng của ông càng viral trên khắp Hoa Kỳ. “Secret Santa” trở đề nghị nổi tiếng, nhưng vẫn còn vô danh.

Ông giữ tính danh của mình cho tới năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư, mà sau đây đã hoàn thành cuộc sinh sống của mình. Từ chết choc của Larry Stewart trong năm 2007, tấm gương của ông đang truyền cảm xúc cho những người dân khác để liên tục sứ mệnh của lòng giỏi và làm việc từ thiện.

Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu “Công dân thành phố hồ chí minh trẻ xuất sắc” những năm 2006, một năm kia khi cô qua đời. Ngay trong khi Thúy bắt đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương và những bác sĩ đã đưa ra quyết định cắt quăng quật chân để cứu vãn cô.

Việc nhập viện liên tục trong 4 năm cấp thiết ngăn Thuý ngoài việc hỗ trợ bệnh nhân khác. Ước mơ của cô ý là ban đầu một quỹ để giúp đỡ đỡ người mắc bệnh ung thư con trẻ tuổi. Bất cứ lúc nào Thuý có thể di đưa xung quanh, cô tổ chức triển khai các chuyển động từ thiện khác nhau để gia công giảm nỗi đau cho các bệnh nhân trẻ. Công việc có chân thành và ý nghĩa của Thúy đang được mừng đón và thừa nhận được cung cấp của cộng đồng. Hiệu quả là, chương trình Giấc mơ của Thúy vẫn được chỉ dẫn và hiện đang được thống trị bởi Báo Tuổi Trẻ.

báo Tuổi Trẻ liên tục tổ chức sự kiện hàng năm để cung ứng chương trình của cô. Sự kiện quan trọng đặc biệt nhất là tiệc tùng, lễ hội Hoa hướng dương, nơi trẻ em và gia đình của họ hoàn toàn có thể đoàn tụ cùng vui chơi. Quà tặng ngay được trao cho các bệnh nhân trẻ em tuổi, và cam kết ức về Thuý tồn tại mãi nhờ câu chuyện về tình yêu và phân tách sẻ.

3 Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces.

people who bởi not have enough food or moneymake something known lớn someoneunknown lớn other peopleremove a toàn thân part in a medical operationstart, make something important beginsomething remembered from the past

Hướng dẫn:

Tìm từ hoặc những cách bộc lộ trong văn bản có ý nghĩa sâu sắc như sau. Viết bọn chúng tại vết cách chủ yếu xác.

những người không có đủ thức ăn hoặc tiền: the needylàm cho dòng gì được biết thêm với một ai đó: revealkhông được nghe biết với fan khác: anonymousloại bỏ một phần cơ thể trong một hoạt động y tế: amputatebắt đầu, bắt đầu làm một chiếc gì đó quan trọng đặc biệt : initiatemột cái nào đấy được lưu giữ lại từ vượt khứ: memory

4 Read the stories again. Answer the questions.

What did Larry Stewart vày to help those in need?Why was he called ‘Secret Santa’ ?How has his act of kindness influenced other people since his death?What did Thanh Thuy vị to help other people?What title was Thuy awarded?How does The Tuoi Tre manage Thuy’s Dream Programme?

Hướng dẫn:

Đọc câu chuyện một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.

Larry Stewart đã có tác dụng gì sẽ giúp đỡ đỡ những người dân cần góp đỡ?Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to lớn needy people in public places.Tại sao ông được hotline là “Secret Santa?Because he gave money to people during the festive season of December while his identity was hidden.Hành cồn của ông tác động thế làm sao đến người khác kể từ cái chết của ông?People have been inspired to continue his mission of kindness và charitable work.Thanh Thủy đã làm gì để giúp đỡ những người dân khác?Thuy organised charity activities khổng lồ relieve young cancer patients’ pain.danh hiệu gì Thủy đã có được trao tặng?She was awarded the title ‘Ho bỏ ra Minh city Outstanding Young Citizen’.Làm nỗ lực nào nhằm Báo Tuoi Tre thống trị Chương trình giấc mơ của Thúy?The newspaper holds annual events to tư vấn her programme. One of them is the Sunflower Festival, where children and their families get together và have fun. Gifts are given to the young patients, & the memory of Thuy is kept alive by her story about love và sharing.

5 Discuss with a partner.

Have you ever taken part in the Sunflower Festival to support Thuy’s Dream Programme?

a. If yes, what did you vì during the festival?

b. If no, would you like to vày it in the future và how would you help? Give your reasons.

Hướng dẫn:

Thảo luận với một fan bạn.

Bạn đã lúc nào tham gia vào tiệc tùng Hoa phía dương để cung cấp Chương trình niềm mơ ước của Thúy?

a. Ví như có, các bạn đã làm gì trong lễ hội?b. Nếu không có, bạn muốn làm điều ấy trong tương lai ko và các bạn sẽ giúp đỡ chũm nào? Đưa ra tại sao của bạn.

 SPEAKING

1. Choose the correct sentences (a-d) khổng lồ complete the conversation between two friends.

a Who is he?

b Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored.

c bởi you knowany stories about him? An interestin story will hold the attention of your audience an the judges.

d I want to see my expression while I’m speaking.

John: Hi, Van. What are you doing? Why are you talking khổng lồ the mirror?

Van: Well… I’m practising for the storytelling contest next week. (1)

John: I see. The topic is the life of a historical figure, isn’t it?

Van: That’s right. I’ve decided khổng lồ talk about Nguyen Trai.

John: Nguyen Trai? (2)…………………..

Van: He was a talented scholar and a skilled strategist. He was born in 1380. He helped King Le Loi to miễn phí our country from the invaders in the 15th century. I admire him for his dedication lớn our nation.

John: Wow! He is a real national hero. (3)________

Van: Yes. I’ll tell the mystery of the Lychee Garden. It’s about an incident which led lớn the deaths of Nguyen Trai’s extended families.

John: Gosh… So his life ended in tragedy?

Van: (4)_____ . & he was nominated a World Cultural Celebrity by UNESCO in 1980. Why don’t you come lớn the contest và listen khổng lồ my story?

John: OK. I will. I really want khổng lồ know more about this famous man.

Hướng dẫn:

Chọn câu đúng (a-d) để chấm dứt cuộc trò chuyện giữa hai fan bạn.

1. D 2. A 3.c 4. B

John: Hi, Văn. Bạn đang làm gì đấy? tại sao các bạn nói chuyện với gương?

Văn: Vâng … Tôi đã tập luyện cho hội thi kể chuyện vào tuần tới. Tôi mong mỏi nhìn thấy biểu thị của tôi trong những khi tôi sẽ nói.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 138 : Luyện Tập Chung Chương 4

John: Tôi hiểu. Chủ thể là cuộc sống của một nhân vật lịch sử, đề nghị không?

Văn: Đúng. Tôi đã quyết định nói về Nguyễn Trãi.

John: Nguyễn Trãi? Ông là ai?

Văn: Ông là 1 trong học giả tài năng và một kế hoạch gia có kỹ năng tay nghề cao. Ông sinh vào năm 1380. Ông đã giúp vua Lê Lợi để giải phóng quốc gia của chúng tôi từ phần đa kẻ xâm lấn trong nắm kỷ 15. Tôi ưa chuộng ông do những góp sức của ông cho đất nước của bọn chúng tôi.

John: Wow! Ông là một hero dân tộc thực sự. Chúng ta có biết câu chuyện gì về ông không? Một mẩu chuyện thú vị sẽ thu hút sự chăm chú của khán giả và giám khảo.

Văn: Có. Tôi sẽ nói về sự việc kỳ túng bấn của Lychee Garden. Đó là về một sự thế dẫn đến tử vong của mái ấm gia đình Nguyễn Trãi.

John: Trời … vì chưng vậy, cuộc sống thường ngày của ông đã xong trong bi kịch?

Vân: Vâng, một giải pháp nào đó, cơ mà hai mươi năm sau đó danh giờ đồng hồ của ông đã có phục hồi. Với ông đã được đề cử là 1 danh nhân bản hóa trái đất được UNESCO công nhận vào khoảng thời gian 1980. Nguyên nhân bạn không tới với cuộc thi và lắng nghe câu chuyện của tôi?Quảng cáo

John: OK. Tôi sẽ đến. Tôi thực sự mong mỏi biết thêm về người bọn ông nổi tiếng này.

2. Practise the conversation with a partner.

 Luyện tập cuộc đối thoại với một người bạn.

3. Work with a partner. Use the information below or your own ideas khổng lồ talk about one of the historical figures below.

*

Hướng dẫn:

Làm vấn đề cùng một người bạn. Sử dụng các thông tin tiếp sau đây hoặc phát minh của riêng bạn để nói về trong số những nhân vật lịch sử hào hùng dưới đây.

Vua Lê Lợi / Lê Thái Tổ (1385 -1433)Sự kiện:– chỉ đạo quyết trọng điểm khởi nghĩa Lam Sơn chống quân xâm lược nhà Minh (1418 – 1427), cần chịu đựng đau buồn và cạnh tranh khăn– Giải phóng quốc gia và thay đổi vua năm 1428Lý bởi được tôn trọng:– Sự kiên trì của chính mình trong cuộc chiến tranh mười nămtruyền thuyết thú vui :– lịch sử vẻ vang của hồ hoàn kiếm tại Hà Nội: sự trả lại thanh gươm huyền diệu mang lại một nhỏ rùa rubi sau trận chiến tranh phòng quân xâm lược

Lê Quý Đôn (1726-1784)Sự kiện:– Một công ty triết học tập , nhà thơ với nhà biên tập nổi bật– Phụ trách một trong những lượng lớn các tác phẩm bách khoa, lịch sử hào hùng và triết họcLý do được tôn trọng:– trí thông minh nhan sắc bén và kỹ năng rộngCâu chuyện thú vị:– Khi vẫn còn là một đứa trẻ, ông đã tạo ra một bài xích thơ, sử dụng những từ bao gồm hai nghĩa để biểu thị các điểm sáng của các loài rắn không giống nhau. Bài bác thơ cũng hoàn toàn có thể được hiểu là việc tự tố giác một học viên lười biếng cùng hứa vẫn học siêng hơn.

LISTENING

1 Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and showroom some more, if you can.

□ They are curious.

□ They want to know more about their idols.

□ They can have something to gossip about.

□ They want to learn lessons from famous people’s failures or successes.

□ They can criticise or slander the person they vị not like.

Hướng dẫn:

Tại sao người ta thường suy xét cuộc sống của người lừng danh hay những người nổi tiếng? Đánh vệt vào đều lý do có thể và thêm 1 số tại sao khác, nếu bạn có thể.

□ Họ rất tò mò.

□ họ có nhu cầu biết thêm về thần tượng của mình.

□ Họ có thể có một cái gì đấy để buôn chuyện

□ họ có nhu cầu học những bài học kinh nghiệm từ lose hay thành công những người dân nổi tiếng

□ Họ rất có thể chỉ trích tốt nói xấu người mà người ta không thích.

2. Listen to a talk show with host Cindy Brown & guest speaker Andy Lewis, a sociologist Choose the best answer to complete each statement.

Click tại trên đây để nghe:

1. According lớn Cindy, our audience are ____ stories about celebrities & famous people.

A. interested in

B. overloaded with

C. bored with

2. People may use stories about our private life in order to_____ .

A. damage our reputation

B. write novels

C. make films

3. We should not cốt truyện too much personal information______ .

A. at parties

B. with strangers

C. online

4. Reading a person’s life story critically means_______

A. Making judgements while reading it

B. Making criticisms while reading it

C. Reading it without finding any faults or merits

Hướng dẫn:

Nghe một talk show với những người dẫn lịch trình Cindy Brown và diễn giả khách mời Andy Lewis, một nhà xã hội học. Chọn câu trả lời đúng nhất để kết thúc mỗi câu.

1.B 2.A 3.C 4.A

Audio script:

Cindy: Welcome lớn our talk show with guest speaker Mr Andy Lewis, a sociologist. Mr Lewis…

Andy: Please call me Andy. I don’t want to lớn be too formal.

Cindy: No problem, Andy. These days, our audience seem khổng lồ be overwhelmed with stories in the newspapers or on the mạng internet – stories about celebrities, political figures, or even ordinary people around us.

Andy: You mean we’re living in a world of stories and scandals?

Cindy: Right. As a sociologist, vì chưng you have any advice for our audience?

Andy: I think there’re two sides lớn this issue. We need some life skills to protect ourselves. First, we don’t want other people to take advantage of our stories. They may use our private lives for blackmail or slander… in order lớn harm our reputation or just for fun.

Cindy: For whatever purpose, it could be extremely damaging.

Andy: Exactly. So we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

Cindy: I agree. But how about the stories of other people? Should we read or follow these stories?

Andy: That’s the second point I want to lớn discuss. Another life skill is learning from other people’s lives. Everyone’s life story is lượt thích a book that can teach us something. So we should xuất hiện that book and read it critically.

Cindy: Critically? Can you explain this?

Andy: It means we should make careful judgements when reading a life story & ask ourselves questions like, ‘Why is this story told?’ or ‘What lessons can I learn from it?’

Cindy: Lessons such as…?

Andy: Such as a person’s reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or khổng lồ adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Cindy: Very interesting. Thank you, Andy, for your advice & for sharing your thoughts with our listeners. Next week…

3. Listen again. Answer the questions.

Click tại phía trên để nghe:

What life skills does Andy think people should have?According khổng lồ Andy, what questions should we ask ourselves when reading or hearing a life story?What can we benefit from learning about a person’s failures or successes?

Hướng dẫn:

Nghe lại. Trả lời các câu hỏi.

1. The audience should have life skills to protect themselves & to learn from other people’s lives.

2. We should ask ourselves two questions:

‘Why is this story told?’

‘What lessons can I learn from it?’

3. We can learn how khổng lồ avoid similar mistakes or to lớn adopt a new way of life so we can improve ourselves & become better human beings.

4. Vì you agree with Andy that everyone’s life story is likea bookthat can teach us something? Discuss with a partner.

Hướng dẫn:

Bạn có đồng ý với Andy rằng câu chuyện cuộc sống đời thường của tất cả mọi người y hệt như một cuốn sách mà hoàn toàn có thể dạy bọn họ điều gì đó? luận bàn với một người bạn. 

WRITING

1. Read the story of a champion swimmer & complete the blanks. Use the words in the box

overcome completed misfortune

adopted obsessed helpless

*

Hướng dẫn:

Đọc mẩu truyện của một chuyển vận viên vô địch và xong những khoảng chừng trống. Sử dụng các từ vào hộp

1. Adopted 2. Obsessed 3. Helpless

4. Overcome 5. Competed 6. Misfortune

2. Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story.

a. Writer’s name

b. Writer’s ambitions & achievements

c. Childhood

d. Posting date & time

e. Story title

f. Story’s message

g. Turning point in writer’s life

Hướng dẫn:

Đặt mọi phần sau của mẩu chuyện theo đúng máy tự chúng xuất hiện thêm trong câu chuyện.

1.e 2.a 3.d 4.c 5.g 6. B 7.f

3. Use the given information to lớn write another story of 180-250 words. You can showroom further details khổng lồ make your story more interesting.

Hướng dẫn:

Sử dụng các thông tin được đưa ra để viết một mẩu chuyện khác vào 180-250 từ. Bạn có thể thêm thông tin cụ thể để tạo cho câu chuyện của người sử dụng thú vị hơn.

Suggested answer

Poverty is no shame

By Thu Ha

Published: 06:00 GMT, 20 September My parents died in a traffic accident when I was ten years old, so I grew up with my grandmother who was too old and weak lớn work. I had khổng lồ leave school & did odd jobs lớn earn a living: selling lottery tickets, washing dishes & doing babysitting. When I was 15, my grandma encouraged me to lớn attend evening classes, so I could improve my literacy & job prospects.

After lots of hardship and effort, I completed

secondary education và passed a challenging exam khổng lồ enter Medical University, which is the dream of many students. However, I could not pay the tuition fees and had to reject the offer. The door khổng lồ a new life was closed before me. I was completely disappointed & saw only gloomy days ahead.Then something incredible happened:

I was awarded a scholarship from The Thanh Nien for college students from poor families. This was really a turning point in my life because I could start my university studies và hope for a better future.

Six years of hard work at the university & of trying to lớn live on a very tight budget came to an kết thúc at last. Now I am working as a doctor at a hospital, but

I will never forget those difficult days. I am planning khổng lồ set up & run a charitable organisation lớn help poor students, as a way to lớn acknowledge other people for supporting me.

Xem thêm: Trình Tạo Tóm Tắt Văn Bản – Tóm Tắt Bài Viết Tóm Tắt, Giới Thiệu Tiện Ích Tóm Tắt Văn Bản

I’ve told my own story hoping khổng lồ encourage other people lượt thích me to lớn overcome hard times. Don’t let poverty defeat you and destroy your hopes for a better future. This is my motto.