SƠ ĐỒ TƯ DUY HÓA HỌC LỚP 12

     

Hệ thống lý thuyết Hóa 12 qua Sơ đồ bốn duy Hóa 12 chương 1 đưa ra tiết, rất đầy đủ nhất. Tổng phù hợp loạt bài xích hướng dẫn lập Sơ đồ tứ duy Hóa 12 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tứ duy hóa 12 chương 1 – este với lipit

1. Sơ đồ bốn duy hóa 12 chương 1 ngắn gọn

 

*

2. Sơ đồ tứ duy hóa 12 chương 1 đưa ra tiết

*

3. Sơ đồ bốn duy este

*

*

5. Sơ đồ tư duy lipit

*

B. Tóm tắt lý thuyết hóa 12 chương 1 este - lipit


I. ESTE 1. Định nghĩa:

Este là dẫn xuất của axit hữu cơ khi cầm cố nhóm OH vày nhóm OR.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học lớp 12

R’-CO-OH => R’-CO-OR (R là gốc hiđrocacbon)

2. Danh pháp: 

Tên este = cội hiđrocacbon của ancol + gốc axit tương ứng.

Ví dụ: CH3-COO-CH2-CH3 : Etyl axetat

HCOO-CH=CH2 : Vinyl fomat

CH3-CH2-HCOO-C6H5 : Phenyl propionat

3. Phân loại:

A. Este đối chọi chức : R-COO-R’ (R rất có thể là H hay gốc hiđrocacbon)

B. Este nhiều chức : (RCOO)nR’ xuất xắc R(COOR’)n.

4. Lý tính: Este là hóa học lỏng ko màu, mùi thơm hoa quả, không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ.

5. Hóa tính:

A. Bội nghịch ứng thuỷ phân: Este + H2O  Axit + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + H2O ⇌ CH3COOH + C2H5OH

(HCOO)2C2H4 + 2H2O ⇌ 2HCOOH + C2H4(OH)2

CH2OOC-COOCH3 + 2H2O ⇌ HOOC-COOH + 2CH3OH

B. Phản ứng xà chống hoá: Este + dd kiềm => muối hạt + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + KOH => CH3COOK + C2H5OH

Chú ý: HCOO-CH=CH2 + KOH => HCOOK CH3CHO

(CH3COO)2CH2 + 2KOH => 2CH3COOK + HCHO + H2O

CH3COO-C6H5 + 2KOH => CH3COOK + C6H5OK + H2O

6. Điều chế:

A. Trường đoản cú axit và ancol:

Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

B. Trường đoản cú axit và hiđrocacbon không no:

Ví dụ: CH3COOH + CH  CH => CH3COO-CH=CH2

II. LIPIT

1. Lipit bao hàm các loại: chất béo, sáp, steroit, photphorit...

2. Chất béo còn gọi là glixerit, là trieste của axit lớn với glixerol. Axit lớn là các axit hữu cơ đối chọi chức mạch thẳng gồm tổng số nguyên từ bỏ cacbon là số chẵn. 

CTCT của hóa học béo: 

R-COO-CH2

R’-COO-CH

R’’-COO-CH2

4. Tên gọi của chất béo: Trong lấy ví dụ trên, trường hợp R  R’  R”  C17H35 thì có tên là: glyxeryl tristearat hay tristearin

5. Lý tính: Chất khủng không rã và nhẹ hơn nước, ở nhiệt độ thường:

+ nếu R, R’, R” là nơi bắt đầu hiđrocacbon no thì chất mập ở thể rắn (mỡ ăn).

+ nếu như R, R’, R” là nơi bắt đầu hiđrocacbon không no thì chất khủng ở thể lỏng (dầu ăn).

6. Hoá tính: tương tự este.

A. Làm phản ứng thuỷ phân:

Chất béo + H2O  Axit lớn + Glixerol

Ví dụ:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

B. Bội phản ứng xà chống hoá:

Chất khủng + Dd kiềm => muối bột + Glixerol

Ví dụ:

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH => 3C17H33COOK + C3H5(OH)3

C. Hiđro hóa chất mập lỏng

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 => (C17H35COO)3C3H5

+ Chỉ số axit: số miligam KOH sử dụng để trung hoà 1g hóa học béo.

+ Chỉ số xà phòng hoá: số miligam KOH để tác dụng hết với 1g chất béo.

+ Chỉ số este hoá = chỉ số xà phòng hoá – chỉ số axit

III. CHẤT GIẶT RỬA

1. Xà phòng: là muối natri tuyệt kali của axit panmitic giỏi axit stearic.

Điều chế:

(C17H35-COO)3C3H5 + 3NaOH => 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

2. Hóa học giặt cọ tổng hợp: muối natri của axit ankylbenzen sunfònic.

Điều chế:

CH3-(CH2)11-C6H4-SO3H + Na2CO3---------> CH3-(CH2)11-C6H4-SO3Na

Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 bao gồm đáp án đầy đủ

Các để ý khi làm nhanh bài tập

- Nếu cho biết số mol O2 phản ứng ta nên vận dụng ĐLBTKL để tìm các đại lượng khác. Nếu như đề bài bác cho este đối kháng chức ta có: neste + nO2(pư) = nCO2 + 1/2nH2O

- cố chắc lí thuyết, những phương trình, những gốc hiđrocacbon thường gặp gỡ để không phải nháp nhiều.

- Đốt cháy este no luôn luôn cho nCO2 = nH2O và ngược lại.

- giả dụ đề đến hay từ câu trả lời suy ra este đối kháng chức thì trong phản ứng cùng với NaOH thì số mol những chất luôn luôn bằng nhau.

- Xà phòng hoá este đối chọi chức cho 2 muối và nước => este của phenol.

- Khi cho hh hóa học hữu cơ tác dụng với NaOH:

+ chế tạo ra số mol ancol bé thêm hơn số mol NaOH => hh ban đầu gồm este cùng axit.

 Khi đó: nancol = neste; nmuối = nNaOH(pư) = nhh

+ sinh sản số mol ancol to hơn số mol NaOH => hh ban sơ gồm este với ancol

Bài toán khẳng định các chỉ số của chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá, chỉ số este, chỉ số iot...

Xem thêm: Các Đặc Điểm Của Ngôi Nhà Thông Minh Là, Nêu Những Đặc Điểm Của Ngôi Nhà Thông Minh

Để làm các bài tập dạng này, buộc phải nắm vững những khái niệm sau:

1. Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH phải để trung hoà axit béo tự do có trong một gam chất béo

2. Chỉ số xà chống hoá (axp): là số mg KOH nên để xà phòng hoá glixerit và trung hoà axit béo tự do thoải mái có trong một g hóa học béo

3. Chỉ số este (aeste): là số mg KOH đề xuất để xà phòng hoá glixerit của 1 gam chất béo

4. Chỉ số iot (aiot): là số gam iot có thể cộng vào nối song C=C của 100 gam hóa học béo

5. Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được hóa giải từ KI bởi vì peoxit tất cả trong 100 gam hóa học béo.

Bài 1: mang lại este C3H6O2 xà phòng hoá vì NaOH thu được muối hạt có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. Tìm CTCT của este.

HD: RCOOR’

Suy luận: vị este đối chọi chức nhưng mmuối > meste buộc phải gốc R’ (este đối chọi chức phải số mol các chất bằng nhau)

=> MRCOONa =

*
 = 82 => R = 15 => R’ = 15

CT: CH3COOCH3

Bài 2: tìm CTCT của este C4H8O2 hiểu được khi chức năng hết cùng với Ca(OH)2 thu được muối có cân nặng lớn hơn cân nặng của este.

HD: 2RCOOR’ + Ca(OH)2 → (RCOO)2Ca + 2R’(OH)

a → a/2

bài ra ta có: (2R + 88 +40)a/2 > (R + R’ + 44)a => R’ Bài 3: bỏ vào bình kín đáo (có V = 500 ml) 2,64 gam một este A nhị lần este rồi mang nung rét bình đến 273˚C cho tới khi toàn thể este hóa hơi thì áp suất vào bình lúc này là 1,792 atm. Xác đ ịnh CTPT

của A

HD: => 12x+y = 68 => C5H8O4

Bài 4: Đun nóng 0,1 mol hóa học hữu cơ X cùng với một số lượng vừa dùng dung dịch NaOH chiếm được 13,4 gam muối bột của một axit cơ học Y cùng 9,2 gam một rượu. Mang lại rượu cất cánh hơi 127°C với 600 mmHg thu được tiện tích 8,32 lít. CTCT của X là:

C2H5OOC COOC2H5 B. CH3OOC-COOC2H5

CH3OOC-CH2-COOC2H5 D. C2H5OOC CH2 COOC2H5

HD:

nrượu = 0,2 => Mrượu = 46 => C2H5OH

nrượu = 2 nX đề nghị este cần là este của axit nhị chức và rượu 1-1 chức có dạng: R(COOC2H5)2 

R(COOC2H )2 + 2NaOH  2C2H5OH + R(COONa)2

0,2 0,1

Mmuối = 134 => R = 0 => A

Bài 5: cho những chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2-CH=CH2. Khi cho những chất trên tính năng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng chức năng với dd AgNO3/NH3. Số hóa học thoả mãn điều kiện trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

HD: HCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; HCOOCH2-CH=CH2

Bài 6: mang đến 12,9g một este đơn chức, mạch hở chức năng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau làm phản ứng nhận được một muối với anđehit. Số CTCT của este thoả mãn đặc điểm trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

HD: HCOOCH=CH-CH3 và CH3COOCH=CH2

Bài 7: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O mạch thẳng có phân tử khối là 146. X không tính năng Na. Lấy 14,6g X chức năng 100ml dd NaOH 2M thu được 1 muối với 1 rượu. CTCT X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. (CH3COO)2C2H4

C. (C2H5COO)2

D. A và B đúng

HD nX:nNaOH = 1:2 =>CT X: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

TH1: R + 2R’ = 58 => R = 28 (-C2H4) và R’ = 15 (-CH3)

TH2: 2R + R’ = 58 => R’ = 28 (-C2H4) cùng R = 15 (-CH3)

Bài 8: đến 21,8 gam hóa học hữu cơ A chỉ chứa 1 nhiều loại nhóm chức chức năng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M nhận được 24,6 gam muối và 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư hoàn toàn có thể trung hòa không còn 0,5 lít hỗn hợp HCl 0,4M. Công thức kết cấu thu gọn của A là:

HD:Theo bài ra => (RCOO)3R’

Theo pt => nmuối = 0,3

⇒ Mmuối = 24,6/0,3 = 82⇒ MRCOONa = 82 =>R = 15

⇒ MA = 21,8/0,1= 218

⇒ 3(15 + 44) + R’ = 218⇒ R’ = 41

⇒ CT của este là: (CH3COO)3C3H5

Bài 9:  X là một trong chất hữu cơ solo chức gồm M = 88. Nếu rước đun 2,2 gam X với dung dịch NaOH dư, chiếm được 2,75 gam muối. Công thức kết cấu thu gọn gàng của hóa học nào sau đây tương xứng với X:

A. HCOOCH2CH2CH3.

B. CH3CH2CH2COOH.

C. C2H5COOCH3.

D. HCOOCH(CH3)2.

* nhận xét: với lập luận X là hóa học hữu cơ no, 1-1 chức, bội phản ứng với hỗn hợp NaOH bắt buộc X là axit hoặc este (loại tài năng là phenol bởi Mphenol ≥ 94 > 88 (MC6H5OH = 94)).

Bài 10:  Đun 20,4 gam một hợp hóa học hữu cơ solo chức A cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được muối B cùng hợp chất hữu cơ C. Khi đến C tính năng với na dư mang đến 2,24 lít khí H 2 (đktc). Biết rằng khi nấu nóng muối B cùng với NaOH (xt CaO, t˚) thu được khí K có tỉ khối so với O2 bởi 0,5. C là thích hợp chất 1-1 chức khi bị oxi hóa vày CuO (t˚) cho thành phầm D không phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư

CTCT của A là:

A. CH3COOCH2CH2CH3

B. CH3COOCH(CH3)CH3

C. HCOOCH(CH3)CH3

D. CH3COOCH2CH3

Sau làm phản ứng giữa A và NaOH thu được dung dịch F. Cô cạn F được m(g) tất cả hổn hợp chất rắn. Tính m.

HD: a. Suy luận:

MK = 16 là CH4 phải axit sinh sản este là CH3COOH ⇒ este tất cả dạng CH3COOR’

D ko phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư => D là xeton

=> câu B

Chi tiết: ⇒ este tất cả dạng CH3COOR

Vì este 1-1 chức: neste = nrượu = 2nH 2 = 0,2

=> 15+44+R’ = 102 => R’ = 43 ( -C3H7)

D ko phản ứng với hỗn hợp AgNO3 /NH3 dư => D là xeton

=> câu B

m = mCH3COONa + mNaOH dư = 20,4

Bài 11: Hợp hóa học hữu cơ X tất cả thành phần C, H, O và chỉ đựng 1 nhóm chức trong phân tử. Đun lạnh X cùng với NaOH thì được X1 tất cả thành phần C, H, O, Na với X2 có thành phần C, H, O. MX1 = 82%MX; X2 không tính năng Na, cấm đoán phản ứng tráng gương. Đốt 1 thể tích X2 thu được 3 thể tích CO2 thuộc điều kiện. Tìm CTCT X

HD: Dễ dàng phân biệt X là este.

Theo bài xích ra thấy X2 là xeton và bao gồm 3C: CH3-CO-CH3

⇒ X: RCOO-C(CH3)=CH2 ; X1: RCOONa

Có: R + 67 = 0,82(R + 85) => R = 15

Vậy X: CH3-COO-C(CH3)=CH2

Bài 12: hỗn hợp X có cân nặng m(g) chứa một axit solo chức no Y cùng một rượu 1-1 chức no Z cùng số nguyên tử cacbon cùng với Y. Phân chia hh X thành 3 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho tác dụng với mãng cầu dư nhận được 2,8 lít H2 (đktc)

Phần 2: Đem đốt cháy hoàn toàn được 22g CO2 cùng 10,8g H2O

XĐ CTPT của Y với Z.

Tìm m

Đun rét phần 3 với H2SO4 đặc thu được 7,04g este. Tính năng suất phản ứng este hoá.

HD : nCO2 = 0,5 ; nH2O = 0,6

Do axit với ancol solo chức nên : nX = 2nH2 = 0,25 

⇒ số nguyên tử C : = nCO2/nhh = 0,5/0,25 = 2

CH3COOH với C2H5OH

Có : nrượu = nH2O – nCO2 = 0,1 (do axit no thì nCO2 = nH2O)

⇒ naxit = 0,15 => m = 13,6g

h = 80%

Bài 13: thực hiện phản ứng xà chống hoá chất hữu cơ X đối kháng chức với dung dịch NaOH thu được một muối bột Y với ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z đề xuất 3,024 lít O2 (đktc) chiếm được lượng CO2 các hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y cùng với vôi tôi xút nhận được khí T gồm tỉ khối so với không khí bởi 1,03. CTCT của X là:

A. C2H5COOCH3

B. CH3COOC2H5

C. C2H5COOC3H7

D. C2H5COOC2H5

Giải :

- Theo đề bài: X đối kháng chức, chức năng với NaOH ra đời muối và ancol ⇒ X là este 1-1 chức: RCOOR’.

Mặt khác: mX + mO2 = mCO2+ mH2O ⇒ 44.nCO2 + 18.nH2O = 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam

Và 44.nCO2 - 18. NH2O = 1,53 gam ⇒ nCO2 = 0,09 mol ; nH2O = 0,135 mol

nH2O> nCO2 ⇒ Z là ancol no, đối chọi chức, mạch hở tất cả công thức: CnH2n+1OH (n ≥ 1)

nZ = nH2O – nCO2 => MZ = 46 (C2H5OH)

MT = 30 => C2H6 đáp án D

Bài 14: tất cả hổn hợp X có 2 hóa học A, B mạch hở, đều chứa các nguyên tố C, H, O và phần đông không tính năng Na. Mang lại 10,7g hh X tác dụng vừa đầy đủ NaOH rồi cô cạn sản phẩm thu được phần rắn có 2 muối hạt natri của 2 axít đối chọi chức no đồng đẳng tiếp tục và phần hơi bay ra chỉ có một rượu E duy nhất. Cho E chức năng với mãng cầu dư nhận được 1,12lít H2 (đktc). Oxi hoá E bởi CuO nấu nóng và mang lại sản phẩm hoàn toàn có thể tham gia phản bội ứng tráng gương.

Tìm CTCT của E biết dE/KK = 2

Tìm CTCT A, B biết MA

HD: a. ME = 58 => E: C3H6O : CH2=CH-CH2OH (rượu allylic)

Theo bài bác ra A, B là 2 este đơn chức, đồng đẳng liên tiếp: COOC3H5

nX = nrượu = 2nH2 = 0,1 => MX = 107 => = 22

A: CH3COOCH2-CH=CH2

B: C2H5COOCH2-CH=CH2

Bài 15: hỗn hợp A gồm 2 hóa học hữu cơ X, Y phần nhiều no, đối kháng chức và tính năng với NaOH (MX > MY). Tỉ khối khá của A so với H2 là 35,6. Mang lại A td hoàn toàn với dd NaOH thấy không còn 4g NaOH, thu được một rượu đối chọi chức cùng hh 2 muối của 2 axit solo chức. Cho toàn thể lượng rượu thu được td với na dư được 672 ml H2 (đktc). Tìm kiếm CTPT X, Y.

HD: mãng cầu = nNaOH = 0,1 ; nrượu = 2nH2 = 0,06

Ta thấy X, Y đơn chức cơ mà nrượu nX = 0,1 – 0,06 = 0,04

mA = 71,2. 0,1 = 7,12 = (14x + 32)0,04 + (14y + 32)0,06

0,56x + 0,84y = 3,92

Với x>y 2 => x = 4, y = 2

CTPT: C4H8O2 và C2H4O2

Bài 16: khi thuỷ phân este A (không tính năng Na, có kết cấu mạch thảng dài) trong môi trường axit vô cơ được 2 chất hữu cơ B cùng C. Đun 4,04g A với dd chứa 0,05 mol NaOH được 2 chất B và D. Cho thấy MD = MC + 44. Lượng NaOH còn dư được trung hoà bởi vì 100ml dd HCl 0,1M. Đun 3,68g B cùng với H2SO4 đặc, 170oC với năng suất 75% được 1,344 lit olêfin (đktc). Tra cứu CTCT A.

HD: nNaOH dư = 0,01 => nNaOH pư A = 0,04

dễ dàng tìm được B: C2H5OH

Suy luận:C là axit ; D là muối natri

mặt không giống MD = MC + 44 => axit 2 chức => na = ½ nNaOH = 0,02

MA = 202 => R = 56 (-C4H8)

A: C4H8(COOC2H5)2

chi tiết : C: R(COOH)x ; D: R(COONa)x

 ⇒ 67x – 45x = 44 => x = 2

⇒ A: R(COOC2H5)2

R(COOC2H5)2 + 2 NaOH

0,02 0,04

MA = 202 => R = 56 (-C4H8)

A: C4H8(COOC2H5)2

Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam một este A no solo chức chứa vòng benzen nhận được CO2 cùng H2O . Hấp thụ tổng thể sản phẩm này vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 mang dư thấy cân nặng bình tăng 21,2 gam đồng thời gồm 40 gam kết tủa. Xác minh CTPT, CTCT có thể có của A

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

HD: Tìm CTĐG: thuận lợi tìm được CTPT C8H8O2

4CTCT: phenyl axetat; 3 đp: o, m, phường -metyl phenyl fomat

Bài 18: tất cả hổn hợp X bao gồm một ancol no, solo chức cùng 1 axit no, đối kháng chức mạch hở. Phân chia X thành 2 phần bằng nhau.

- Đốt cháy hoàn toàn phần một loại sản phẩm thu được mang lại qua bình nước vôi trong dư thấy bao gồm 30g kết tủa.

Xem thêm: Giải Toán 10 Đại Số Bài 1 Trang 9 Sgk Đại Số 10, Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh Đề

- Phần 2 được este hoá trọn vẹn vừa đầy đủ thu được 1 este, đốt cháy este này thu được khối lượng H2O là:

A. 1,8g

B. 3,6g

C. 5,4g

D. 7,2g

HD:

Suy luận: Ta thấy số C vào este bằng tổng C vào axit và ancol => Khí đốt este với hh (axit, ancol) thì chiếm được CO2 như nhau.

Mặt khác đốt este no, solo chức bao gồm nH2O = nCO2 = 0,3

Chi tiết:

CnH2n+1OH nCO2

CmH2m+1COOH (m+1)CO2

CmH2m+1COOCnH2n+1 (n+m+1) H2O

phản ứng toàn diện => nax = nancol = x => nCO2 = (n+m+1)x = 0,3

Đốt este: nH2O = (n+m+1)x = 0,3 => C

Bài 19: Thuỷ phân trọn vẹn m gam este X solo chức bằng NaOH thu được muối hữu cơ A cùng ancol B. Cho B vào trong bình Na dư thấy cân nặng bình tăng 3,1g và tất cả 1,12 lít khí (đktc) bay ra. Còn mặt khác cũng cho m gam este X làm phản ứng hoàn toản 16g brom thu được thành phầm chứa 35,1% brom theo khối lượng. CTCT của X:

A. C15H33COOCH3

B. C17H33COOCH3

C. C17H31COOCH3

D. C17H33COOC2H5

*

Bài 20: Một este đối kháng chức E bao gồm dE/O2 = 2,685. Khi cho 17,2g E tính năng với 150ml dd NaOH 2M tiếp nối cô cạn được 17,6g chất rắn khan với 1 ancol. Tên gọi của E là: