SOẠN ANH UNIT 9 LỚP 9

     

Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Natural disasters chi tiết đầy đủ các phần theo nội dung Unit 9 lớp 9 giúp học sinh làm bài tập giờ đồng hồ Anh 9 thuận lợi hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài bác tập trắc nghiệm tất cả đáp án theo từng unit giúp học sinh học xuất sắc môn giờ Anh 9.

Bạn đang xem: Soạn anh unit 9 lớp 9


Tiếng Anh lớp 9 Unit 9: Natural disasters

Getting started (trang 74): Match the pictures to lớn the correct words...

Xem lời giải

Listen and read (trang 74, 75, 76): huy is talking lớn her grandmother...

Xem lời giải

Speak (trang 76, 77): Check (V) what preparations you think should be made for a typhoon...

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 7 Câu Đặc Biệt, Soạn Bài Câu Đặc Biệt (Chi Tiết)

Xem lời giải

Listen (trang 77): An expert is giving a talk an how to lớn live with earthquakes...

Xem lời giải

Read (trang 78, 79): Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim...

Xem lời giải

Write (trang 79, 80): Use the pictures và the words in the box to write a story...

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Thấu Kính Lớp 11 Nâng Cao, Bài Tập Thấu Kính Mỏng Lớp 11 Nang Cao

Xem lời giải

Language focus (trang 81): Use your knowledge lớn answer the questions...

Xem lời giải

Unit 5: The media

Unit 6: The environment

Unit 7: Saving energy

Unit 8: Celebrations

Unit 10: Life on other planets1 367 lượt coi
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 9


chất hóa học 9

các dạng bài tập chất hóa học lớp 9

Đề thi chất hóa học 9

kim chỉ nan Hóa học tập 9

Giải vở bài xích tập hóa học 9

Giải sbt hóa học 9

Giải sgk chất hóa học 9


Ngữ văn 9

Văn mẫu lớp 9

biên soạn văn 9 (ngắn nhất)

soạn văn 9 (hay nhất)

tóm tắt sản phẩm Ngữ văn 9


Toán 9

Đề thi vào 10 môn Toán

Đề thi Toán 9

những dạng bài tập Toán lớp 9

định hướng Toán 9

Giải sbt Toán 9

Giải sgk Toán 9


tiếng Anh 9

Giải sbt giờ Anh 9 (thí điểm)

Giải sbt tiếng Anh 9

Giải sgk tiếng Anh 9

Giải sgk tiếng Anh 9 (thí điểm)

Đề thi giờ Anh 9


Sinh học tập 9

Giải sbt Sinh học tập 9

lý thuyết Sinh học tập 9

Giải vở bài xích tập Sinh học 9

Giải sgk Sinh học tập 9


trang bị Lí 9

Đề thi vật dụng lí 9

lý thuyết Vật Lí 9

các dạng bài bác tập đồ vật Lí lớp 9

Giải sbt đồ gia dụng Lí 9

Giải sgk vật dụng Lí 9


Địa Lí 9

Đề thi Địa lí 9

Giải Tập bạn dạng đồ Địa Lí 9

triết lý Địa Lí 9

Giải sgk Địa Lí 9


Tin học tập 9

Giải sgk Tin học tập 9


giáo dục và đào tạo công dân 9

định hướng Giáo dục công dân 9


lịch sử vẻ vang 9

Đề thi lịch sử hào hùng 9

Giải Tập bản đồ lịch sử 9

Giải vở bài bác tập lịch sử vẻ vang 9


*

reviews
link
cơ chế
liên kết