SOẠN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 1

     
*Bạn đang xem: Soạn công nghệ 8 bài 1

*

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống 

I. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật

- Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ, các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất, và thường được vẽ theo tỉ lệ

- Bản vẽ kĩ thuật dùng trong thiết kế, trong các quá trình sản xuất, chế tạo, thi công đến kiểm tra, sữa chữa, lắp ráp, vận hành, trao đổi,...

II.

Xem thêm: Điện Phân Nóng Chảy Muối Clorua, Của Kim Loại M


Xem thêm: Bài 23: Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Và Sắt, Thực Hành Tính Chất Hóa Học Của Nhôm Và Sắt


Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất

*

- Bản vẽ kĩ thuật do nhà thiết kế tạo ra

- Nhờ bản vẽ các chi tiết máy được chế tạo, các công trình được thi công đúng với yêu cầu kĩ thuật của bản vẽ

- Nhờ bản vẽ mà ta kiểm tra đánh giá được sản phẩm hay công trình

- Bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ chung của các nhà kỹ thuật, vì nó được vẽ theo quy tắc thống nhất, các nhà kỹ thuật trao đổi thông tin kĩ thuật với nhau qua bản vẽ

III. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống

*

Trong đời sống các sản phẩm, công trình nhà ở....thường đi kèm theo sơ đồ hình vẽ hay Bản vẽ kĩ thuật giúp ta:

- Lắp ghép hoàn thành sản phẩm

- Sử dụng sản phẩm hay công trình đúng kĩ thuật và khoa học

- Biết cách khắc phục, sữa chữa

IV. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật

- Bản vẽ kĩ thuật liên quan đến nhiều ngành kỹ thuật khác nhau; mỗi lĩnh vực lại có một loại bản vẽ riêng