Soạn Tiếng Anh 11 Unit 1 Friendship

     

Bài viết hướng dẫn cách học và giải pháp giải bài xích tập của phần reading về nhà đề các bước tương lai, một công ty điểm rất rất đáng quan chổ chính giữa trong công tác tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu tạo cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài bác tập bên dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Trường đoản cú vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quen admire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hút benefit (n)<"benifit>lợi ích give-and-take (n) sự nhường nhịn nhịn

II. Kết cấu cần lưu giữ ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Trả lời giải bài tập

1. Before you read:

Work in pairs. Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What bởi you think of the friend in the poem?" (Làm việc theo cặp. Thực hành thực tế đọc bài bác thơ nghỉ ngơi trang tiếp theo và bàn luận câu hỏi: bạn nghĩ gì về người bạn trong bài thơ”.) 

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn tất cả một người bạn)

When you"re down và troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 11 unit 1 friendship

Close your eyes & think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just call out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, to see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to do is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn lo lắng và thất vọng

Bạn đề nghị sự quan liêu tâm

Và chẳng gồm gì đúng đắn cả

Hãy nhắm mắt và nghĩ về tôi

Tôi đã sớm đến bên bạn

Để có tác dụng sáng lên màn đêm u tối nhất khu vực bạn:

Chi yêu cầu gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi nơi đâu mà

Tôi sẽ chạy lại đến mặt bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả phần đông ai bạn cần là điện thoại tư vấn tên tôi

Thì tôi vẫn chạy đến mặt bạn

Vì bạn còn có một bạn bạn.

2. While you read:

Read the passage the bởi the tasks that follow. (Hãy gọi đoạn văn này với làm những bài tập theo sau.)

Dưới đấy là nội dung bài xích đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, và there are many people who seem lớn be incapable of it. For a friendship lớn be close và lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first unique is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vị not seem lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it và feel the attraction of some new object. Such changeable & uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal lớn each other, & they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We bởi vì not think much of people who readily believe rumours and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Thực Hành Tiếng Việt Trang 47, 48, 49, Soạn Văn 6 Trang 47 Chân Trời Sáng Tạo

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits and pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi địa điểm trống bởi một từ/ các từ đam mê hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious 

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem to be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, & a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has khổng lồ be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started to get……suspicious…….when she told him that she had been to Britain for many times.

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage? (Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt tương thích nhất các ý tưởng của đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để sở hữu một tình chúng ta chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends & acquaintances

-> lựa chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first unique for true friendship and what does it tell you?(Phẩm chất trước tiên của tình bạn sống động là gì cùng nó có thể cho mình biết điều gì?)

—> The first chất lượng for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất đầu tiên của tình bạn sống động là tính không ích kỉ. Nó mang đến ta biết rằng một tín đồ chỉ biết để ý đến lợi ích và cảm xúc của riêng mình không thể là 1 trong những người các bạn thực sự được.)

2. Why are changeable và uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người dân hay biến đổi và không kiên cường không thể tất cả tình các bạn thật sự?)

—> Changeable và uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, và they feel the attraction of some new objects.

(Những bạn hay chuyển đổi và không bền chí không thể gồm tình các bạn thật sự bởi vì họ nhiệt huyết theo xua đuổi một sở thích, dẫu vậy chẳng bao thọ họ cảm xúc chán nó và ban đầu cảm thấy bị thu hút bởi một số phương châm mới nào đó.)

3. What is the third chất lượng for true friendship and what does it tell you?( Phẩm chất thứ ba của tình bạn chân thật là ai với nó gồm thể cho chính mình biết điều gì?)

—> The third chất lượng for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, and they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ ba của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó cho ta hiểu được hai người chúng ta phải trung thành với chủ với nhau, và họ phải ghi nhận nhau quá tường tận mang đến nỗi không tồn tại điều gì ngờ vực giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải gồm sự tin cẩn lẫn nhau thân hai fan bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải gồm sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai fan bạn vì họ ao ước cảm thấy an ninh khi kể cho tất cả những người kia nghe những kín thầm bí mật của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người dân nhiều chuyện bắt buộc kết chúng ta được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

Xem thêm: Bài 28 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 79, Bài 28 Trang 79 Sgk Toán 9 Tập 2

(Những bạn nhiều chuyện chẳng thể kết các bạn được bền vững vì họ cần yếu giữ kín đáo chuyện của bản thân hoặc của fan khác.}

6. What is the last unique for true friendship và what does it tell you? (Phẩm chất sau cuối của tình bạn sống động là gì cùng nó tất cả thể cho bạn biết điều gì?)

—> The last chất lượng for true friendship is sympathy. It tells us (me) that to lớn be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất sau cùng của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó đến ta biết rằng để biến một người các bạn thật sự, chúng ta phải thông cảm với chúng ta của mình, sinh sống đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa các bạn bè, thì ở đó sẽ không tồn tại tình bạn chân thật.)