Sự hô hấp diễn ra trong ti thể tạo ra

     

Quá trình mặt đường phân diễn ra ở tế bào chất tạo thành 2 phân tử ATP → quá trình ra mắt trong ti thể tạo ra 38 -2 =36 ATP


Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong chu trình Krep, mỗi phân tử axetyl – coA được oxi hóa hoàn toàn sẽ tạo nên bao nhiêu phân tử CO2?


Trong tiến độ hoặc tuyến phố hô hấp nào dưới đây ở thực vật, từ một phân tử glucôzơ tạo ra được rất nhiều phân tử ATP tốt nhất ?


Quan tiếp giáp thí nghiệm ở hình sau (chú ý: ống thử đựng nước vôi trong bị vẩn đục) cùng chọn kết luận đúng:


*

Đề thi trung học phổ thông QG – 2021, mã đề 206

Để mày mò quá trình thở ở thực vật, 1 nhóm học viên đã bố trí thí nghiệm như hình bên. Nước vôi được sử dụng trong thí nghiệm này nhằm mục đích nào sau đây?

*


Để mày mò về quá trình hô hấp sinh hoạt thực vật, một bạn học sinh đã sắp xếp một phân tích như hình vẽ bên dưới đây. Tất cả bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

*

(1). Đổ thêm nước sôi ngập hạt mầm vào thời điểm bước đầu thí nghiệm thì lượng kết tủa trong ống thử càng nhiều.

Bạn đang xem: Sự hô hấp diễn ra trong ti thể tạo ra

(2). Rất có thể thay rứa hạt nảy mầm bằng hạt khô cùng nước vôi trong bởi dung dịch NaOH loãng thì tác dụng thí nghiệm không nỗ lực đổi.

(3). Do vận động hô hấp của hạt yêu cầu lượng CO2 tích luỹ vào bình ngày càng nhiều.

(4). Thí nghiệm chứng minh nước vừa là sản phẩm, vừa là vật liệu của hô hấp.

Xem thêm: Hãy Xác Định Trọng Tâm Của Hình Tròn Mỏng Đồng Chất Là, Please Wait


Hình bên mô tả thời điểm bước đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vật. Thử nghiệm được thiết kế đúng mực quy định. Dự đoán nào sau đây đúng về công dụng thí nghiệm?

*


Cho nhiều hạt nảy mầm vào trong 1 bình nối kín với ống đựng nước vôi trong hay Ca(OH)2 loãng, sau một thời gian nước vôi vẫn đục bệnh tỏ


Một phân tử glucôzơ bị ôxi hoá trọn vẹn trong đường phân và chu trình Crep, cơ mà 2 quy trình này chỉ tạo thành một vài ATP. 1 phần năng lượng còn sót lại mà tế bào thu dấn từ phân tử glucôzơ đi đâu?


Trong thở ở thực vật, axit lactic rất có thể là sản phẩm của


Có từng nào phát biểu tất cả nội dung đúng trong số những phát biểu sau:

I. Quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở quanh đó sáng là quy trình phân giải né khí.

II. Trong hô hấp sáng, enzim cacboxilaza gửi thành enzim ôxigenaza ôxi hóa RiDP thải CO2 xảy ra tiếp nối lần lượt ở các bào quan lại lục lạp thể perôxixôm.

III. Nơi diễn ra hô hấp mạnh nhất ở thực đồ là làm việc lá.

Xem thêm: Bài 132 Trang 55 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 55 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 132 Trang 55 Sgk Toán 6 Tập 2

IV. Trong quá trình hô hấp, một lượng tích điện dưới dạng nhiệt độ được giải phóng ra nhằm mục tiêu mục đích giúp tổng hợp các chất hữu cơ.