Tài Khoản 228 Theo Thông Tư 200

     
1. Phép tắc kế toán a) thông tin tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến hễ tăng, giảm những loại chi tiêu khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư chi tiêu vào công ty liên kết), như:- các khoản đầu tư chi tiêu vào điều khoản vốn của đơn vị khác nhưng không tồn tại quyền kiểm soát điều hành hoặc đồng kiểm soát, ko có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư;

- các khoản sắt kẽm kim loại quý, tiến thưởng không sử dụng như nguyên vật liệu để sản xuất thành phầm hoặc download vào – đẩy ra như hàng hóa; Tranh, ảnh, tài liệu, đồ vật phẩm có mức giá trị không thâm nhập vào vận động sản xuất marketing thông thường.

Bạn đang xem: Tài khoản 228 theo thông tư 200

- những khoản đầu tư chi tiêu khác.
*

Doanh nghiệp không phản ánh các vận động đầu tư, góp vốn liên quan đến hợp đồng phù hợp tác kinh doanh không thành lập và hoạt động pháp nhân trong thông tin tài khoản này. B) Kế toán phải theo dõi cụ thể từng khoản chi tiêu khác theo số lượng, đối tượng được đầu tư. C) Kế toán tuân thủ các chính sách chung đối với các khoản đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác theo phương pháp tại Điều 40 Thông tư này.2. Kết cấu và ngôn từ phản ánh của tài khoản 228 - Đầu tư khácBên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư chi tiêu khác tăng.Bên Có: Giá trị các khoản đầu tư khác giảm.

Xem thêm: Toán Lớp 1 Nâng Cao: Hướng Dẫn Giải Toán Hay Và Khó, Đề Ôn Tập Môn Toán Nâng Cao Lớp 1

Số dư mặt Nợ: Giá trị khoản chi tiêu khác hiện bao gồm tại thời khắc báo cáo.Tài khoản 228 "Đầu tư khác" bao gồm 2 thông tin tài khoản cấp 2:- tài khoản 2281 - Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác: Phản ánh các khoản đầu tư chi tiêu công nắm vốn nhưng doanh nghiệp không có quyền kiểm soát, đồng điều hành và kiểm soát hoặc có tác động đáng kể đối với bên được đầu tư.- tài khoản 2288 - Đầu tư khác: phản nghịch ánh những khoản chi tiêu vào tài sản phi tài chủ yếu ngoài bất tỉnh sản đầu tư và các khoản đã có được phản ánh trong số tài khoản khác liên quan đến hoạt động đầu tư. Các khoản đầu tư khác có thể gồm sắt kẽm kim loại quý, vàng (không sử dụng như mặt hàng tồn kho), tranh, ảnh, tài liệu, chiến thắng khác có giá trị (ngoài rất nhiều khoản được phân loại là TSCĐ)... Không tham gia vào chuyển động sản xuất kinh doanh thông thường nhưng được cài đặt với mục đích sở hữu chờ tăng giá.

Xem thêm: Soạn A Closer Look 2 Unit 6 Lớp 9 : A Closer Look 2, Unit 6 Lớp 9: A Closer Look 2 (Trang 63, 64)

3. Cách thức kế toán một số trong những giao dịch kinh tế chủ yếu3.1. Lúc doanh nghiệp đầu tư chi tiêu mua cp hoặc góp vốn lâu năm nhưng không có quyền kiểm soát, đồng điều hành và kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư:a) trường hợp chi tiêu bằng tiềnNợ TK 228 - Đầu bốn khác (2281) (theo giá gốc khoản đầu tư chi tiêu + ngân sách chi tiêu trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư, như ngân sách môi giới,...) Có những TK 111, 112.b) trường hợp đầu tư bằng gia sản phi chi phí tệ:- Trường vừa lòng góp vốn bằng gia sản phi chi phí tệ, căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, sản phẩm hoá, TSCĐ, ghi:Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281)Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)Nợ TK 811 - chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ tuổi hơn giá trị ghi sổ của đồ gia dụng tư, sản phẩm hoá, giá chỉ trị còn lại của TSCĐ) Có các TK 152, 153, 156, 211, 213,... Bao gồm TK 711 - thu nhập cá nhân khác (số chênh lệch giữa giá reviews lại to hơn giá trị ghi sổ của trang bị tư, sản phẩm hoá, giá chỉ trị sót lại của TSCĐ).- trường hợp mua lại phần vốn góp bằng gia sản phi tiền tệ:+ ngôi trường hợp bàn bạc bằng TSCĐ:Nợ TK 811 - túi tiền khác (giá trị còn sót lại của TSCĐ mang đi trao đổi)Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có các TK 211, 213 (nguyên giá).Đồng thời ghi nhận các khoản thu nhập khác cùng tăng khoản đầu tư dài hạn không giống do thảo luận TSCĐ:Nợ TK 228 - Đầu tứ khác (2281) (tổng giá bán thanh toán) bao gồm TK 711 - thu nhập khác (giá trị phải chăng khoản đầu tư chi tiêu nhận được) có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (TK 33311) (nếu có).+ ngôi trường hợp thương lượng bằng sản phẩm, hàng hoá, khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá mang theo trao đổi, ghi:Nợ TK 632 - giá vốn hàng chào bán Có những TK 155, 156,...Đồng thời phản chiếu doanh thu bán hàng và ghi tăng khoản đầu tư khác:Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281) (tổng giá chỉ thanh toán) có TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (giá trị phải chăng của khoản đầu tư nhận được) có TK 333 - Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước (33311).3.2. Kế toán tài chính cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc gia tài phi chi phí tệ (ngoại trừ ngôi trường hợp dấn cổ tức bằng cổ phiếu):- Khi nhấn được thông tin về cổ tức, roi được chia cho quy trình tiến độ sau ngày đầu tư, ghi:Nợ TK 138 - nên thu khác (1388) gồm TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.- Khi nhấn được thông báo về cổ tức, lợi tức đầu tư được phân chia cho giai đoạn trước ngày đầu tư, ghi:Nợ TK 138 - phải thu không giống (1388) có TK 228 - Đầu tư khác (2281).- ngôi trường hợp nhận thấy khoản cổ tức, lợi nhuận mà lại khoản cổ tức, lợi nhuận này đã sử dụng để reviews lại quý hiếm khoản đầu tư chi tiêu khi xác minh giá trị công ty lớn để cổ phần hoá cùng ghi tăng vốn nhà nước, ghi:Nợ TK 138 - đề xuất thu khác (1388) có TK 228 - Đầu tư khác (2281).3.3. Khi nhà đầu tư bán một phần khoản đầu tư vào doanh nghiệp con, công ty liên doanh, công ty link dẫn đến không hề quyền kiểm soát và điều hành hoặc không hề quyền đồng kiểm soát và điều hành hoặc ko còn tác động đáng kể, ghi:Nợ những TK 111, 112, 131…Nợ TK 228 - Đầu tư khác (2281)Nợ TK 635 - ngân sách tài chủ yếu (nếu lỗ) Có các TK 221, 222 bao gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài bao gồm (nếu lãi).3.4. Thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư khác:- Trường hợp bán, thanh lý gồm lãi, ghi:Nợ những TK 111, 112,131... Bao gồm TK 228 - Đầu tứ khác (giá trị ghi sổ) bao gồm TK 515 - Doanh thu hoạt động tài thiết yếu (giá bán lớn hơn GTGS).- Trường hợp bán, thanh lý bị lỗ, ghi:Nợ các TK 111, 112,131...Nợ TK 635 - ngân sách tài chính (giá bán bé dại hơn cực hiếm ghi sổ) gồm TK 228 - Đầu tứ khác (giá trị ghi sổ).3.5. Khi nhà đầu tư góp thêm vốn cùng trở thành công ty mẹ, bên bao gồm quyền đồng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể, ghi:Nợ những TK 221, 222 Có các TK 111, 112 (số tiền đầu tư chi tiêu thêm) có TK 228 - Đầu tứ khác.