Tên gọi khác của bộ hoàng triều luật lệ là

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tên gọi khác của bộ “Hoàng triều hiện tượng lệ” là

A. Hình thư

B. Hoàng Việt luật pháp lệ

C. Hình luật

D. Hình thức Hồng Đức


*


Dưới thời công ty Nguyễn, bộ Hoàng Việt điều khoản lệ nói một cách khác là

A.

Bạn đang xem: Tên gọi khác của bộ hoàng triều luật lệ là

cơ chế Hồng Đức

B. phương tiện Gia Long

C. pháp luật Minh Mạng

D. chế độ Hoàng Triều


Điền nhiều từ thích hợp vào địa chỉ (a) và (b) vào đoạn bốn liệu sau

“Năm 1042, vua Lý Thái Tông phát hành bộ ….(a)… - bộ phương tiện thành văn thứ nhất của nước ta. Thời Trần, nhà nước tất cả bộ Hình luật. Thời Lê, một cỗ luật không thiếu thốn được ban hành với tên gọi ….(b)… (còn hotline là qui định Hồng Đức), bao gồm hơn 700 điều, quy định khá không thiếu các tội danh cùng hình phạt liên quan đến phần lớn các hoạt động xã hội, đảm bảo quyền hành của giai cấp thống trị, một số quyền lợi chân chính của quần chúng và an ninh đất nước.”

A. (a) Hình thư; (b) Quốc triều hình luật.

B. (a) Quốc triều hình luật; (b) Hình thư.

C. (a) Hình thư, (b) luật Gia Long.

D. (a) cách thức Gia Long, (b) Quốc triều hình luật.


Lớp 10 lịch sử vẻ vang
1
0

Dưới thời bên Nguyễn, cỗ HoàngViệt cách thức lệ nói một cách khác là gì?

A. Mức sử dụng Hồng Đức

B. điều khoản Gia Long

C.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh 11 Bài 39, Trắc Nghiệm Môn Sinh Học 11 Bài 39

 Luật Gia Long

D. Giải pháp Hoàng triều


Lớp 10 lịch sử dân tộc
1
0

Dưới thời công ty Lê, việc phát hành Bộ phương pháp Hồng đức nhằm

A. bảo vệ quyền thống trị ở trong phòng nước phong loài kiến phân quyền

B. đảm bảo an toàn tôn ty bơ vơ tự phong kiến theo ý thức Nho giáo

C. quản lí xã hội theo pháp luật

D. điều chỉnh các quan hệ làng mạc hội theo trơ trọi tự phong kiến


Lớp 10 lịch sử
1
0

Bộ Hình thư - bộ cơ chế thành văn thứ nhất của vn được phát hành vào thời đại

A. Nhà Lý

B. công ty Lê

C. đơn vị Trần

D. bên Hồ


Lớp 10 lịch sử
1
0

Chọn Đúng/Sai so với những dấn định, mệnh đề sau:

Hình thư là bộ nguyên lý thành văn đầu tiên của nước ta.

A.

Xem thêm: Bản Mềm: Giáo Án Trải Nghiệm Sáng Tạo Lớp 2 Toàn Tập, Hoạt Động Trải Nghiệm 2

Đúng

B. Sai.


Lớp 10 lịch sử hào hùng
1
0

Bộ nguyên lý thành văn trước tiên của nước ta có tên gọi là gì?

A. Hình Luật

B. Quốc triều hình luật

C. Hình thư

D. Hoàng Việt chế độ lệ


Lớp 10 lịch sử vẻ vang
1
0

Bộ dụng cụ hành văn đầu tiên của nước ta mang tên gọi là gì?Do ai ban hành?

A. Quốc triều hình luật. Bởi vì Lê Thánh Tông ban hành

 

B. Hình Luật. Bởi vì Lý Thánh Tông ban hành

C. Hoàng triều lao lý lệ. Vì chưng Lý Thánh Tông ban hành

 

D. Lao lý Hồng Đức. Vày Lê Thánh Tông ban hành


Lớp 10 lịch sử hào hùng
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)