TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN SBT

     

Với giải sách bài tập Toán lớp 9 bài bác 2: Tỉ con số giác của góc nhọn cụ thể được Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn bám sát đít nội dung sách bài xích tập Toán 9 Tập 1 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài xích tập môn Toán 9.

Bạn đang xem: Tỉ số lượng giác của góc nhọn sbt


Mục lục Giải SBT Toán 9 bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 21 trang 106 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn...

Xem lời giải

Bài 22 trang 106 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông trên A...

Xem lời giải

Bài 23 trang 106 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông trên A...

Xem lời giải

Bài 24 trang 106 SBT Toán lớp 9 Tập 1: đến tam giác ABC vuông trên A...

Xem lời giải

Bài 25 trang 107 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Tìm quý giá x...

Xem lời giải

Bài 26 trang 107 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem lời giải

Bài 27 trang 107 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông trên A...

Xem lời giải

Bài 28 trang 107 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Hãy biến hóa các tỉ số lượng giác...

Xem lời giải

Bài 29 trang 107 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét quan hệ giới tính giữa nhị góc trong những biểu thức rồi tính...

Xem lời giải

Bài 30 trang 107 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Đường cao MQ của tam giác vuông MNP...

Xem lời giải

Bài 31 trang 108 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cạnh góc vuông kề cùng với góc 60ocủa một tam giác vuông bằng 3...

Xem lời giải

Bài 32 trang 108 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Đường cao BD của tam giác nhọn ABC bằng 6; đoạn trực tiếp AD bởi 5...

Xem lời giải

Bài 33 trang 108 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho cosα=0,8...

Xem lời giải

Bài 34 trang 108 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tìmsinα, cosα...

Xem lời giải

Bài 35 trang 108 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Dựng góc nhọn α, biết rằng...

Xem lời giải

Bài 36 trang 108 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Trong khía cạnh phẳng tọa độ...

Xem lời giải

Bài 37 trang 108 SBT Toán lớp 9 Tập 1: đến hình 12. Hãy viết một phương trình để từ đó có thể tìm được x...

Xem lời giải

Bài 38 trang 108 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho hình 13. Hãy tính sinL ...

Xem lời giải

Bài tập vấp ngã sung:

Bài 2.1 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tra cứu đẳng thức đúng trong số bài từ 2.1 mang đến 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.2 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tra cứu đẳng thức đúng trong số bài từ bỏ 2.1 mang đến 2.11...

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 10 Trang 22 Sgk Vật Lí 10, Bài 12 Trang 22 Sgk Vật Lý 10

Xem lời giải

Bài 2.3 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tìm đẳng thức đúng trong số bài từ 2.1 đến 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.4 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tra cứu đẳng thức đúng trong các bài từ 2.1 cho 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.5 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tra cứu đẳng thức đúng trong những bài tự 2.1 mang đến 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.6 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tìm kiếm đẳng thức đúng trong các bài từ 2.1 mang lại 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.7 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Search đẳng thức đúng trong các bài tự 2.1 cho 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tra cứu đẳng thức đúng trong những bài tự 2.1 cho 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tìm đẳng thức đúng trong số bài tự 2.1 đến 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 109 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Kiếm tìm đẳng thức đúng trong các bài trường đoản cú 2.1 mang đến 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Xét hình bs.4. Tra cứu đẳng thức đúng trong các bài trường đoản cú 2.1 đến 2.11...

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho sinα=12...

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho cosα=34...

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho tam giác ABC vuông tại A...

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Hãy tính...

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho tam giác ABC ...

Xem lời giải

Bài 2.17 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho tứ giác ABCD...

Xem lời giải

Bài 2.18 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Cho góc nhọn α...

Xem lời giải

Bài 2.19 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Tính cực hiếm của biểu thức...

Xem lời giải

Bài 2.20 trang 110 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Trong hình thang vuông ABCD với các đáy là AD...

Xem lời giải

Bài 2.21 trang 111 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Tính các góc của một hình thoi...

Xem thêm: Hệ Quả Của Cách Mạng Công Nghiệp Lần 3, Hệ Quả Của Cách Mạng Công Nghiệp

Xem lời giải

Bài 2.22 trang 111 SBT Toán lớp 9 Tập 1: Các cạnh của một hình chữ nhật bằng 3cm...