Toán 6 bài 77 trang 89

     

Một xí nghiệp may hàng ngày được 250 cỗ quần áo. Khi may theo kiểu mẫu mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ áo quần tăng x dm (khổ vải vóc như cũ). Hỏi chiều nhiều năm của vải dùng để làm may 250 bộ quần áo từng ngày tăng từng nào đềximét, biết:

a) x = 3 ? b) x = -2 ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Tính chiều dài của vải để may (250) bộ quần áo sẽ tăng theo x giả dụ mỗi cỗ tăng (x) dm

Từ đó cụ (x=3; x=-2) rồi triển khai phép tính nhân để sở hữu đáp án.

Bạn đang xem: Toán 6 bài 77 trang 89


Lời giải bỏ ra tiết

Theo bài, chiều nhiều năm của vải để may 1 bộ xống áo tăng x (dm).

Xem thêm: Hiện Đại Hóa Ra Đời Khi Nào ? Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Là Gì

Suy ra, chiều lâu năm của vải nhằm may (250) bộ áo quần sẽ tăng (250.x) (dm).

Xem thêm: Trắc Nghiệm Công Dân 12 Bài 3 Có Đáp Án Năm 2021, Giáo Dục Công Dân Lớp 12

a) Với (x = 3) thì chiều lâu năm vải tăng:

(250.3 = 750) (dm)

b) Với (x = -2) thì chiều dài vải tăng:

(250.(-2) = -500) (dm) 

tức là giảm 500 (dm).


Mẹo search đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + chuyensuamayphotocopy.vn"Ví dụ: "Bài 77 trang 89 SGK Toán 6 tập 1 chuyensuamayphotocopy.vn"