Trắc Nghiệm Tin Học 12 Theo Từng Bài

     

Trả lời: Các bài toán quản lí đều sở hữu chung điểm lưu ý là cân nặng hồ sơ đề xuất xử lí thường xuyên là rất cao nhưng thuật toán up date nói thông thường là không thực sự tạp. Vày vậy quá trình thường gặp khi xử lí tin tức của một đội chức là tương tự nhau như: tạo ra lập, cập nhật, khai quật hồ sơ.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 12 theo từng bài

Đáp án: D.

Câu 2: Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và phù hợp sẽ:

A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng đúng theo số liệu.

B. Cung cấp ra quyết định

C. Cả A và B phần đa đúng

D. Cả A với B mọi sai.

Trả lời: Việc tàng trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lý sẽ cung ứng thống kê, báo cáo, tổng hòa hợp số liệu, cung cấp cho quá trình lập kế hoạch, ra ra quyết định xử lí công việc của người có trách nhiệm.

Đáp án: C.

Câu 3: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học tập sinh trong phòng trường trong số trường hợp nào sau đây?

A. Một học sinh mới đưa từ trường không giống đến; tin tức về ngày sinh của một học viên bị sai.

B. Bố trí danh sách học viên theo vật dụng tự tăng mạnh của tên

C. Tìm học sinh có điểm môn toán tối đa khối.

D. Tính tỉ lệ học viên trên trung bình môn Tin của từng lớp.

Trả lời: Các quá trình cần update hồ sơ như: sửa chữa, vấp ngã sung, xóa hồ nước sơ. Vậy tiến hành update hồ sơ học tập sinh ở trong phòng trường trong các trường hòa hợp một học sinh mới gửi từ trường khác đến, học viên chuyển đi, tin tức về ngày sinh của một học sinh bị sai.

Đáp án: A.

Câu 4: Một hệ quản trị csdl không có công dụng nào trong các công dụng dưới đây?

A. Cung ứng môi trường chế tạo ra lập CSDL

B. Cung ứng môi trường cập nhật và khai quật dữ liệu

C. Cung cấp công thay quản lí bộ nhớ

D. Hỗ trợ công nuốm kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Trả lời: Một hệ quản ngại trị CSDL gồm chức năng:

+ cung cấp môi trường sinh sản lập CSDL

+ cung ứng môi trường update và khai thác dữ liệu

+Cung cấp phương tiện kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Đáp án: C.

Câu 5: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là:

A. Ngôn từ lập trình Pascal

B. Ngữ điệu C

C. Các kí hiệu toán học dùng để làm thực hiện các tính toán

D. Khối hệ thống các kí hiệu để diễn đạt CSDL

Trả lời: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là khối hệ thống các kí hiệu để biểu hiện CSDL trong hệ quản ngại trị CSDL. Cùng với hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu hiện nay, fan dùng hoàn toàn có thể tạo lập CSDL thông qua các hình ảnh đồ họa.

Đáp án: D.

Xem thêm: Trong Các Vật Sau Vật Nào Không Có Thế Năng ? Trong Các Vật Sau Đây, Vật Nào Không Có Thế Năng

Câu 6: Ngôn ngữ có mang dữ liệu bao hàm các lệnh đến phép:

A. Đảm bảo tính hòa bình dữ liệu

B. Khai báo phong cách dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và những ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

C. Biểu hiện các đối tượng người tiêu dùng được tàng trữ trong CSDL

D. Khai báo kiểu tài liệu của CSDL

Trả lời: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật hóa học là hệ thống các kí hiệu để miêu tả CSDL trong hệ quản trị CSDL. Các lệnh được cho phép thực hiện nay như khai báo hình dạng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và những ràng buộc trên tài liệu của CSDL.

Đáp án: B.

Câu 7: Access là gì?

A. Là ứng dụng ứng dụng

B. Là hệ QTCSDL vị hãng Microsoft sản xuất

C. Là phần cứng

D. Cả A với B

Trả lời: Access là hệ QTCSDL bên trong bộ phần mềm Microsoft Office vì chưng hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá thể và sản phẩm chạy trong mạng viên bộ.

Đáp án: D.

Câu 8: Access là hệ QT cơ sở dữ liệu dành cho:

A. Máy vi tính cá nhân

B. Những mạng máy tính trong mạng toàn cầu

C. Các máy tính chạy trong mạng viên bộ

D. Cả A cùng C

Trả lời: Access là hệ QTCSDL phía bên trong bộ ứng dụng Microsoft Office bởi vì hãng Microsoft sản xuất dành riêng cho máy tính cá nhân và sản phẩm chạy vào mạng cục bộ.

Đáp án: D.

Câu 9: Các tính năng chính của Access?

A. Lập bảng

B. Giám sát và khai thác dữ liệu

C. Lưu trữ dữ liệu

D. Cha câu trên những đúng

Trả lời: Các tính năng chính của Access là tạo thành lập, lưu lại trữ, cập nhật (thêm, xóa, sửa) và khai thác (Sắp xếp, kiếm tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo) dữ liệu.

Đáp án: D.

Câu 10: Thành phần các đại lý của Access là:

A. Table B. Field C. Record D. Field name

Trả lời: Dữ liệu vào Access được lưu trữ dưới dạng bảng, có có các cột và những hàng. Bảng là nhân tố cơ sở làm cho CSDL. Các bảng chứa toàn thể dữ liệu mà người tiêu dùng cần để khai thác.

Đáp án: A

Câu 11: Để mở một bảng ở chính sách thiết kế, ta lựa chọn bảng kia rồi:

*

Trả lời: Để mở một bảng ở cơ chế thiết kế, ta lựa chọn bảng kia rồi Click vào nút Design (thiết kế).

Đáp án: A

Câu 12: Trong những phát biểu sau, phát biểu làm sao sai?

A. Trường (field): thực chất là cột của bảng, biểu lộ thuộc tính của nhà thể bắt buộc quản lý

B. Bạn dạng ghi (record): thực chất là sản phẩm của bảng, gồm tài liệu về những thuộc tính của cửa hàng được cai quản lý

C. Kiểu dữ liệu (Data Type): là vẻ bên ngoài của dữ liệu lưu vào một trường

D. Một trường gồm thể có rất nhiều kiểu dữ liệu

Trả lời: Trường (field): thực chất là cột của bảng, bộc lộ thuộc tính của nhà thể cần quản lý. Bởi vì vậy trong một ngôi trường chỉ có thể có một hình dạng dữ liệu.

Đáp án: D

Câu 13: Cập nhật tài liệu là:

A. Chuyển đổi dữ liệu trong các bảng

B. Chuyển đổi dữ liệu trong số bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bạn dạng ghi

C. Thay đổi cấu trúc của bảng

D. đổi khác cách hiển thị tài liệu trong bảng

Trả lời: thao tác update dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm phiên bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa phiên bản ghi.

Đáp án: B

A. Record

B. New Rows

C. Rows

D. New Record

Trả lời: 

Đáp án: D

Câu 15: Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác làm việc nào sau đây?

*

Trả lời: 

Đáp án: D

Câu 16: Để sản xuất biểu mẫu mã ta chọn đối tượng người dùng nào bên trên bảng lựa chọn đối tượng?

A. Queries B. Forms C. Tables D. Reports

Trả lời: Các đối tượng trong bảng chọn đối tượng là:

+ Bảng (table) dùng làm lưu trữ dữ liệu

+ mẫu mã hỏi (query) dùng làm sắp xêp, tìm kiếm cùng kết xuất dữ liệu xác minh từ một hoặc các bảng

+ Biểu mẫu mã (form) giúp sinh sản giao diện thuận lợi cho việc nhập cùng hiện thông tin.

+ báo cáo (report) có phong cách thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được lựa chọn và in ra.

Đáp án: B

Câu 17: Trong Access, ta rất có thể sử dụng biểu mẫu để :

A. đo lường và thống kê cho những trường tính toán

B. Sửa cấu trúc bảng

C. Xem, nhập với sửa dữ liệu

D. Lập báo cáo

Trả lời: Trong Access , biểu chủng loại (form) giúp chế tác giao diện thuận tiện cho vấn đề nhập, sửa chữa và hiện thông tin.

Xem thêm: Đặc Điểm Cơ Thể Của Sán Lá Máu,Sán Bã Trầu Câu Hỏi 34843, Đặc Điểm Của Sán Lá Máu,Sán Bã Trầu Câu Hỏi 34843

Đáp án: C

Câu 18: Trong Access, ý muốn tạo biểu mẫu theo phong cách dùng thuật sĩ, ta chọn:

A. Create size for using Wizard

B. Create form by using Wizard

C. Create form with using Wizard

D. Create size in using Wizard

Trả lời: Trong Access, ao ước tạo biểu mẫu theo cách dùng thuật sĩ, ta chọn đối tượng người dùng Form trong bảng chọn đối tượng người sử dụng rồi nháy lưu ban vào Create form by using wizard…

Đáp án: B

Câu 19: Liên kết giữa các bảng mang lại phép:

A. Tránh được dư quá dữ liệu

B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ không ít bảng

C. đồng nhất dữ liệu

D. Cả A, B, C đều đúng

Trả lời: Liên kết giữa những bảng đến phép:

+ hoàn toàn có thể có được tin tức tổng hợp từ rất nhiều bảng

+ tránh khỏi dư thừa tài liệu (các dữ liệu không xẩy ra lặp lại)

+ đồng nhất dữ liệu (ví dụ của người sử dụng ở các giao dịch khác nhau là tương đương nhau).

Đáp án: D

Câu 20: Để tạo link giữa các bảng, ta chọn:

*

Trả lời:

Đáp án: A

Câu 21: Sắp xếp các bước theo đúng đồ vật tự tiến hành để tạo liên kết giữa nhì bảng:

1. Kéo thả trường khóa làm link từ bảng phụ cho tới bảng chính( ngôi trường khóa làm cho khóa chính)

2. Chọn những tham số liên kết

3. Hiển thị nhị bảng (các trường) ao ước tạo liên kết

4. Open sổ Relationships

A. 2→4→1→3 B. 4→1→2 C. 4→2→3→1 D. 3→1→4→2

Trả lời: Các bước triển khai để tạo link giữa nhì bảng:

+ open sổ Relationships

+ Hiển thị nhì bảng (các trường) mong muốn tạo liên kết

+ Kéo thả ngôi trường khóa làm link từ bảng phụ cho tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)