Tứ Diện Đều Có Bao Nhiêu Trục Đối Xứng

     

Câu hỏi:Tứ diện đều tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

Trả lời

Đáp án đúng : B. 6

Hình tứ diện đều tất cả 6 mặt đối xứng.

Bạn đang xem: Tứ diện đều có bao nhiêu trục đối xứng

Cùng đứng đầu lời giải kiếm tìm hiểu đưa ra tiết hơn vềhình tứ diện đềunhé!

Tứ diện đều là tứ diện có 4 mặt là tam giác đều. Tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều và ngược lại, nếu hình chóp tam giác đều tất cả thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy thì sẽ tạo ra tứ diện đều.

1. Tính chất tứ diện đều

Tứ diện đều bao gồm 4 mặt với 6 cạnh.các tính chấttứ diện đều cụ thể là:

- 4 mặt tứ diện là (ABC); (ACD); (ABD); (BDC).Các mặt của tứ diện là những tam giác có ba góc đều nhọn.

-6 cạnh của tứ diện là AB; AC; AD; BD; BC; CD.Trong đó các cạnh mặt đều sẽ bằng nhau:AB = AC = AD = BD = BC = CD.

-Góc ở mỗi mặt tứ diện là 60 độ.Tổng các góc tại một đỉnh bất kì của tứ diện là 180.

-Bốn đường cao của tứ diện đều bao gồm độ lâu năm bằng nhau.

-Tâm của những mặt cầu nội tiếp và ngoại tiếp nhau, trùng với trung tâm của tứ diện.

-Hình hộp ngoại tiếp tứ diện là hình hộp chữ nhật.

-Các góc phẳng nhị diện ứng với mỗi cặp cạnh đối diện của tứ diện bằng nhau.

-Đoạn thẳng nối trung điểm của những cạnh đối diện là một đường thẳng đứng vuông góc của cả nhì cạnh đó.

Xem thêm: Địa Lí Lớp 7 Bài 10

-Một tứ diện có tía trục đối xứng.

-Hình tứ diện đều có 6 mặt đối xứng. Mỗi mặt đều chứa 1 cạnh với trung điểm cạnh đối diện (hình vẽ).

*
Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?" width="568">

2. Biện pháp vẽ hình tứ diện đều.

Việc vẽ hình là một bước rất quan lại trọng, hình vẽ chính xác thì bạn mới gồm thể giải được việc một giải pháp dễ dàng nhất. Vì đó lúc giải toán liên quan đến hình tứ diện thì bạn cần lưu ý về giải pháp vẽ hình. Cụ thể bí quyết vẽ tứ diện đều ABCD ta thực hiện theo các bước sau:

*
Tứ diện đều bao gồm bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? (ảnh 2)" width="457">

-Coi hình tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều ABCD.

-Đầu tiên bạn vẽ mặt là mặt đáy. Chẳng hạn là mặt BCD.

-Sau đó vẽ một đường trung tuyến của mặt đáy BCD. Chẳng hạn BM là trung tuyến của tam giác BCD.

-Xác định trọng trung tâm G của tam giác BCD với G chính là tâm của đáy.

-Dựng đường cao (đường thẳng đi qua G tuy vậy song với mép bên vở hoặc tờ giấy của các bạn).

-Xác định điểm A bên trên đường vừa dựng với hoàn thiện hình.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 6 Bài 25 : Vẽ Tranh Đề Tài Mẹ Của Em Lớp 6

Lưu ý: Tứ diện đều cạnh a là tứ diện gồm tất cả những cạnh bằng a.

3. Cách tính thể tích hình tứ diện

Thể tích tứ diện ABCD:Thể tích của một khối tứ diện bằng một phần tía tích số của diện tích mặt đáy và chiều cao của khối tứ diện tương ứng:

*
Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? (ảnh 3)" width="153">

Giả sử ABCD là khối tứ diện đều cạnh a, G là trọng trọng điểm tam giác BCD (hình như trên) thì bạn gồm thể tính thể tích hình tứ diện đều theo công thức sau:

Ta có

*
Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? (ảnh 4)" width="246">

Vậy thể tích khối tứ điện đều cạnh a là:

*
Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? (ảnh 5)" width="335">