Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

     

- Hệ mạch: dẫn ngày tiết từ tim (tâm thất) đến các tế bào và từ những tế bào trở về tim (tâm nhĩ).

Bạn đang xem: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

$Longrightarrow $ Hệ tuần hoàn làm trọng trách lưu gửi máu trong toàn khung người thông qua 2 vòng tuần trả là vòng tuần hoàn mập và vòng tuần trả nhỏ:

+ Vòng tuần hoàn lớn: tiết từ trọng điểm thất trái $longrightarrow$ cồn mạch cảnh $longrightarrow$ mao mạch ban ngành (trao đổi chất) $longrightarrow$ tĩnh mạch cảnh $longrightarrow$ trung khu nhĩ phải.

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: tiết từ chổ chính giữa thất bắt buộc $longrightarrow$ động mạch phổi $longrightarrow$ mao quản phổi (trao thay đổi khí) $longrightarrow$ tĩnh mạch phổi $longrightarrow$ tâm nhĩ trái.

Đặc điểm

Vòng tuần hoàn nhỏ

Vòng tuần trả lớn

Đường đi của máu

Từ vai trung phong thất buộc phải theo hễ mạch phổi mang đến 2 lá phổi, theo tĩnh mạch máu phổi về vai trung phong nhĩ trái.

Từ trọng điểm thất trái theo đụng mạch cảnh đến những tế bào rồi theo tĩnh mạch cảnh trở về vai trung phong nhĩ phải.

Nơi trao đổi

Trao đổi khí làm việc phổi.

Trao đổi chất ở tế bào.

Vai trò

Thải CO2 cùng khí độc trong khung người ra môi trường ngoài.

Cung cấp cho O2 và chất bồi bổ cho các vận động sống của tế bào.

Độ dài vòng chuyên chở của máu

Ngắn hơn.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Viết Chữ Lên Ảnh Tốt Nhất Hiện Nay, Phần Mềm Viết Chữ Lên Hình Ảnh

Dài hơn vòng tuần trả nhỏ.

II. LƯU THÔNG BẠCH HUYẾT

*

Cấu sản xuất hệ bạch huyết:

- Hệ bạch huyết gồm 2 phân hệ: phân hệ mập và phân hệ nhỏ

- từng phân hệ gồm:

+ mao mạch bạch huyết.

+ Mạch bạch huyết.

+ Hạch bạch huyết.

+ Ống bạch huyết.

Vai trò của hệ bạch huyết:

- Sự luân chuyển bạch huyết trong mỗi phân hệ: mao mạch bạch ngày tiết $longrightarrow$ mạch bạch ngày tiết $longrightarrow$ hạch bạch tiết $longrightarrow$ mạch bạch ngày tiết $longrightarrow$ ống bạch huyết $longrightarrow$ tĩnh mạch máu (thuộc hệ tuần trả máu).

- vai trò của từng phân hệ:

+ Phân hệ lớn: thu bạch huyết ngơi nghỉ nửa trên phía bên trái và sống nửa dưới của cơ thể.

+ Phân hệ nhỏ: thu bạch huyết ngơi nghỉ nửa bên trên bên buộc phải cơ thể.

- Bạch huyết gồm thành phần tương tự máu, chỉ không giống là không có hồng cầu, ít tiểu cầu.

Xem thêm: Tự Tình Ii Giáo Án Tự Tình Lớp 11 Sgk, Giáo Án Ngữ Văn 11 Cb Tiết 5: Đọc Văn Tự Tình

- Hệ bạch huyết với hệ tuần hoàn máu tiến hành chu trình luân chuyển môi trường vào của khung người và tham gia đảm bảo cơ thể.