VÍ DỤ VỀ THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT

     

Khi con gà mái đó đẻ trứng, thì quả trứng đó sẽ đươc coi là cái phủ định của con gà mái. 

Sau đó, quả trứng gà trải qua thời gian vận động và phát triển theo quy luật thì quả trứng sẽ nở ra 1 con gà con. 

Vậy con gà con lúc này sẽ được coi là cái phủ định của phủ định. Mà phủ định của phủ định trong chủ nghĩa duy vật sẽ trở thành cái khẳng định. 

→ Sự vận động và phát triển này luôn diễn ra liên tục vận động và phát triển và có tính chu kỳ.

Bạn đang xem: Ví dụ về thế giới quan duy vật

9. Sau khi tan ca làm việc, Oanh phải chạy xe máy trên quãng đường 10km từ cơ quan để về đến nhà. Trên quảng đường mà Oanh đi qua đó, tất cả sự thay đổi trong quãng đường mà Oanh đi từ cơ quan đến nhà được coi là sự thay đổi về “lượng”. Đến khi Oanh về đến nhà thì đó mới gọi là có thay đổi về “chất”. 

Để biết thêm và rõ hơn về thế giới duy vật, các bạn cùng Top lời giải đi tìm hiểu nhé!

1. Chủ nghĩa duy vật

Chủ nghĩa duy vật là một trong những trường phái triết học lớn trong lịch sử, bao gồm trong đó toàn bộ các học thuyết triết học được xây dựng trên lập trường duy vật trong việc giải quyết vấn để cơ bản của triết học: vật chất là tính thứ nhất, ý thức hay tinh thần chỉ là tính thứ hai của mọi tồn tại trong thế giới; cũng tức là thừa nhận và minh chứng rằng: suy đến cùng, bản chất và cơ sở của mọi tồn tại trong thế giới tự nhiên và xã hội chính là vật chất.

*

2. Lịch sử phát trển của chủ nghĩa duy vật


Chủ nghĩa duy vật đã xuất hiện ngay từ thời cổ đại và cho đến nay, lịch sử phát triển của nó luôn gắn liền với sự phát triển của khoa học và thực tiễn, tồn tại dư­ới nhiều hình thức khác nhau.

+ Chủ nghĩa duy vật cổ đại mang tính chất phác, ngây thơ, xuất phát từ giới tự nhiên để giải thích thế giới. Hạn chế của nó là còn mang tính trực quan, trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất đã đồng nhất vật chất với một hay một số chất cụ thể. Ví dụ ­quan niệm của Talét, Hêraclit, Đêmôcrit...

Xem thêm: Tên Miền Là Gì? Mục Đích Chính Của Việc Đưa Ra Tên Miền Các Câu Hỏi Thường Gặp

+ Chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII - XVIII: Do ảnh h­ởng của Cơ học cổ điển nên chủ nghĩa duy vật thời kỳ này chịu sự tác động mạnh mẽ của ph­ơng pháp t­ duy siêu hình, máy móc - ph­ơng pháp nhìn nhận thế giới trong trạng thái biệt lập, tĩnh tại. Tuy không phản ánh đúng hiện thực, nh­ng CNDV siêu hình vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại thế giới quan duy tâm và tôn giáo. Ví dụ nh­ quan niệm của Niutơn, Bêcơn và các nhà duy vật Pháp thế kỷ XVIII.

+ Chủ nghĩa duy vật biện chứng do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập vào những năm 40 của thế kỷ XIX, sau đó đ­ợc V.I. Lênin tiếp tục phát triển. Với sự kế thừa tinh hoa của các học thuyết triết học tr­ớc đó và vận dụng các thành tựu của khoa học đ­ơng thời, chủ nghĩa duy vật biện chứng ngay từ khi mới ra đời đã khắc phục đ­ợc những hạn chế của chủ nghĩa duy vật tr­ớc đó, thể hiện là đỉnh cao trong sự phát triển của chủ nghĩa duy vật. Nó không chỉ phản ánh đúng đắn hiện thực mà còn là một công cụ hữu hiệu giúp các lực l­ợng tiến bộ trong xã hội cải tạo hiện thực ấy.

Xem thêm: Nhà Ở Thường Cấu Tạo Nhà Ở Thường Bao Gồm Mấy Phần Chính ? *2 Phần

 - Chủ nghĩa duy vật biện chứng do C. Mác và Ph. Ăngghen sáng lập là hình thức - trình độ phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử triết học.