Viết Đoạn Văn Ngắn Về Môi Trường

     

Hướng dẫn Viết đoạn văn ngắn về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh xuất xắc nhất, ngắn gọn, đầy đủ giúp các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn ngắn về môi trường

Đoạn văn 1

Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful và healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals và other living things lớn grow & develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in nature"s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly khổng lồ its place only và many other simple ways. It is very important lớn save the environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves & our future as well.

Tạm dịch

Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết cho một cuộc sống lặng bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực vực tự nhiên bao quanh giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân nặng bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người bên trên Trái Đất. Chúng ta buộc phải giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường cho sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan liêu trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.

*

Đoạn văn 2


Society is constantly developing, but it cannot be denied that the development brings us a lot of negative environmental issues. Almost all of us have faced environmental pollution, but that problem sometimes is not serious enough for us lớn actually pay attention. Climate change và the greenhouse effect are always the keywords in most of the environmental pollution topics, but they are usually too big & vague for everyone to understand. Khổng lồ put it down in a simpler way, environmental pollution is what surrounds us every day. Dust from traffic means, noise, rubbish on the streets, or the bad smell comes from rivers is pollution. There are many forms of pollution such as air pollution, soil, water, light or noise pollution. We live in pollution và get used lớn it so much that we bởi vì not even notice it. This not only affects the Earth in general, it also directly affects our health. Emissions are always one of the leading causes of respiratory illness, and climate change is indirectly causing natural disasters everywhere from all over the world. Developed countries are planning a lot remedies lớn control the seriousness of environmental pollution, but the most important thing is the awareness of each individual. Every one of us can contribute to lớn decrease the cấp độ of pollution in our daily activities. If we all have a sense of protection for our environment, we can still develop without destroying the Earth.

Tạm dịch:

Xã hội ko ngừng phân phát triển, nhưng không thể phủ nhận rằng sự phát triển đó kéo theo những vấn đề tiêu cực về môi trường. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường, nhưng điều đó đôi lúc không đủ nghiêm trọng để họ phải quan tâm. Biến đổi khí hậu cùng hiệu ứng đơn vị kính luôn luôn là từ khóa trong số chủ đề về ô nhiễm môi trường, nhưng bọn chúng quá khổng lồ lớn và mơ hồ để tất cả mọi người hiểu. Nói một cách đơn giản hơn, ô nhiễm môi trường là những gì đang bủa vây bọn họ hằng ngày. Khói bụi từ những phương tiện giao thông, tiếng ồn, rác thải bên trên đường phố, những loại sông bốc mùi đó là ô nhiễm. Bao gồm rất nhiều dạng ô nhiễm như ô nhiễm môi trường không khí, đất, nước, ô nhiễm ánh sáng hoặc tiếng ồn. Bọn họ sống trong sự ô nhiễm và quen với nó đến mức chúng ta không còn nhận ra nó. Việc này không chỉ gây ra ảnh hưởng tầm thường đến Trái đất, mà lại nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Khí thải luôn luôn là một vào những vì sao hàng đầu gây ra những bệnh về đường hô hấp, cùng việc biến đổi khí hậu đang loại gián tiếp tạo ra những thảm họa thiên nhiên ở khắp mọi nơi. Những nước phát triển đang triển khai rất nhiều kế hoạch để kiểm soát mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân. Mỗi người trong họ đều gồm thể góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm bằng bao gồm những hoạt động hằng ngày. Nếu họ có ý thức bảo vệ môi trường sống của bản thân thì họ vẫn tất cả để phát triển nhưng không tàn phá Trái đất này.

Đoạn văn 3

Nowadays, people have to face a lot of serious diseases, and pollution is one of the causes. The most serious problem is the air quality. We build too many factories and release too much exhaust fumes into the atmosphere, và it makes the air become worse và worse. We inhale all of the harmful chemicals directly, và I do not know why people are not taking it seriously. A very easy thing that most of us can vì chưng to help improve the chất lượng of air is switching to public transportations. 10 people may need 10 different motorbikes, but we can reduce the exhaust fumes from those motorbikes by using the bus or subway. We also depend too much on air conditioners which also create negative effects to the air, & it is better if we can use fans instead on the not too hot days. The air is very important khổng lồ us, and we need to lớn keep it clean in order lớn have a healthy life.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Lực Ma Sát Là Không Có Đặc Điểm Nào Sau Đây, Lực Ma Sát Trượt Không Có Đặc Điểm Nào Sau Đây

Tạm dịch

Ngày nay, bé người phải đối mặt với rất nhiều căn bệnh nghiêm trọng, và ô nhiễm là một trong những nguyên nhân. Vấn đề nghiêm trọng nhất là chất lượng ko khí. Bọn họ xây dựng vượt nhiều nhà máy sản xuất và thải ra quá nhiều sương thải vào khí quyển, và nó tạo nên bầu không khí càng ngày tồi tệ hơn. Họ hít trực tiếp tất cả các hóa chất độc hại và tôi không biết tại sao mọi người không thấy đây là một vấn đề nghiêm túc. Một điều rất dễ dàng mà lại hầu hết họ có thể làm cho để góp cải thiện chất lượng không gian là chuyển sang dùng giao thông công cộng. 10 người bao gồm thể cần 10 xe sản phẩm công nghệ khác nhau, nhưng bọn họ có thể giảm khói thải từ những chiếc xe thiết bị đó bằng cách sử dụng xe cộ buýt hoặc tàu điện ngầm. Bọn họ cũng phụ thuộc quá nhiều vào sản phẩm điều hòa, thứ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đến ko khí, với sẽ tốt hơn nếu họ có thể sử dụng quạt thay vì máy điều hòa những ngày không thực sự nóng. Bầu không khí rất quan tiền trọng đối với chúng ta, và bọn họ cần giữ nó sạch sẽ để bao gồm một cuộc sống khỏe mạnh.

Đoạn văn 4

Forests not only provide oxygen, help people maintain life, but the watershed forests also act as brave warriors lớn stop the flow of flood waters, limit the consequences of storms và floods, và prevent landslides. Rock. However, in recent years, due to lớn forest burning và indiscriminate deforestation, forests have been seriously damaged, storms and floods have thus happened unexpectedly and become more difficult khổng lồ prevent. In order to lớn reduce the damage caused by natural calamities and protect the living environment, many programs of afforestation và greening of barren hills have been organized by the State. Newly planted forests are not only a solution khổng lồ restore damaged forests, protect the environment & prevent natural disasters, but also create jobs for many mountainous people. I think afforestation is a useful action that needs lớn be replicated to protect the environment.

Tạm dịch

Rừng ko chỉ cung cấp oxy, giúp con người gia hạn sự sống cơ mà những cánh rừng đầu nguồn còn như những chiến binh quả cảm ngăn lại chiếc chảy của nước lũ, hạn chế hậu quả của bão lũ, ngăn ngừa tình trạng sạt lở đất đá. Tuy nhiên những năm gần đây, do con người đốt rừng, chặt phá rừng bừa kho bãi đã khiến cho những khu rừng bị phá hủy nghiêm trọng, tình trạng bão lũ vày vậy cũng diễn ra bất ngờ, khó phòng né hơn. Để giảm thiệt hại của thiên tai, bảo vệ môi trường sống, đã bao gồm rất nhiều chương trình trồng rừng, phủ xanh đồi trọc được công ty nước tổ chức đã diễn ra. Những quần thể rừng mới trồng ko chỉ là giải pháp phục hồi những cánh rừng bị phá hoại, bảo vệ môi trường, ngăn ngừa thiên tai hơn nữa tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đồng bào miền núi. Em thấy trồng rừng là hành động có ích, cần được nhân rộng để bảo vệ môi trường.

Đoạn văn 5

Vietnam is one of many countries that have lớn face the consequences of environmental pollution, & this can be considered as the responsibility of everybody. The development of societies has direct impacts on the environment such as emissions from factories, waste being dumped in rivers và seas, illegal logging, etc. The media has been propagating a lot about protecting the environment, & the awareness of each person is very important in maintaining a healthy habitat. We can start from simple things like putting waste in the right place, not smoking in public area or bởi vì not destroy trees. Garbage is always a big problem for any city, và we can make it easier lớn handle garbage if we follow the rules of waste sorting and dumping sites. Exhaust emissions from motor vehicles are one of the leading causes of air pollution, so we should choose lớn use bio-fuel, turn off the engine when we stop at the red light và often use public transport instead of a motorcycle. We can also contribute to protect the environment by using source of energy in a proper way, turning off electrical appliances such as TVs, bulbs, fans, etc immediately after using and locking the faucet when it is not necessary. We are living with environmental pollution, and everyone has been exposed to lớn negative effects at least once in their life. If we are more aware of protecting the environment, our lives & those around us will become much easier.

Xem thêm: Giải Vật Lí 11 Bài 35: Thực Hành Xác Định Tiêu Cự Của Tkpk, Xác Định Tiêu Cự Của Thấu Kính Phân Kì (Phần 2)

Tạm dịch

Việt phái nam là một vào những nước đang phải đối mặt với những hậu quả của việc ô nhiễm môi trường, cùng đây ko phải là trách nhiệm của riêng rẽ ai. Thôn hội phát triển kéo theo những tác động trực tiếp lên môi trường như khí thải từ các nhà máy, các chất thải ra những dòng sông và biển, nạn khai thác rừng trái phép...v…v. Truyền thông đã và đang tuyên truyền rất nhiều về việc bảo vệ môi trường, và ý thức của mỗi người rất quan tiền trọng vào việc giữ gìn một môi trường sống trong lành. Họ có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như bỏ rác đúng nơi quy định, không hút thuốc ở nơi công cộng hoặc không phá hoại cây xanh. Rác rến thải luôn luôn là vấn đề lớn đối với bất kì thành phố nào, và họ hoàn toàn gồm thể khiến việc xử lý rác rến trở buộc phải dễ dàng hơn nếu họ tuân thủ quy định về phân loại rác và địa điểm vứt rác. Khí thải từ động cơ xe cũng là một vào những nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm ko khí, vậy nên họ nên chọn sử dụng xăng sinh học, tắt lắp thêm động cơ lúc dừng đèn đỏ với thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng cố cho xe gắn máy. Họ còn bao gồm thể góp phần bảo vệ môi trường bằng giải pháp sử dụng nguồn năng lượng một phương pháp hợp lý, tắt các thiết bị điện như TV, trơn đèn, quạt…v…v ngay sau khoản thời gian sử dụng và khóa vòi vĩnh nước khi không cần thiết. Chúng ta đang sống thuộc với việc ô nhiễm môi trường, cùng hẳn ai cũng từng một lần chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Nếu chúng ta có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống, cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh sẽ trở phải dễ dàng hơn rất nhiều.