Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

     

Bài viết 1

My hobby is reading knowledgeable and interesting books in my square time. Reading is such a good habit which healthy for your brain and keeps your brain functioning actively. Reading is a wonderful way to keeps you relax and happy. For me, there is nothing makes me happier than to have a stack of books on my nightstand to attack on a night when there is no alarm clock waiting the next morning. It’s the great source of enjoyment, inspiration , instruction, and knowledge. Reading book can make us disciplined, punctual, loyal and most importantly a very successful person in this life. While reading books, noone can feel disturb or alone. I think this hobby is more precious than other precious stones in the world. It can provide us noble thoughts, ideas to work in many fields and high level of knowledge. Interesting and knowledgeable book is like best friend of the someone who likes to read.

Bạn đang xem: Viết về sở thích đọc sách bằng tiếng anh

Từ vựng trong bài:

– hobby <‘hɔbi> : sở thích, thú vui

– knowledgeable <‘nɔlidʒəbl> : bổ ích


– precious <‘pre∫əs> : qúy giá

– noble <‘noubl> : quý giá, sang trọng

– disturb  : bị làm phiền

– punctual <‘pʌηkt∫uəl> : nghiêm túc. đúng giờ

– loyal <‘lɔiəl> : trung thành

– interesting <‘intristiη> : thú vị

– square time  : thời gian rảnh

– complete : hoàn thành

– developed  : phát triển

– enjoyment  : sự sảng khoái

– inspiration <,inspə’rei∫n> : truyền cảm hứng

*

Dịch 

Sở thích của tôi là đọc sách những cuốn sách bổ ích và thú vị, nhất là trong thời gian rảnh rỗi của bản thân. Đọc sách là một thói quen tốt giúp cho bộ não của chúng ta khỏe mạnh và linh hoạt. Đọc sách luôn là cách thư giãn và cảm thấy vui vẻ. Đối với tôi, không gì hạnh phúc hơn là có một chồng sách ở đầu giường để đọc vào ban đêm, và biết rằng không phải nghe thấy tiếng chuông báo thức vào sớm hôm sau. Vì sách là nguồn gốc tuyệt vời của sự hưởng thụ, mọi nguồn cảm hứng, chỉ cho chúng ta mọi con đường đi với những kiến thức tuyệt vời. Đọc cuốn sách có thể làm cho chúng ta có kỷ luật, đúng giờ, trung thành và quan trọng nhất là nó giúp ta trở thành một người rất thành công trong cuộc sống này. Trong khi đọc sách, mọi người sẽ không chỉ cảm thấy không còn đơn độc mà họ còn cảm thấy vô cùng tĩnh tâm. Tôi nghĩ rằng đây là một thói quen, sở thích này vô cùng quý giá hơn tát cả mọi thứ đá quý khác trên thế giới. Nó có thể cung cấp cho chúng tôi những ý nghĩ cao thượng, những ý tưởng để làm việc trong nhiều lĩnh vực và trình độ độ hiểu biết sâu rộng. Những cuốn sách thú vị và bổ ích giống như người bạn tốt, nhất là với những người say mê đọc nó.

Bài viết 2

Books play an integral part in our lives and I’m a true bookworm. However, I have a special passion for English books, I read lots of stories, comics, and even novels in English. I started learning English when I was only 4 years old. At the age of 7, my father gave me the first English book which is full of colourful pictures. I was very delighted though I found it difficult to understand what were there in that book. From then, I often read English books. There is a stack of them on my bed, so I can read several pages before sleeping. This good habit not only teaches me knowledge but also helps me to improve my vocabulary in English. Reading English books is an interesting indoor activities that you should try.

Xem thêm: Soạn Anh Unit 11 Lớp 10 Unit 11: National Parks, Unit 11 Lớp 10: Reading

*
Dịch 

Sách đóng một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và tôi là một mọt sách chính hiệu. Tuy nhiên, tôi có một niềm đam mê đặc biệt với sách tiếng Anh, tôi đọc rất nhiều truyện, truyện tranh và thậm chí cả tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Tôi bắt đầu học tiếng Anh khi mới 4 tuổi. Năm 7 tuổi, bố tôi đã tặng tôi cuốn sách tiếng Anh đầu tiên với những bức tranh đầy màu sắc. Tôi rất vui mừng mặc dù tôi khó hiểu được những gì có trong cuốn sách đó. Từ đó, tôi thường đọc sách tiếng Anh. Có một chồng sách trên giường của tôi, vì vậy tôi có thể đọc vài trang trước khi ngủ. Thói quen tốt này không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp tôi nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Đọc sách tiếng Anh là một hoạt động trong nhà thú vị mà bạn nên thử.

Bài viết 3

People say that book is the endless source of knowledge, and luckily my favorite activity in my free time is reading books. I read many different kinds of books, such as science fiction, documentary, and horror stories. I live in two different worlds, the first one is my daily life, and the second one in is in the books. I can spend hours reading about a thrilling adventure, a remarkable discovery, or a magical journey. I find those details become more and more realistic when I am deep in to them, and I can experience another fascinating world. Among many books that I have read, my favorite series is Harry Potter. The story is about a little wizard with his great journey to destroy the dark force. I have been reading books since I was a kid; therefore I have a rich imagination and plenty of ideas about almost everything. Everyone has his or her own hobby, and I am glad that I spend my free time and my mind on something that is very helpful.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Của Chủ Nghĩa Đế Quốc Anh Là Gì ? Nêu Đặc Điểm Của Chủ Nghĩa Đế Quốc Anh

Dịch

Mọi người nói rằng sách là nguồn kiến thức vô hạn, và may mắn là hoạt động yêu thích nhất của tôi trong thời gian rảnh là đọc sách. Tôi đọc rất nhiều loại sách khác nhau, ví dụ như khoa học viễn tưởng, sách tài liệu và truyện kinh dị. Tôi sống trong hai thế giới khác nhau, cái đầu tiên là cuộc sống thường ngày của tôi, cái thứ hai là trong những quyển sách. Tôi có thể dành hàng giờ để đọc về một cuộc phiêu lưu gây cấn, một phát hiện quan trọng hay một hành trình ma thuật. Tôi thấy những chi tiết đó càng lúc càng trở nên chân thật khi tôi đắm chìm vào đó, và tôi được trải nghiệm một thế giới đầy sức hấp dẫn khác. Trong số rất nhiều quyển sách tôi đã đọc, tôi thích nhất là loạt truyện Harry Potter. Câu chuyện đó về một cậu bé phù thủy cùng hành trình vĩ đại để tiêu diệt thế lực đen tối của mình. Tôi đã đọc sách kể từ khi còn là một cô bé, vì thế tôi có được trí tưởng tượng phong phú và rất nhiều ý tưởng cho hầu hết mọi việc. Mỗi người đều có một sở thích riêng, và tôi mừng vì mình đã dành thời gian và tâm trí cho một việc rất có ích.