Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 97

     
Giải VBT Toán lớp 3 trang 97, 98 Tập 2 bài bác 167 đầy đủ, cung cấp các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và đọc rõ cách thức giải các dạng bài tập trong vở bài xích tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 97


Mời thầy cô và các bạn học sinh tìm hiểu thêm ngay Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 97, 98 chủ yếu xác được nhóm ngũ chuyên viên biên soạn gọn gàng và đầy đủ nhất bên dưới đây.

Bài 167: rèn luyện chung

Giải bài bác 167 trang 97, 98 VBT Toán lớp 3 Tập 2​​​​​​​

Bài 1 trang 97 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Viết các số:

a) Năm mươi bảy nghì chín trăm bốn mươi hai: ............

b) nhì mươi nghìn một trăm linh bốn: .............

c) Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi: .............

d) Bảy mươi lăm nghìn chín trăm: ............

e) Mười nhì nghìn không trăm linh sáu: .............

Lời giải:

a) Năm mươi bảy nghì chín trăm bốn mươi hai: 57 942.

b) hai mươi nghìn một trăm linh bốn: trăng tròn 104.

c) Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi: 80 850.

d) Bảy mươi lăm nghìn chín trăm: 75 900

e) Mười nhị nghìn không trăm linh sáu: 12 006.

Bài 2 trang 97 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đặt tính rồi tính:

37264 + 25328 96851 - 67825 7416 x 4 27436 : 7

......................... ......................... ................ ...................

Xem thêm: Soạn Bài 7 Dòng Điện Không Đổi Nguồn Điện Không Đổi Và Nguồn Điện

......................... ......................... ................ ...................

......................... ......................... ................ ...................

Lời giải:

Bài 3 trang 97 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi thiết lập 6 đôi bít tấn như thế phải trả từng nào tiền?

Tóm tắt

3 đôi bít tất: 37 800 đồng

6 song bít tất: .......... đồng ?

Lời giải:

Mua một đôi bít tất hết số tiền là:

37800 : 3 = 12600 (đồng)

Mua 6 song bít tất hết số tiền là:

12600 x 6 = 75600 (đồng)

Đáp số 75 600 đồng

Bài 4 trang 98 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Tính:

 

a) (12 + 8) x 4 = .........................

= .........................

12 + 8 x 4 = .........................

= .........................

b) 25 + 75 : 5 = .........................

= .........................

(25 + 75) : 5 = .........................

= .........................

Xem thêm: Trong Mạch Điện Gia Đình Thì Cầu Chì Được Mắc Vào Dây Nào ? Cầu Chì Thường Được Mắc Ở Vị Trí Nào

Lời giải:

a) (12 + 8) x 4 = 20 x 4

= 80

12 + 8 x 4 = 12 + 32

= 44

b) 25 + 75 : 5 = 25 + 15

= 40

(25 + 75) : 5 = 100 : 5

= 20

Bài 5 trang 98 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: 

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Lời giải:

►►► CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để mua về Giải VBT Toán lớp 3 trang 97, 98 Tập 2 bài bác 167 đầy đủ tệp tin PDF trọn vẹn miễn phí.